Ampulka

Ampulka

Ampulky, z latinského ampullae, malé, sklené alebo kovové kanvičky s uškom, používané pri liturgii. Tieto nádobky zväčša na víno a vodu pre svätú omšu sa v stredoveku i neskôr označovali rôznymi latinskými názvami: ama, ampulla, bureta, canna, vinageria, vas, cruetta, fons, lagenula,… Z písomných správ sú známe už v 6.storočí a nazývali sa vtedy urceoli alebo ampullae. Z roku 1298 (synoda) existuje nariadenie o materiáli, z ktorého majú byť zhotovené ampulky, a to sklo, cín, zlato a striebro. Podľa správ zo staršieho obdobia a zachovaných ampuliek zo 14. a 15. storočia možno usúdiť, že jestvovali tri typy, používané až do obdobia po stredoveku. Prvý typ mal tvar väčšej či menšej fľašky s pretiahnutým hrdlom, niekedy s vrchnákom.  Druhý typ sa od prvého odlišoval uchom, pretiahnutým vysokým hrdlom pripomínal krčiažtek. Tretí typ ampulky má ucho, tvar kanvičky  a pyštek na vylievanie. Ampulky, ktoré sa bežne používali pri svätej omši nemali výzdobu, bohato zdobené boli tie, ktoré sa používali pri slávnostných bohoslužbách.
K omšovým ampulkám patrí aj pelvicula . Je to miska okrúhleho alebo oválneho a podobne ako pri ampulkách, jej výzdoba závisela od ich použitia pri každodenných alebo slávnostných bohoslužbách. Najčastejšie sa zdobili florálnym dekórom ornamentom, monogramami mena Ježiš a Mária, prípadne scénami z umučenia alebo zmŕtvychvstania Pánovho, štyrmi evanjelistami alebo ich symbolmi. Okrem toho sa vyskytli ozdoby z drahokamov, z maľovaného emailu či zo strieborného filigránu.
Ampulky sa používali aj na drahé vonné oleje. Názov ampulka vystihuje aj nádobu na prsť pre pútnikov v Svätej zemi z hliny a keramiky, pomenúva i večné svetlo. Termín ampula sa používa i pre moslimské mešitové lampy s uškami.

Kategória: Hnuteľné kultúrne pamiatky
Tag:

.

Vytvorené: 15. decembra 2010 23:12

Upravené: 15. decembra 2010 23:12

Autor: admin_obnova

Návrh na zmenu

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Odpovede