Muráň hrad

Muráň patrí k najvyššie položeným slovenským hradom. Do dnešných dni sa zachovali už len zvyšky múrov. Najzachovalejším, nie moc šťastne, rekonštruovaným objektom je vstupná brána so zachovanou sedíliou. 

História a vývoj: 

Archeológia dokázala, že hradné bralo poslúžilo už ľudom neskorej doby bronzovej. Konkrétne sa jedná o kyjatickú kultúru. 
Prvá písomná zmienka o hrade pochádza z roku 1271.  V nepokojných časoch bezvládia po smrti kráľa Albrechta sa na Muráni opevnili Jiskrovi bratríci, ktorí pustošili krajinu až do nástupu kráľa Mateja Korvína v roku 1458. Známou postavou z dejín hradu je Matej Bašo, ktorý vlastnil Muráň v rozmedzí rokov 1529-1549. Preslávil sa i so svojimi dvoma bratmi lúpežnými výpravami, ktoré podnikal po celom Gemeri, ale aj na Spiš. Toto počínanie nemohlo zostať bez odozvy. V roku 1548 bola zorganizovaná trestná výprava vedená cisárskym veliteľom Mikulášom zo Salmu. Vojsko začalo s dobývaním hradu, v ktorom sa Bašo dobre opevnil. Hrad po dlhšom odolávaní padol. Bašo bol na úteku chytený a popravený i so svojimi vernými. Významnou literárnou pamiatkou na túto udalosť je báseň Martina Bošňáka „Píseň o zámku Muránském“, ktorá umeleckým spôsobom popisuje udalosti trestnej výpravy, ktorej bol autor básne priamym účastníkom.
Ďalšími majiteľmi panstva boli Széchyovci, ktorí hrad  po roku 1621 prestavali. Až románopisecky pôsobí predstava, keď po vražde Juraja Széchyho, zostala na hrade jeho vdova Mária so štyrmi dcérami, ktorá sa musela postarať o všetky veci súvisiace s panstvom, ale aj o výchovu dcér. Najstaršia z nich Mária Széchy, prezývaná „Muráňska Venuša“, sa stala výraznou postavou v dejinách hradu. Ako sedemnásť ročná sa prvý krát vydala za Štefana Bethlena, s ktorým bývala v Sedmohradsku. Po jeho smrti sa vrátila na Muráň a po ďalšom nevydarenom manželstve prijala ponuku na sobáš od kapitána Fiľakovského hradu Františka Wesselényiho. Príbeh ich lásky sa stal námetom rôznych romanticky pojatých literárnych diel. Opísal ju napríklad už jej súčasník Gyöngyösi, neskôr Alexander Petöfi. V skutočnosti šlo skôr o dobre premyslený sobáš, ktorý zabezpečil pre Máriu užívanie hradu, pretože majetkové nároky na hrad vznášali manželia jej sestier. František Wesselényi sa v roku 1666 stal súčasťou  sprisahania proti novému panovníkovi. Od nepríjemností spojených s vyzradením sprisahania ho zachránila smrť o rok neskôr. V roku 1670 sa začalo pod vedením kniežaťa Karola Lotrinského dobývanie hradu. Mária bola väznená na svojom hrade a potom v Bratislave a vo Viedni. Neskôr žila u svojej rodiny v Köszegu, kde v roku 1678 zomrela.
Muráň poslúžil ešte Imrichovi Tökölimu, ale František Rákoczi II. ho venoval svojmu vrchnému veliteľovi Mikulášovi Bercsényimu, už ako poničenú pevnosť.
Od roku 1720 ho vlastnila rodina Koháryovcov a poslednými majiteľmi sa v 19. storočí stali Coburgovci.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

V roku 2007 sa uskutočnila obnova vstupnej brány.

V roku 2013 prebehol na hrade prvý sytematickejší zásah. Skupina občanov, čerstvo zamestnaných obcov v rámci dotačného programu Obnovme si svoj dom vyčistili areál hradu od náletových rastlín v súlade s požiadavkami ochrany prírody pod vedením koordinátora (Ing. Kozárová). Prebiehal arecheologický (SAV NR pracovisko Zvolen) a architektonicko-historický výskum zameraný (Mgr. Šimkovic) na objekt tzv. "Domu veliteľa". Na základe poznatkov z výskumu prebieha vyhotovenie projektovéj dokumentácie (Arch. Nižňanský). Na základe statického posudku prebiehala statická sanácia britového bastiónu (Obnova s.r.o., Mgr. Hrčka). 

Číslo UZPF: 
528
Index PÚSR: 
0
Obec: 
Muráň
Iné názvy: 
1271 Mwran, 1321 Muran, Murán
Poloha: 
Na výraznom ostrom kopci Cigánka nad rovnomennou obcou.
Prístup: 
Z obce Muráň po značenej turistickej trase.

Umiestnenie


  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Mapa

Pre zobrazenie mapy je nutný javaskript.

Muráň hrad

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.