Miklušova väznica, Košice

História a vývoj: 

Miklušova väznica vznikla spojením dvoch gotických meštianskych domov. Nárožný dom je starší, druhý vznikol asi v prvej polovici 15.storočia. Obytnými domami boli až do začiatku 17. storočia.
Začiatkom 17.storočia boli pravdepodobne oba domy spojené a stavebne prispôsobené pre mestskú väznicu s mučiarňou. Od roku 1872, keď nastala reorganizácia súdnictva a odčlenenie súdnej právomoci od mestskej rady, bola až do roku 1909 väznicou mestskej polície.
O dva roky neskôr budova prešla do správy Hornouhorského múzea (dnešné Východoslovenské múzeum), ktoré ju využívalo spočiatku ako sklad. K plánovanej inštalácii expozície dejín mesta došlo až po pričlenení Košíc k Maďarsku, keď bol riaditeľom múzea Sándor Mihálik, ktorý dal vykonať výskum a v rokoch 1940 - 1942 komplexnú rekonštrukciu.
V roku 2009 bola dokončená ďalšia rozsiahla rekonštrukcia muzeálneho areálu, ktorá prepojila susediace objekty Miklušovej väznice, Katovej bašty a Rodošta - pamätného domu Františka II. Rákociho. Opätovne boli sprístupnené priestory Katovho bytu a na nádvorí vzniklo lapidárium.

Obnova, reštaurovanie a konzervácia: 

1940 - 1942

2008 - 2009
Názov projektu: Katova Bašta – Katov byt, rekonštrukcia a revitalizácia historického areálu
Celkový rozpočet projektu: 427 139 €; z toho 85 % bolo hradených z z nenávratného príspevku z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (FM EHP) a Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) - EEA GRANTS a 15 % bolo spolufinancovaných zo štátneho rozpočtu SR.

Číslo UZPF: 
3510
Ulica: 
Hrnčiarska
Číslo - orientačné: 
10
Obec: 
Košice 1
Iné názvy: 
Mestská väznica
Chránený celok: 

  • Verzia pre tlač
  • Poslať priateľovi
  •  

Miklušova väznica, Košice

Prihlásenie

To prevent automated spam submissions leave this field empty.