Balassovský kaštieľ, Orlové

Logo pamiatky

Poschodový kaštieľ na okraji anglického parku so štvorkrídlovou dispozíciou a ústredným arkádovým dvorom s fontánou. Priečeli orientované na juh v strede s prevýšeným rizalitom, členeným pilastrami s kompozitnými hlavicami a ukončeným balustrovou atikou. V strede rizalitu je reprezentačný neskorobarokový vstupný portál, nad ktorým je nápisová tabuľa z roku 1733, vzťahujúca sa na prestavbu kaštieľa. Na prízemí klenby valené, pruské a valené s podkasanými lunetami. Na poschodí majú niektoré stropy fabióny. V kaplnke sv. Jána Nepomuckého sa zachovali neskorobarokové časti vnútorného zariadenia pozostávajúce z dvoch oltárov, malej pultovej kazateľnice, organu a oratória. Kaštieľ je obklopený anglickým parkom, v ktorom je do 120 druhov stromov a krov z Európy, Severnej Ameriky a východnej Ázie.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.