cs-exil-snm-em006.JPG

cs-exil-snm-em006

Fotografie z vystavy Cesky a Slovensky exil. Putovna vystava. Fotografie su z leta 2003.

Výstava „Český a slovenský exil 20. storočia“
10. októbra 2003 sa minister kultúry Slovenskej republiky Rudolf Chmel zúčastnil na otvorení výstavy „Český a slovenský exil 20. storočia“, ktorá sa koná v Múzeu Polície Českej republiky v Prahe.

Projekt má dlhodobejąí charakter, pričom tento rok reflektuje obdobie činnosti českého exilu v rokoch 1900-1955 a slovenského exilu v rokoch 1900-1959. Hlavnou ambíciou tohto medzinárodného výstavného projektu je atraktívna komplexná prezentácia činnosti oboch exilov.

Slovenská expozícia bude okrem iného dokumentova» počiatky organizovaného slovenského ľivota v USA a Kanade, prvú svetovú vojnu, krajanský ľivot v medzivojnovom období, druhú svetovú vojnu, emigráciu po roku 1945, emigráciu po roku 1948, kultúru, umenie, literatúru, vedu, výskum, duchovný ľivot, spravodajské sluľby, slovenské vysielanie na vlnách zahraničných rozhlasových staníc, profily osobností exilového ľivota, Zahraničnú Maticu slovenskú a iné.

Po Brne a Martine je Praha tretím mestom, v ktorom sa výstava uskutoční.

Záątitu nad ňou prevzal prezident Českej republiky Václav Klaus spoločne s prezidentom Slovenskej republiky Rudolfom Schusterom. Na projekte spolupracuje Slovenská národná kniľnica spolu so Slovenským národným múzeom, Slovenským národným archívom, Slovenskou národnou galériou, Maticou slovenskou a ďaląími. Z českej strany výstavu pripravila Spoločnos» pre kultúru a dialóg K 2001, o.p.s. s pomocou pracovníkov Múzea Polície ČR, Národného múzea, Poątového múzea a iných.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.