Grasalkovičov palác, Bratislava

Grasalkovičov palác alebo Prezidentský palác je osovo symetrická rokoková budova na Hodžovom námestí v Bratislave. Od roku 1996 v nej s…

Senica kaštieľ

Od roku 1984 v kaštieli sídli Záhorská galéria, ktorá svoju expozíciu zameriava na vývoj a súčasnosť výtvarného umenia záhorského re…