Zámky Mníšek pod Brdy a Konopiště získaly podporu z operačního programu Životní

Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze obdrželo Rozhodnutí o přidělení dotace pro dvě akce obnovy historických parků. V případě zámku Konopiště jde výsadbu lipové aleje bezprostředně navazující na zámek, v Mníšku pod Brdy pak proběhne ucelená etapa obnovy zámeckého parku, který byl v minulosti značně zanedbaný a návštěvníkům sem nebyl vstup povolen.Rekonstrukce lipové aleje k zámku Konopiště
Původní dožilé stromy v aleji musely být na podzim roku 2008 skáceny. Cílem projektu je tedy vysázet novou alej a obnovit a regenerovat tak část historické přírodně komponované krajiny. Realizací projektu rovněž dochází k rozšíření plochy zeleně v areálu zámeckého parku o domácí (geograficky původní) druh dřeviny, vhodný pro místní ekosystém.

Celkové výdaje na projekt: 166 859 Kč
podpora z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF): 141 380 Kč
podpora ze Státního fondu životního prostředí: 8 342 Kč
vlastní zdroje žadatele: 16 687 Kč
Termín realizace: 3/2009 – 6/2009

Obnova parku v Mníšku pod Brdy
První část obnovy zámeckého parku proběhla již na konci roku 2008, ke slavnostnímu otevření parteru vedle příjezdové rampy se dvěma fontánami dojde na konci června 2009. Projekt celkové obnovy parku naváže terénními prácemi, výsadbou zeleně i budováním cest. Bude tak obnoven těžce poškozený krajinářský park v rozloze cca 6 500 m2, který začne sloužit k relaxaci, odpočinku a poznání návštěvníkům zámku i místním občanům. Uprostřed Mníšku pod Brdy se tak objeví kus živé přírody uprostřed města, nově zpřístupněna bude historicky, krajinářsky a esteticky významná lokalita.

Celkové výdaje na projekt: 6 319 614 Kč
podpora z Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF): 4 253 838 Kč
podpora ze Státního fondu životního prostředí: 250 225 Kč
vlastní zdroje žadatele: 1 815 551 Kč
Termín realizace: 6/2009 – 12/20010

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Obnova výplňových prvku historických staveb

Miloš Solař

Dveře, vrata, dveřnice, okenní rámy, okenice, výkladce a další výplně okenních a dveřních otvorů jsou významnou součástí architektonického dědictví. Zároveň však patří k součástem nejvíce ohroženým a zatím nedoceněným. Dlouhou dobu byly předmětem zájmu pouze prvky, které měly umělecko řemeslný charakter. To spolu se skutečností, že výplně otvorů jsou obvykle zhotoveny z méně trvanlivých materiálů než stavby samy a jsou na ně kladeny vysoké uživatelské nároky, vedlo masivním výměnám historických prvků za nové.

Zásady obnovy fasád architektury 19. a počátku 20. století

Architektura 19. a 20. století je významnou součástí našeho kulturního dědictví. Vyžaduje pozornost, úctu a odbornou péči. Pro její obnovu v obecné rovině platí to samé, co pro obnovu jakýchkoliv jiných stavebních památek. Odlišnost je v tom, že architektonická tvorba dvacátého století začala pracovat s novými materiály a konstrukčními řešeními.

Rok 2009 na hradech a zámcích. Jaký byl?

Jaký byl uplynulý rok 2009 na památkách ve správě středočeského pracoviště Národního památkového ústavu a co nového se chystá pro rok příští? V loňském roce se otvírala nová prohlídková trasa, návštěvníci se mohli zapojit do věrnostní soutěže a památky se prezentovaly jako živá místa. Na Sázavě se pokračovalo s odkrýváním fresek a NPÚ podal hned několik žádostí o dotace z fondu EU.

Slezskoostravský hrad

Slezskoostravský hrad. Památka, která v uplynulých dvou desetiletích prodělala řadu necitlivých stavebních zásahů, několikrát změnila vlastníka a nakonec jí hrozila téměř záhuba. Doslova v ,,hodině dvanácté” se hrad vrátil do rukou státu, když jej od minulého vlastníka koupilo Statutární město Ostrava.