V solivarskom múzeu bude prehliadka paličkovanej čipky

plagát

Členovia Soľnobanského čipkárskeho cechu v Prešove zachovávajú tradičnú paličkovanú čipku, okrem toho motivujú mladých k vlastnej tvorbe v modernom duchu a udržiavajú kontakty s čipkárkami z celého sveta. V dňoch 20. až 22. júna organizujú v Prešove Medzinárodný festival paličkovanej čipky. Počas troch dní sa na festivale budú prezentovať svojou tvorbou okrem domácich čipkárov aj remeselníci zo siedmich krajín. Podľa vyjadrenia predsedníčky Soľnobanského čipkárskeho cechu Barbory Šimkovej im zatiaľ potvrdili účasť hostia z Ruska, Maďarska, Poľska, Francúzska, Nemecka, Chorvátska a Českej republiky.
...
Počas festivalu bude sprístupnených niekoľko výstav. V priestoroch Slovenského technického múzea v objekte starých Solivarov sa v 19 kójach budú prezentovať čipkári z jednotlivých štátov a rôznych regiónov Slovenska. Budú medzi nimi aj štyri skupiny detí, ktoré sa učia paličkovať. Program v solivarskom múzeu sa bude začínať denne od 9:00 a bude trvať sedem aj viac hodín. Jeho súčasťou budú módne prehliadky. Diváci si budú môcť pozrieť aj výstavu nazvanú Zvony, zvonky, zvončeky, ktorá ponúka 42 kusov paličkovaných zvončekov od autorov z Čiech a Slovenska.
V Krajskom múzeu v Prešove sú prístupné dve výstavy. Prvá sa viaže k vlaňajším oslavám založenia cechu a pod názvom Jubilejná výstava svoje práce tam prezentuje päť členiek Soľnobanského čipkárskeho cechu. Druhou je výstava Nite tak i tak Dariny Lichnerovej. V PKO v mestskej časti Solivar otvoria výstavu Bobowská čipka, kde sa predstavia poľskí čipkári z regiónu, v ktorom je paličkovaná čipka tradičným remeslom. Členka cechu Jana Frajkorová sa predstaví netradične výstavou Kapurková. Svoje moderné práce z jemného drôtu ukáže divákom na bráne (kapure) svojho domu na Suvorovovej ulici. Frajkorová patrí rovnako k ľuďom, ktorí paličkovanú čipku šíria zo Solivaru do sveta, ale už v modernom duchu. Využíva pri jej tvorbe netradičné materiály, napríklad vplietanie kamienkov do drôtu. Festival čipky v Prešove bude mať aj odbornú časť. Počas prednášok spojených s ukážkami si jeho účastníci budú môcť vymeniť skúsenosti, obohatiť sa o vzorníky a materiály.
Soľnobanský čipkársky cech bol zaregistrovaný 1. júna 2002. Pri jeho vzniku stála Barbora Šimková, bývalá učiteľka matematiky, ktorá predtým na základnej škole viedla krúžok paličkovanej čipky. Na začiatku združila okolo seba osem žien, ktoré vedeli robiť soľnobanskú čipku. Dnes má cech 34 členov vo veku od 10 do viac ako 80 rokov. Je medzi nimi aj vnuk šéfky cechu, ktorý vyštudoval právo.

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

VÝROČNÁ SPRÁVA SNK za rok 2000

4 ČINNOSTI (PRODUKTY) ORGANIZÁCIE A ICH NÁKLADY 4.1 Ústav knižničných fondov 4.1.1 Stále činnosti: Akvizícia všetkých typov dokumentov, budovanie fondu študovní a príručných knižníc, budovanie databázy dodávateľov, deziderát a nahlásených kníh, Nákupná a oceňovacia komisia, Akvizičná komisia, budovanie vzájomných výmenných vzťahov v rámci MVD, získavanie dokumentov podľa požiadaviek zahraničných partnerov, tvorba ponukových zoznamov multiplikátnych a neprofilových dokumentov, správa fondu MVD, správa majetkovoprávnej evidencie…

Renesančné trulice III

1.1.2. INTARZIA S RASTLINNYMI MOTIVMI
Z obdobia renesancie sa na Slovensku zachovala počtom pomerne rozsiahla skupina intarzovaných truhlíc jednotnej výtvarnej koncepcie pravdepodobne domáceho pôvodu. Jednotlivé práce spája veľa spoločných znakov týkajúcich sa okrem uplatnenia rovnakej techniky výzdoby i dekoratívnych elementov, aj ich celkového usporiadania v architektonickom členení podobnom vo všetkých truhlicach tejto skupiny.