Ukrajinskí zlodeji sa po krádeži mosta ulakomili aj na lokomotívu

Obnova.sk Foto

Pri hľadaní informácií o krádeži v múzeu v Trnave som našiel bizarný článok. Nedalo mi neupozorniť vás na neho.
Po tom, ako minulý týždeň ukrajinskí zlodeji ukradli 11-metrový oceľový most, teraz sa im podaril „úlovok“ ešte bizarnejší.Obnova.sk Foto
Z múzea na východe Ukrajiny odcudzili historickú parnú lokomotívu z roku 1924. Ako uvádzajú miestne zdroje, 14,5-tonová lokomotíva, ktorá bola prvou vyrobenou na Ukrajine, bola vystavená na voľnom priestranstve pred múzeom. Zlodeji pravdepodobne pomocou falošných papierov presvedčili niektorú z prepravných spoločností, aby exponát premiestnila na isté šrotovisko neďaleko mesta Doneck. Tu ju rozrezali na kusy, no tie sa im už nepodarilo speňažiť. Za šrot by vraj utŕžili okolo 3700 dolárov, no historická hodnota exponátu je nevyčísliteľná. Experti sa obávajú, že sa ju už nepodarí zreštaurovať.
(embe, BBC, Washington Times)

http://www.narodnaobroda.sk/clanok/4681/Ukrajinski-zlodeji-sa-po-kradezi-mosta-ulakomili-aj-na-lokomotivu/

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Renesancia v SNG

Slovenská národná galéria prezentuje v rámci cyklu Dejiny slovenského výtvarného umenia – po Baroku, 20. storočí a Gotike – Renesanciu. Predmetom výstavy sú diela, ktoré boli vytvorené na našom území, či objednané pre domáce prostredie v zahraničí v rozmedzí od konca 15. storočia do poslednej tretiny 17. storočia.

K Stachovým diptychom

Nielen interpretatívne revízie humanitných a prírodných vied, ale aj proces aktuálnej redefinície kultúry a umenia nachádzajú svoj kontext, svoje horizonty, prostriedky a vzorce v polemike kritickej moderny s postmodernou.

Európsky dohovor o krajine

Európsky dohovor o krajine prijatý na stretnutí Rady ministrov ?lenských krajín Rady Európy 20. októbra 2000 vo Florencii po absolvovaní ratifika?ného procesu ú?inný pre Slovenskú republiky d?om 9. augusta 2005

Nezvyčajné záujmy budúceho generála

Pri mene Milan Rastislav Štefánik sa väčšine ľudí vybaví jeho podobizeň vo francúzskej generálskej čiapke. Je na nej dôkladne oholený, ako sa na vojaka patrí. Oholený a v generálskej čiapke nám pripomína účinkovanie v boji za vznik Československa, politickú, diplomatickú a vojenskú činnosť. Pochopiteľne, toto obdobie jeho života je mimoriadne zaujímavé.

SPRÁVA O ČINNOSTI IFLA ZA ROKY 1997-1999

Predkladaná správa – už druhá v poradí – prináša prehľad o činnosti vrcholnej medzinárodnej knihovníckej inštitúcie z obdobia medzi dvomi zasadnutiami Výkonného výboru IFLA. Zároveň je vynikajúcou príležitosťou na predstavenie IFLA a jej zložiek, jej profesionálnych programov a projektov. Je tak významným zdrojom informácií z oblasti knihovníckej profesie spolu s webovskou stránkou (http://www.ifla.org) a jej zmrazenou” verziou na CD-ROMe IFLANET Unplugged”…