Trnava: Výstava o atmosfére východnej spirituality

Výstava Ikony, ktorú otvorili vo štvrtok 15. marca 2007 v trnavskom Múzeu knižnej kultúry, predstaví byzantské výtvarné umenie a atmosféru východnej spirituality.

Sú?asní slovenskí ikonopisci ako Vincent Luca, Emília Dankov?íková ?i Rastislav Timko dodali obrazy, ktoré vytvorili v súlade s tradíciami, technickým a duchovným kánonom Košickej ikonopiseckej školy. Svojimi dielami opisujú posvätný charakter ikon. “Výstava prezentuje tradi?né byzantské ikonografické typy Krista, Bohorodi?ky, svätých a sviatkov,” uviedla Simona Jur?ová zo Západoslovenského múzea v Trnave, ktoré je usporiadate?om výstavy.


Návštevníci sa zárove? budú môc? zoznámi? s technologickým postupom tvorby ikony prostredníctvom názorných ukážok. K dispozícii bude aj textová príloha kánonu ikonopiscov Košickej ikonopiseckej školy. Výstava potrvá do konca júna.


Tvorcovia výstavy Ikony sú združení v Spolku ikonopiscov sv. Cyrila a Metoda. Je to kultúrno-výchovný spolok gréckokatolíkov na Slovensku, ktorého hlavným poslaním je zachováva? a rozvíja? ikonopisectvo. Spolok organizuje ikonopisecké školy, venuje sa osvetovým a výchovným aktivitám. Svoje diela prezentoval okrem Slovenska už aj v Taliansku, Rakúsku ?i v USA.


(sg;bl)

Nové články 1x za mesiac na váš eMail.

Nerozosielame spam! Prečítajte si naše podmienky použitia.

Súvisiace články

Ikony

Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici predstavuje výstavu IKONY, ktorá v poviano?nom ?ase prináša divákom atmosféru východnej spirituality a poh?ad na filozofiu byzantského výtvarného prejavu.

Výstava – akad. soch. M. Mäkký

Považská galéria umenia Vás pozýva na vernisáž výstavy tvorby predčasne zosnulého akad. sochára Milana Mäkkého. Výstava návštevníkom predstaví staršiu tvorbu autora v grafickom dizajne a súčasne jeho práce, ktoré vznikli v poslednom období.

Pod Pyrenejami výstava o Warholovi

Andy Warhol – Ja pochádzam odnikiaľ je názov výstavy, ktorú v piatok 8. októbra 2010 sprístupnili v cisterciánskom opátstve vo francúzskom Escaladieu, v departmente Horné Pyreneje. Výstava hovorí o pôvode, živote, tvorbe a umeleckom odkaze Andyho Warhola, ktorého rodičia pochádzali z Mikovej v okrese Stropkov. Na jej príprave pracovali predstavitelia Prešovského samosprávneho kraja (PSK) a Generálnej rady Horných Pyrenejí takmer dva roky. Ako informovala hovorkyňa prešovskej župy Veronika Fitzeková, súčasťou vernisáže budú videoprezentácie a dokumenty zamerané na tému výstavy, predstavené budú fragmenty kultúry a podobne.

Umenie reštaurovania v Galérii Medium

Priblížiť a popularizovať reštaurátorskú tvorbu a zároveň predstaviť niektoré z projektov Katedry reštaurovania Vysokej školy výtvarných umení (VŠVU) v Bratislave chce od štvrtka výstava Reštaurovanie/ veda/ umenie made in VŠVU v bratislavskej Galérii Medium. Diela, ktoré kurátorsky zostavil Ivan Pilný, ponúknu v sídle galérie na Hviezdoslavovom námestí 18 možnosť nahliadnuť do zákulisia reštaurovania. Návštevníci spoznajú procesy a postupy, ktoré ostávajú verejnosti zväčša skryté a nepoznané.