aktivita " diskusia " Archeológia " Zoznam fyzických osôb

 • Zoznam fyzických osôb

  Posted by asomtam on 30. mája 2009 o 19:34

  Zoznam fyzických osôb
  s osobitnou odbornou spôsobilosťou
  vykonávať pamiatkový výskum
  Stav k 31. marcu 2009

  A. Archeologický výskum

  Podľa § 36 ods. 2 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je oprávnený vykonávať archeologický výskum Archeologický ústav SAV, iné právnické osoby iba na základe oprávnenia vydaného Ministerstvom kultúry SR. Fyzické osoby s osobitnou odbornou spôsobilosťou vykonávať archeologický výskum sú preto viazané na zamestnávateľa (pozri organizácie oprávnené vykonávať archeologický výskum).

  1. PhDr. Juraj BARTÍK, PhD.
  2. Prof. PhDr. Jozef BÁTORA, DrSc.
  3. PhDr. Peter BAXA
  4. Mgr. Igor BAZOVSKÝ
  5. PhDr. Peter BEDNÁR, CSc.
  6. Mgr. Ján BELJAK
  7. PhDr. Július BÉREŠ, CSc.
  8. Mgr. Mário BIELICH
  9. Mgr. Alexander BOTOŠ
  10. PhDr. Gertrúda BŘEZINOVÁ, CSc.
  11. Prof. PhDr. Jozef BUJNA, CSc.
  12. Mgr. Robert DAŇO, PhD.
  13. Mgr. Ján ĎURIŠ
  14. PhDr. Marcela ĎURIŠOVÁ
  15. PhDr. Viera DRAHOŠOVÁ
  16. PhDr. Kristian ELSCHEK, CSc.
  17. PhDr. Zdeněk FARKAŠ, PhD.
  18. Mgr. Eva FOTTOVÁ
  19. Prof. PhDr. Václav FURMÁNEK, DrSc.
  20. PhDr. Gabriel FUSEK, CSc.
  21. PhDr. Lýdia GAČKOVÁ
  22. PhDr. Dárius GAŠAJ
  23. PhDr. Milan HANULIAK, CSc.
  24. ………………………………
  25. Mgr. Katarína HARMADYOVÁ
  26. Mgr. Eva HORVÁTHOVÁ
  27. Doc. PhDr. Jozef HOŠŠO, CSc.
  28. Mgr. Erika HRAŠKOVÁ
  29. Mgr. Rastislav HREHA
  30. PhDr. Ivan CHEBEN, CSc.
  31. PhDr. Ján CHOVANEC, PhD
  32. Iveta KACZAROVÁ,
  33. PhDr. Ľubomíra KAMINSKÁ, CSc.
  34. Mgr. Slavomír KATKIN
  35. Mgr. Monika KOPČEKOVÁ
  36. PhDr. Mária KOTOROVÁ
  37. Mgr. Tomáš KöNIG, PhD.
  38. PhDr. Vladimír KRUPA
  39. Mgr. Marta KUČEROVÁ
  40. PhDr. Rudolf KUJOVSKÝ
  41. PhDr. Ivan KUZMA
  42. Doc. PhDr. Klára KUZMOVÁ, CSc.
  43. PhDr. Jozef LABUDA, CSc
  44. PhDr. Branislav LESÁK
  45. JUDr. Mgr. Gabriel LUKÁČ
  46. PhDr. Marta MÁCELOVÁ
  47. Mgr. Róbert MALČEK
  48. PhDr. Klára MARKOVÁ, CSc
  49. PhDr. Eva MIKULOVÁ
  50. PhDr. Elena MIROŠŠAYOVÁ, CSc.
  51. Mgr. Peter MOSNÝ
  52. PhDr. Margaréta MUSILOVÁ
  53. Mgr. Peter NAGY
  54. PhDr. Gabriel NEVIZÁNSKY, CSc.
  55. PhDr. Ladislav OLEXA
  56. PhDr. Ondrej OŽĎÁNI, CSc.
  57. PhDr. Karol PIETA, DrSc.
  58. PhDr. Veronika PLACHÁ
  59. PhDr. Ján RAJTÁR, CSc.
  60. PhDr. Zuzana RAJTÁROVÁ, CSc.
  61. Mgr. Branislav RESUTÍK
  62. Prof. PhDr. Peter ROMSAUER, CSc.
  63. PhDr. Peter ROTH
  64. Mgr. Rastislav RUSNÁK
  65. Prof. PhDr. Alexander RUTTKAY, DrSc.
  66. PhDr. Matej RUTTKAY, CSc.
  67. PhDr. Jaroslava RUTTKAYOVÁ
  68. RNDr. Mgr. Marián SAMUEL
  69. PhDr. Jaroslava SCHMIDTOVÁ
  70. Doc. PhDr. Michal SLIVKA, CSc
  71. Mgr. Marián SOJÁK, PhD
  72. PhDr. Danica STAŠŠÍKOVÁ – ŠTUKOVSKÁ
  73. PhDr. Ivana STRAKOŠOVÁ
  74. PhDr. Etela STUDENÍKOVÁ, CSc.
  75. PhDr. Peter ŠALKOVSKÝ, CSc.
  76. Mgr. Michal ŠIMKOVIC
  77. Mgr. Petra ŠIMONČIČOVÁ -KOÓŠOVÁ
  78. Prof. PhDr. Tatiana ŠTEFANOVIČOVÁ
  79. Mgr. Peter TAJKOV
  80. PhDr. Vladimír TURČAN
  81. Mgr. Marián ULIČNÝ
  82. PhDr. Vladimír VARSÍK, CSc.
  83. Mgr. Július VAVÁK
  84. PhDr. Ladislav VELIAČIK, DrSc.
  85. PhDr. Ivona VLKOLÍNSKA, CSc.
  86. Mgr. Andrej VRTEL
  87. Prof.. PhDr. Egon WIEDERMANN, CSc.
  88. PhDr. Jozef ZÁBOJNÍK, CSc.
  89. Mgr. Ján ZACHAR

  B. Architektonicko-historický výskum

  1. Ing. arch. Alexandra BERKOVÁ, Banská Bystrica
  2. Ing. Martin BÓNA, Štefánikova 14, Zlaté Moravce,
  0948.005605 bona.martin@gmail.com
  3. Mgr. Ing. arch. Andrej BOTEK, Radvanská 24, 811 01 Bratislava
  0904.250579 botek@vsvu.sk
  4. PhDr. Judita ČECHOVÁ, M. Čulena 18, Prešov 0905.195100
  5. PhDr. Eva DUŠENKOVÁ, PhD. Prešov
  6. Mgr. Ľubica FILLOVÁ, Internátna 51, Banská Bystrica, 0915.804119 l.fillova@centrum.sk
  7. Mgr. Barbora GLOCKOVÁ, J. Horvátha 896/22 Kremnica,
  045.6742156, 0904.819844 babovka@centrum.sk
  8. Ing. Peter GLOS, KPÚ Prešov
  9. Ing. arch. Ivan GOJDIČ, Klobučnícka 2, Bratislava, 0905.963598 ivan.gojdic@nextra.sk
  10. Mgr. Denis HABERLAND, PÚ SR Bratislava
  11. PhDr. Jana HAMŠÍKOVÁ, Revolučná 3, 821 04 Bratislava
  02.43426273 jana.hamsa@gmail.com
  12. Mgr. Marian HAVLÍK, Bratislava
  13. Mgr. Valéria HORÁKOVÁ, Narcisova 4, Bratislava
  14. Mgr. Peter HORANSKÝ, Banskobystrická 6, Bratislava, 0905.519579 haraburda@centrum.sk
  15. Mgr. Erika HRAŚKOVÁ, Bratislava 0903.105776 erika.hraskova@ithaka.sk
  16. Ing. arch. Klára HRONČOKOVÁ, Bratislava
  17. Ing. arch. Ľudmila HUSOVSKÁ, CSc. Púpavová 22, Bratislava
  02.65427775 0903.215247 husovsky2@gmail.com
  18. Ing. arch. Magdaléna JANOVSKÁ, Námestie M. Pavla 38, 054 01 Levoča
  053.4699333 janovska@gmail.com
  19. Mgr. Renáta KOLLÁROVÁ, Bojnice, 0905.325189 rena8@szm.sk
  20. Ing. arch. Denisa KORINKOVÁ, Jurigovo nám. 5, 841 05 Bratislava
  0903.212335 korinkova@centrum.sk
  21. Dr. Ing. arch. Ján KRCHO, PhD., Tichá 1, Košice 0903.172716 jan.krcho@tuke.sk
  22. Mgr. Luboš KURTHY, J.Horvátha 896/22, Kremnica, 0902.520963 lubos.kurthy@centrum.sk
  23. PhDr. Magdaléna KVASNICOVÁ, Bratislava, 0905.630138 kvasnicova@for.sk
  24. Ing. arch. Milan MARČEK, KPÚ – pracovisko Martin
  25. Ing. arch. Zuzana MORÁVKOVÁ, Bratislava, 0905.754843 zuzana.moravkova@orangemail.sk
  26. Ing. arch. Alexander NÉMETH, Farského 16 Bratislava
  02.55410480 0903.731824 alexander.nemeth@n-art.sk
  27. PhDr. Mária NOVOTNÁ, Levoča novotnam@levonet.sk
  28. Mgr. Silvia PAULUSOVÁ, PÚ SR Bratislava
  29. PhDr. Darina PETRANSKÁ, KPÚ Prešov
  30. Mgr. Elena SABADOŠOVÁ, Pifflova 1, 851 01 Bratislava
  0903.933414, esabadosova@orangemail.sk
  31. PhDr. Mária SMOLÁKOVÁ, CSc. 831 03 Bratislava 02.44259170
  0902.599764 smolakova@gmail.com
  32. Ing. Ľubor SUCHÝ, KPÚ Prešov
  33. Doc. PhDr. Zuzana ŠEVČÍKOVÁ, CSc., Bratislava, 0903.214194 zuzana.sevcikova@zoznam.sk
  34. Mgr. Michal ŠIMKOVIC, Šmidkeho 10, Zvolen 0903.167730 michal.simkovic@obnova.eu
  35. PhDr. Ivo ŠTASSEL, Bratislava ivo.stassel@gmail.com
  36. Mgr. Michaela TIMKOVÁ , Letná 22, 064 01 Stará Ľubovňa
  0907.612070 michaelatm@gmail.com
  37. PhDr. Norma URBANOVÁ, Bratislava norma.urbanova@gmail.com
  38. Mgr. Peter VOLOŠČUK, KPÚ Prešov
  39. PhDr. Zuzana ZVAROVÁ, Lietavská 4, Bratislava 0948.009507 zuzazvarova@gmail.com
  40. Mgr. Kristína ZVEDELOVÁ, M. Čulena 202, 038 43 Kláštor p/Znievom
  0907.862801 k.zvedelova@gmail.com
  41. Ing. arch. Jaroslava ŽUFFOVÁ, CSc. Osuského 46, 851 03 Bratislava
  0915.305801 jzuffova@gmail.com

  C. Umelecko-historický výskum

  1. Ing. Martin BÓNA, Štefánikova 14, Zlaté Moravce, 0948.005605 bona.martin@gmail.com
  2. Mgr. Ing. arch. Andrej BOTEK, Radvanská 24, 811 01 Bratislava
  0904.250579 botek@vsvu.sk
  3. Mgr. Magdaléna BRÁZDILOVÁ, Bratislava
  4. Mgr. Ilona CÓNOVÁ, PÚ SR Bratislava
  5. PhDr. Judita ČECHOVÁ, Prešov
  6. Mgr. Ľubica FILLOVÁ, Internátna 51, B. Bystrica, 0915.804119 l.fillova@centrum.sk
  7. Mgr. Barbora GLOCKOVÁ, J. Horvátha 896/22 Kremnica,
  045.6742156, 0904.819844 babovka@centrum.sk
  8. Mgr. Denis HABERLAND, PÚ SR Bratislava
  9. Mgr. Marian HAVLÍK, Bratislava
  10. Mgr. Valéria HORÁKOVÁ, Bratislava
  11. Ing. arch. Ľudmila HUSOVSKÁ, CSc. Púpavová 22, Bratislava
  02.65427775 0903.215247 husovsky2@gmail.com
  12. Mgr. Peter KAJBA, KPÚ Banská Bystrica
  13. Mgr. Renáta KOLLÁROVÁ, Bojnice 0905.325189 rena8@szm.sk
  14. Mgr. Luboš KURTHY, J.Horvátha 896/22 Kremnica, 0902.520963 lubos.kurthy@centrum.sk
  15. PhDr. Magdaléna KVASNICOVÁ, Bratislava, 0905.630138 kvasnicova@for.sk
  16. Mgr. Desana LACKOVÁ, PÚ SR Bratislava
  17. Mgr. Barbora MATÁKOVÁ, KPÚ – pracovisko Prievidza
  18. Mgr. Andrea MORAVČÍKOVÁ, rod. PAUČOVÁ, KPÚ – pracovisko Lučenec
  19. PhDr. Mária NOVOTNÁ, Levoča novotnam@levonet.sk
  20. Mgr. Silvia PAULUSOVÁ, PÚ SR Bratislava
  21. PhDr. Darina PETRANSKÁ, KPÚ Prešov
  22. Mgr. Elena SABADOŠOVÁ, Pifflova 1, 851 01 Bratislava
  0903.933414, esabadosova@orangemail.sk
  23. PhDr. Mária SMOLÁKOVÁ, CSc. 831 03 Bratislava 02.44259170
  mobil: 0902.599764 smolakova@gmail.com
  24. Mgr. Eva SPALEKOVÁ, PU SR ORA Levoča
  25. Mgr. Eva ŠEVČÍKOVÁ, PÚ SR Bratislava
  26. Doc. PhDr. Zuzana ŠEVČÍKOVÁ, CSc. 0903.214194 zuzana.sevcikova@zoznam.sk
  27. Mgr. Michal ŠIMKOVIC, Šmidkeho 10, Zvolen, 0903.167730 michal.simkovic@obnova.eu
  28. Mgr. art. Andrej ŠTAFURA /* špecializácia na historické organy, Litovelská 624/3 Revúca
  29. PhDr. Ivo ŠTASSEL, Bratislava ivo.stassel@gmail.com
  30. PhDr. Norma URBANOVÁ, Bratislava norma.urbanova@gmail.com
  31. PhDr. Zuzana ZVAROVÁ, Lietavská 4, Bratislava 0948.009507 zuzazvarova@gmail.com
  32. Mgr. Kristína ZVEDELOVÁ, M. Čulena 202, 038 43 Kláštor p/Znievom
  0907.862801 k.zvedelova@gmail.com
  33. Ing. arch. Jaroslava ŽUFFOVÁ, CSc. Osuského 46, 851 03 Bratislava
  0915.305801 jzuffova@gmail.com

  D. Urbanisticko-historický výskum

  1. Ing. arch. Alexandra BERKOVÁ, Banská Bystrica
  2. Ing. Martin BÓNA, Štefánikova 14, Zlaté Moravce, 0948.005605 bona.martin@gmail.com
  3. Mgr. Ing. arch. Andrej BOTEK, Radvanská 24, 811 01 Bratislava
  0904.250579 botek@vsvu.sk
  4. Mgr. Ľubica FILLOVÁ, Internátna 51, B. Bystrica, 0915.804119 l.fillova@centrum.sk
  5. Ing. arch. Ivan GOJDIČ, Klobučnícka 2, Bratislava, 0905.963598 ivan.gojdic@nextra.sk
  6. Doc. Ing. arch. Jana GREGOROVÁ, PhD. ul.29.augusta č.13, 811 07 Bratislava
  02.526 379 30 0905.427 258 gregorova@fa.stuba.sk
  7. PhDr. Jana HAMŠÍKOVÁ, Revolučná 3, 821 04 Bratislava
  02.43426273 jana.hamsa@gmail.com
  8. Mgr. Peter HORANSKÝ, Banskobystrická 6, Bratislava 0905.519579 haraburda@centrum.sk
  9. Ing. arch. Klára HRONČOKOVÁ, Bratislava
  10. Ing. arch. Ľudmila HUSOVSKÁ, CSc. Púpavová 22, Bratislava
  02.65427775 0903.215247 husovsky2@gmail.com
  11. Ing. arch. Magdaléna JANOVSKÁ, Námestie M. Pavla 38, 054 01 Levoča
  053.4699333 janovska@gmail.com
  12. PhDr. Magdaléna KVASNICOVÁ, Bratislava, 0905.630138 kvasnicova@for.sk
  13. Doc. Ing. arch. Jarmila LALKOVÁ, PhD., Fakulta architektúry STU Bratislava
  14. Ing. arch. Zuzana MORÁVKOVÁ, Bratislava 0905.754843 zuzana.moravkova@orangemail.sk
  15. Ing. arch. Alexander NÉMETH, Farského 16 Bratislava
  02.55410480 0903.731824 alexander.nemeth@n-art.sk
  16. Ing. arch. Mária SLOVÁKOVÁ, KPÚ – pracovisko Levoča
  17. PhDr. Norma URBANOVÁ, Bratislava norma.urbanova@gmail.com
  18. PhDr. Zuzana ZVAROVÁ, Lietavská 4, Bratislava 0948.009507 zuzazvarova@gmail.com
  19. Ing. arch. Jaroslava ŽUFFOVÁ, CSc. Osuského 46, 851 03 Bratislava
  0915.305801 jzuffova@gmail.com

  Objednávateľ pamiatkového výskumu (vlastník pamiatky, stavebník) môže niektoré údaje o fyzickej osobe s osvedčením o osobitnej odbornej spôsobilosti na vykonávanie príslušného druhu výskumu získať prípadne aj na týchto adresách:

  Pamiatkový úrad SR, Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava

  Krajský pamiatkový úrad v Bratislave, Leškova 17, 811 04 Bratislava
  Krajský pamiatkový úrad v Trnave, Sládkovičova 11, 917 01 Trnava
  Krajský pamiatkový úrad v Nitre, Hradné námestie 8, 949 01 Nitra
  Krajský pamiatkový úrad v Trenčíne, Jilemnického 2, 911 01 Trenčín
  Krajský pamiatkový úrad v Žiline, Mariánske nám. 19, 010 01 Žilina
  Krajský pamiatkový úrad v Banskej Bystrici, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica
  Krajský pamiatkový úrad v Košiciach, Hlavná 25, 040 01 Košice
  Krajský pamiatkový úrad v Prešove, Hlavná 115, 080 01 Prešov

  Pozri aj internetové stránky Pamiatkového úradu SR http://www.pamiatky.sk

  tomas_michalik odpovedal pred 11 rokov, 6 mesiacov 2 Členovia · 3 odpovede/odpovedí
 • 3 odpovede/odpovedí
Start of Discussion
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Teraz