aktivita " diskusia " Všeobecné diskusie " Tajomné slovensko

Označené: 

 • Tajomné slovensko

  Posted by sasha on 18. marca 2020 o 14:24

  Buď pozdravený pútnik, ktorí si sa rozhodol podeliť sa o svoje vedomosti s nami nevedomými. Tajomstvo je niečo skrývané, záhadné, ťažko poznateľné a zväčša ešte ťažšie vysvetliteľné. Nie je naším cieľom analyzovať a vysvetľovať. Naším spoločným zámerom by malo byť v prvom rade zhromaždiť čo najviac čriepkov tajomna a potom sa pokúsiť z nich zložiť obraz málo známeho, nadzmyslového Slovenska.
  Téma je to rozsiahla, a preto sme spísali oblasti, ktoré s ňou súvisia. Každý z nás nesie poznanie tajomna, a preto nech tento zoznam slúži ako inšpírácia a nástroj na odkrytie poznania zdanlivo zabudnutého.


  Zoznam oblastí, o ktorých sa nehovorí a keď už, tak potichu…


  1) Miestne mystické zvyky, slávnosti a legendy


  2) Mysteriózne monumenty a povesti o nich
  – megality,
  – skaly a kamene, ku ktorým sa vzťahujú nadprirodzené javy,
  – tajomné nápisy,
  – tajomné artefakty.


  3) Tajomné podzemie
  – jaskyne,
  – podzemné chodby, labyrinty, katakomby, krypty,
  – poklady.


  4) Posvätné miesta, zázraky a púte
  – miesta starých kultov a ich legendy,
  – stopy svätcov, divy a zázraky,
  – čierna madona,
  – zázračné pramene.


  5) Mystické spoločenstvá a spoločnosti
  – alchymisti a ich dielne,
  – zázrační lekári,
  – tajné spoločnosti a sekty,
  – alchymistické, astrologické a magiské symboly.


  6) Démoni
  – čarodejnice, čarodejníci, bosorky – praktiky, miesta sabatu, procesy,
  – čierna mágia,
  – mory,
  – zjavenie diabla a čerti,
  – zakliate domy, hrady a zámky.


  7) Zomretí, ktorí nemôžu nájsť pokoj v hrobe
  – duchovia a prízraky (Biela Pani),
  – upíri,
  – vlkodlaci.


  8) Mýtické bytosti
  – škriatkovia, permoníci, vodníci,
  – víly, sudičky, poludnice, bludičky, divožienky,
  – obri,
  – miestni vládcovia hôr a lesov (Kovlad).


  9) Mýtické zvery
  – draci,
  – bájne zvieratá,
  – prekliate zvieratá.


  10) Mysteriózne stavby, javy
  – kostnice,
  – neobvyklé prírodné javy.


  Veríme, že téma je zaujímavá a podarí sa zhromaždiť príspevky, ktoré nebudú opisovať iba notoricky známe záhady, ale objavia sa aj také, o ktorých väčšina národa nemá vedomosť. Nezabúdajte na dôležitosť obrázkov a pokiaľ čerpáte z internetu, je vítaný hypertextový odkaz – link na stránku.

  sasha odpovedal pred 3 rokov, 2 mesiacov 1 Člen · 1 Odpoveď
 • 1 Odpoveď
 • sasha

  moderátor
  18. marca 2020 o 14:48

  Panna Mária Trnavská

  Začiatkom roka 1663 začali Turci postupovať na sever. Po vybudovaní mosta cez Dunaj pri Štúrove od 5. júla 1663 Turci napredovali rýchlejšie. Porazili uhorské vojsko pri Štúrove a 26. septembra dobyli Nové Zámky, Nitru, Levice a Novohradskú župu.
  Hoc Trnava mala pevné mestské hradby, mnohí opúšťali město, ktorého obyvateľom ostala iba viera.
  V júli toho roku sa udiala v Trnave mimoriadna udalosť. Na obraze Panny Márie v Dóme sv. Mikuláša sa objavili krvavé slzy. Matka Božia varovala, ale Matka Božia aj chránila mesto. Veď ako si vysvetliť, že v bezprostrednej blízkosti drancujúci Turci Trnavu nenapadli? Drancovali v Hlohovci, na Svätej Katarínke, v Nitre, ba niektoré tlupy zabiehali až po Pezinok a Modru. Trnava však ostala uchránená.

  Písal sa rok 1708. Povstanie Františka II. Rákociho dosahovalo svoj vrchol. Dlhotrvajúce boje a mor sužovali spustošenú krajinu.
  5. júla tohto roku Kráľovná neba a zeme na starom obraze v Dóme sv. Mikuláša zaplakala nad ľudskými hriechmi, nad pohromami, ktoré postihli mesto i jeho okolie.
  Pred šiestou hodinou ráno, keď prepošt Mártonfi s kanonikmi dokončieval žalmy, začal obraz slziť. Mnohí videli toto slzenie, čo neskôr pod prísahou potvrdili. Správa o zázračnej udalosti sa rýchle šírila po meste i okolí.

  O necelého pol druha mesiaca, 10. augusta popoludní po pätnástej hodine, zopakovalo sa slzenie Panny Márie v čase, keď prepošt Mártonfi končil popoludňajšie bohoslužby v prtomnosti mnohých veriacich. Slzenie potvrdilo dvadsaťšesť svedkov.
     Nasledujúceho dňa, 11. augusta, bol kostol už od ranných hodín plný. V Kaplnke Svätého kríža pred zázračným obrazom kľačal prepošt Mártonfi s kňazmi v modlitbách. Okolo sa tiesnili veriaci. Len čo zaznel organ a ozvali sa prvé slová mariánskej piesne, slzenie sa zopakovalo ako deň predtým. Spev i organ utíchli a vo svetle sviečok sa jagali slzy, padajúce z očí Panny Márie.
     Tri po sebe nasledujúce zázračné slzenia Panny Márie nezostali bez ozveny. Mnohí prichádzali pokorne pred obraz Panny Márie, kde na kolenách ronili svoje slzy s prosbami o milosrdenstvo.

Start of Discussion
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Teraz