aktivita " diskusia " Archeológia " Slovensko-Najbohatšia krajina na Archeologické nálezy

 • Slovensko-Najbohatšia krajina na Archeologické nálezy

  Posted by sana-mens on 10. septembra 2011 o 14:47

  Od  1.9. 2011  sa Slovenská republika  stáva najbohatšou krajinou na archeologické nálezy!
  Nie , vôbec to nie je sranda , ale realita. A čo nás posunulo na piedestál slávy? !
  Novela pamiatkového zákona:
  Zákon č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení zákona č. 479/2005 Z. z. a zákona č. 208/2009 Z. z. sa mení takto:
  V § 2 odsek 5 znie:
  „(5) Archeologický nález je hnuteľná vec alebo nehnuteľná vec, ktorá je dokladom o živote človeka a o jeho činnosti od najstarších dôb do roku 1918 a spravidla sa našla alebo nachádza sa v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou. Archeologickým nálezom je tiež zbraň, munícia, súčasť uniformy, vojenská výstroj alebo iný vojenský materiál, ktorý sa našiel v zemi, na jej povrchu alebo pod vodou a pochádza spred roku 1946.“.
  Nie, naozaj, ak ste pozorne čítali nemýlite sa , je tam rok 1918 a 1946. To znamená že všetky veci podľa zákona, vyrobené či pozmenené človekom podľa novely ,sa definujú ako archeologický nález.
  Táto novelizácia úzko súvisí z novelizáciuou trestného zákona:
  㤠249
  Poškodzovanie a znehodnocovanie archeologického dedičstva
  (1) Kto neoprávnene vyhľadáva, vykope, inak z miesta nálezu vyzdvihne, premiestni alebo prechováva archeologický nález, alebo kto inak poškodzuje alebo znehodnocuje archeologické dedičstvo, potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.
  (2) Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1a) detektorom kovov alebo iným detekčným zariadením,
  b)           z osobitného motívu,
  c) vo väčšom rozsahu, alebo
  d) hoci bol za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý alebo bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený.
  (3) Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1a) v značnom rozsahu, alebo
  b) závažnejším spôsobom konania.
  (4) Odňatím slobody na päť rokov až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku
  1 a) vo veľkom rozsahu,
  b) ako člen nebezpečného zoskupenia,
  c) na území požívajúcom ochranu podľa osobitného predpisu, alebo
  d) za krízovej situácie.“.

  A čo to všetko znamená:
  1) Predstavte si , že kopete na záhrade a najdete trebárs, viečko od fajky  s R-U znakom. Ani Vás nenapadne, že by mohlo ísť o archeologický nález. Bohužial nemáte pravdu.
  2) Ste na prechádzke pri nedaľekej kaplnke , Vaša dcéra Vám prinesie mincičku 2 filler z 1894, ktorý má hodnotu asi tak lepšej podložky a to myslím aj kultúrnu. Podľa novelizácie je to archeologický nález!
  3) A o nálezoch rôzneho črepového charakteru ani nehovoriac.
  4) Spomeniem  majiteľov numizmatických zbierok,  alebo zberateľov  všakovakého zberateľského materiálu ,  ktoré v  podstate /podľa nového/ súvisia  z prechováváním. Keďže tieto zbierky sú zväčša tvorené z materiálu nálezového charakteru, a väčšina zberateľov nemá doklad o nadobudnutí , spadájú  pod trestný čin.

  5) Zoberme si taký  susedov chodník v záhradke,  vyložený starými kolkovanými tehlami z nedalekej  tehelne, ktoré môžu byť datované pred rok 1918. No a trestný čin je na svete.
  6) S premiestňovaním archeo. nálezov  by mohla súvisieť aj hlboká orba.
  7) Zaujímavá je výška trestu ,  pre porovnanie 1 až 5 rokov
  Ak podpálite škôlku dostanete, to isté
  Ak rozširujete detskú pornografiu, to isté.
  Ak vyrábate a distribuujete omamné látky, to isté.
  Jadrové zbrane , šírenie nákazlivých chorôb či nedovolené ozbrojovanie,to isté -atď.

  Záver a konšpiračné teorie:
  Je mi úplne jasné, že naši zákonodárci neboli  obdarení   niečím takým, čomu sa hovorí zdravý úsudok, ale že sú na tom až tak zle , by ma ani vo sne nenapadlo. Blahoslavený  chodobný  duchom, lebo jeho je království nebeské.
  – Zlodeji , ktorí kradli a drancovali archeologické náleziská, budú kradnúť daľej a určite im je jedno , či tam bude rok  1918,1945 alebo 2000. A teraz aj z väčším úspechom.
  – Nie je ani vylúčené, že Tí čo sa zaoberajú aktívne touto činnosťou, sú v priamom prepojení s  tými čo môžu oficiálne vykonávať túto činnosť.
  – Je dosť možné , že hodnota zbierok  niektorých silných padla natoľko dole , že si nuly môžu spočítať aj na jednej ruke.  Takže novela by mala zvýšiť počet núl.
  –  Naši zákonodárci by si mali nechať preložit slovo Archeológia (z gréckych slov αρχαίος (archaios) = pradávny a λόγος (logos) = slovo, prejav, systém Chcel by som upozorniť na slovo pradávny.
  – Zákon by mal slúžiť , niečo jako liek avšak v tomto prípade nelieči príčinu ale dôsledok.

  Možno ,že som rojko ale nádej umiera posledná.

  Prajem pekný a úspěšný deň.

   

  sana-mens odpovedal pred 11 rokov, 4 mesiacov 2 Členovia · 3 odpovede/odpovedí
 • 3 odpovede/odpovedí
 • pallok

  člen
  14. septembra 2011 o 7:08

  Rýchlo to zabetónujte…

  Nie som expert na archeológiu ani trestné právo, ale tento článok ma svojim obsahom a najmä sarkastickou iróniou zaujal. Štýl prezentácie je rovnako zlý ako citované paragrafy nového zákona. K našim zákonom len toľko: niekde som čítal, že každá krajina má takú vládu, akú si zaslúži, to čo plodí náš parlament je verným obrazom jeho kvalít. A tí, ktorí sú tam, sú tam vďaka nám, o čom som to vlastne chcel?

  Prepáčte, len som sa trochu zamyslel

 • sana-mens

  člen
  14. septembra 2011 o 10:28
  For Pallok
  Dobrý deń
   
  Chcel by som len podotknúť, že prezentáciu môžete realizovať, ak by ste ponúkali vlasový výrobok,
  či pomoc obyvateľom v núdzi, alebo s heslom “ste na tom dobre môžete sa mať aj lepšie”. 
  To to nie je žiadna prezentácia , je to holá pravda!
  Som veľmi rád, že súhlasíte s tým že je to zlé.
  Bohužial to čo ste čítali už dávno nie je pravda.Vláda tam nie je vďaka nám, ale len za pomoci finančných prostriedkov lobistickej menšine.
  S tým betónom :} 
   
  Prajem pekný a úspešný deň.
   
  S pozdravom
 • sana-mens

  člen
  14. septembra 2011 o 10:28
  For Pallok
  Dobrý deń
   
  Chcel by som len podotknúť, že prezentáciu môžete realizovať, ak by ste ponúkali vlasový výrobok,
  či pomoc obyvateľom v núdzi, alebo s heslom “ste na tom dobre môžete sa mať aj lepšie”. 
  To to nie je žiadna prezentácia , je to holá pravda!
  Som veľmi rád, že súhlasíte s tým že je to zlé.
  Bohužial to čo ste čítali už dávno nie je pravda.Vláda tam nie je vďaka nám, ale len za pomoci finančných prostriedkov lobistickej menšine.
  S tým betónom :} 
   
  Prajem pekný a úspešný deň.
   
  S pozdravom
Start of Discussion
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Teraz