aktivita " diskusia " Pamiatky " PKO v BA a jeho osud…

Označené: 

 • uskalienka

  člen
  25. mája 2011 o 22:32

  Henbury podala na mesto tri žaloby pre PKO

  BRATISLAVA 25. mája (SITA) – Spoločnosť Henbury Development, ktorá vlastní pozemky pod Parkom kultúry a oddychu (PKO) na bratislavskom nábreží Dunaja, dnes podala na hlavné mesto tri žaloby. Agentúru SITA o tom informovala hovorkyňa projektu Nové PKO Marta Bujňáková. Henbury podalo na mesto žalobu o určenie platnosti právnych úkonov (Zmluvy o spolupráci a Preberacieho protokolu) a ich dodatkov, ktorými sa hlavné mesto zaviazalo zabezpečiť zbúranie PKO na náklady spoločnosti. Investor tiež žaluje mesto o náhradu škody a ušlého zisku vo výške 28 000 000 eur, ktorá mu vznikla v príčinnej súvislosti s porušením platných zmlúv. Tretia žaloba sa týka zaplatenia sumy 2 349 437,44 eura za neoprávnené užívanie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti hlavným

  Podanie žalôb zo strany spoločnosti Henbury Development je podľa hovorcu primátora Bratislavy Ľubomíra Andrassyho prejavom toho, že investor sa nevie vysporiadať s novým prístupom vedenia samosprávy k otázkam obhajovania verejného záujmu, otvoreného a transparentného posudzovania pripravovaných projektov a zámerov na území mesta. Tieto principiálne otázky vo fungovaní každej modernej samosprávy nie je podľa Andrassyho možné prekrývať žalobami, nátlakom, ktorý by smeroval k rozhodovaniu za zatvorenými dverami, bez verejnej kontroly. Henbury Development podľa Bujňákovej s poľutovaním konštatuje, že i napriek opakovanej snahe zo strany investora mesto neprejavilo záujem o konštruktívnu dohodu o budúcej podobe PKO. Svojimi krokmi odďaľuje akékoľvek riešenie, čím dochádza k mareniu investície a narastaniu finančných škôd.

  Verejná diskusia organizovaná mestom je podľa investora od prvého momentu nastavená tendenčne, zavádzajúco a poskytuje občanom nepravdivé informácie. Prezentované varianty neboli podľa Bujňákovej s investorom prerokované a odsúhlasené a nevyčerpávajú všetky možnosti riešenia. “Namiesto hľadania dohody v prospech Bratislavčanov hlavné mesto uprednostňuje populistické organizovanie drahých reklamných kampaní okolo verejnej diskusie, ktorá sa pre nízku účasť ukazuje ako neúčelná,” uviedla Bujňáková.

  Ako uviedol Andrassy, primátor Milan Ftáčnik v mene hlavného mesta viackrát prizval zástupcov spoločnosti k verejnej diskusii o podobe nábrežia o zakomponovaní PKO do nového priestoru. Zároveň ich verejne požiadal o zdržanlivosť pri podávaní akýchkoľvek žalôb, pretože mesto dlhodobo deklaruje, že o tejto otázke chce rozhodnúť v mestskom zastupiteľstve do konca júna tohto roka. K výške náhrady škody za ušlý zisk sa vedenie mesta nemôže vyjadriť, pretože ani spoločnosť Henbury Development do dnešného dňa nekonkretizovali, čo sa reálne skrýva za „horibilnou“ sumou 28 miliónov eur. Bratislavská samospráva považuje prebiehajúcu verejnú diskusiu za legitímny a maximálne demokratický spôsob informovania verejnosti o dôležitých otázkach v rozhodovaní mesta a jej výsledky budú slúžiť ako podklad pre rozhodovanie mestských poslancov ako ďalej v otázke rozvoja dunajského nábrežia.

 • uskalienka

  člen
  23. júna 2011 o 11:26

  Prieskum ukázal, že verejnosť chce zachovanie PKO

  BRATISLAVA 23. júna (SITA) – Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik chce mestským poslancom na najbližšom zastupiteľstve ponúknuť alternatívu, aby podporili zachovanie objektu Parku kultúry a oddychu (PKO) na dunajskom nábreží, a dohodu s investorom. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii. Urobil tak na základe verejného prieskumu agentúry Focus, z ktorej vyplýva, že za zachovanie existujúceho objektu PKO, ktoré by sa postupne rekonštruovalo, je 47 percent opýtaných, pričom 77 percent si myslí, že by mesto malo preferovať alternatívu dohody s investorom na kompromisnom riešení. Súčasťou materiálu o PKO, ktorý primátor predloží poslancom na zastupiteľstve 30. júna, bude právna a ekonomická analýza, urbanistické aspekty a výsledky verejnej diskusie.

  Telefonický prieskum na reprezentatívnej vzorke 600 obyvateľov Bratislavy sa uskutočnil od 6. do 9. júna. Respondenti boli vyberaní kvótnym výberom. Výberovými znakmi boli pohlavie, vek, vzdelanie a mestská časť Bratislavy, v ktorej respondenti bývajú. Verejný prieskum si u agentúry Focus objednal magistrát a stál ho 4 600 eur.

  Z ponúknutých možností účelového využitia nábrežného priestoru respondenti jednoznačne preferujú nastavenie lokality na oddych a relax (91 percent), resp. na kultúru, vzdelávanie a spoločenské podujatia (89 percent). V menšej miere je preferované využitie priestoru pre reštaurácie, obchody a služby (28 percent) a orientáciu lokality na bývanie preferuje iba šesť percent opýtaných. V spontánnych odpovediach na otázku, čo si Bratislavčania neželajú v časti nábrežia, dominujú administratívne budovy (42 percent). Bytovú výstavbu si neželá 29 percent opýtaných a nákupné centrá v uvedenej lokalite odmieta 23 percent respondentov. Respondenti na nábreží nechcú ani výškové budovy, hotely, reštaurácie či bary. Väčšina opýtaných (91 percent) chce mať na nábreží kultúrne centrum celomestského významu.

  Za zachovanie existujúceho objektu PKO, ktorý by sa postupne rekonštruoval, je 47 percent respondentov prieskumu. Variant zachovania časti pôvodného PKO celkovo preferuje 28 percent opýtaných. Zbúranie pôvodného PKO a postavenie nového kultúrneho stánku na inom mieste nábrežia preferuje viac ako pätina respondentov. Až pre 80 percent respondentov je dôležité, aby mesto pri rozhodovaní o PKO bralo do úvahy skutočnosť, nakoľko zvolený variant zaťaží rozpočet mesta. Primátor ešte nevedel odpovedať, odkiaľ mesto na rekonštrukciu budovy PKO peniaze zoberie. Ako uviedol, odpoveď bude vedieť až po skončení letných prázdnin a “určite bude pozitívna”. Najprv je podľa neho potrebné zosumarizovať, na čo všetko bude magistrát potrebovať peniaze v súvislosti s prioritami mesta a potom sa z toho vyberie to

  Viac ako tri štvrtiny opýtaných (77 percent) si myslí, že mesto by malo mať snahu nájsť kompromisné riešenie s investorom. Názor, že mesto by malo odkúpiť pozemky pod PKO od investora, a to aj za podstatne vyššiu sumu, než za ktorú ju v minulosti predalo, podporuje iba deväť percent respondentov.

  Situáciu okolo budúcnosti PKO podrobne sleduje a vyhľadáva si k nej informácie 14 percent opýtaných. Ďalších 41 percent respondentov situáciu síce podrobne nesleduje, ale deklaruje dostatok informácií o nej. Zbežný prehľad o situácii v súvislosti s PKO priznáva 44 respondentov. Ftáčnik vyzdvihol najmä to, že ľudia boli o problematike informovaní, čo je podľa neho aj výsledkom informačnej kampane, do ktorej mesto investovalo 25-tis. eur. „Ak chcete, aby sa ľudia vyjadrili, tak majú mať k tomu aspoň základné relevantné informácie. Bolo relatívne málo tých, ktorí odpovedali neviem, netýka sa ma to, nechcem sa vyjadriť,“ uviedol Ftáčnik.

 • uskalienka

  člen
  24. júna 2011 o 7:23

  Výsledky prieskumu sú neobjektívne, tvrdí Henbury

  BRATISLAVA 23. júna (SITA) – Investor Henbury Development, ktorý vlastní pozemky pod pozemkom Parku kultúry a oddychu (PKO) na dunajskom nábreží v Bratislave, považuje výsledky prieskumu zverejnené mestom za neobjektívne a tendenčné. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa projektu Nové PKO Marta Bujňáková. Investor tak usúdil po konzultácii s odborníkmi. Postup kladených otázok a forma telefonického prieskumu v tak rozsiahlej problematike ako je PKO, kde treba skúmať aj súvislosti, je podľa investora minimálne neštandardná a účelová. Tento spôsob sa podľa investora štandardne používa pri prieskumoch menšieho rozsahu, ako napr. preferencie politických strán.

  V nezávislom prieskume uverejnenom v Bratislavských novinách zverejnenom koncom mája požadovalo zachovanie budov PKO len 15,1 percenta Bratislavčanov. Oproti tomu 78,9 percenta respondentov požadovalo zachovanie funkcie kultúry a verejnej promenády v lokalite, čo je aj cieľom investora. “Podľa odborníkov na prieskumy nie je možné, aby v tak krátkom čase prišlo k takej radikálnej zmene názoru verejnosti. Údaje z prieskumu mesta preto považujeme za účelovo publikované bez pomenovania súvislostí,” uviedla Bujňáková. Z prieskumu uverejneného mestom je tiež podľa investora zrejmé a jasné, že časť respondentov, ktorá je za zachovanie PKO, v nasledujúcich otázkach preferuje riešenie, ktoré nezaťaží extrémne zadlžený rozpočet mesta.

  “Spoločnosť je pripravená rokovať s mestom o rôznych reálnych riešeniach budúcej podoby PKO a Bratislavského nábrežia. Diskusia o zachovaní celého PKO a následná zámena pozemkov by za predpokladu, že mesto vysporiada pozemky aj stavby na pozemkoch, mohla byť istým riešením vzniknutej situácie,” uviedla Bujňáková. Je nutné si však podľa nej uvedomiť, že takéto riešenie by muselo byť zrealizované v krátkom čase a mesto by muselo poskytnúť relevantné záruky. Náklady spojené s vysporiadaním pozemkov a odkúpenia budov od štátu, by ale jednoznačne muselo znášať mesto v plnom rozsahu. Investor je napriek tomu toho názoru, že zachovanie koncertnej sály uprostred zastavaného územia nie je z dlhodobého hľadiska ideálne riešenie, nakoľko aj mestské kultúrne zariadenie musí rešpektovať zákon a zachovávať nočný pokoj. Takéto riešenie môže v budúcnosti spôsobovať problémy s rušením nočného pokoja a organizovaním kultúrno-spoločenských akcií po 22:00.

  Súčasný stav PKO je podľa investora po technickej stránke v nevyhovujúcom stave a ďalšie nemalé prostriedky bude mesto stáť rekonštrukcia tejto budovy. “Navrhnuté riešenie má v súčasnosti podobu ešte veľmi nekonkrétneho pseudoprísľubu nebola v ňom spomenutá nutnosť rekonštrukcie promenády v úseku pred navrhovanými pozemkami na zámenu, preto budeme v krátkom čase čakať na návrh mesta,” uviedla Bujňáková. Pre investora by bolo veľkým sklamaním, keby išlo len o ďalšie populistické, politické a nereálne vyhlásenie mesta za účelom oddialiť riešenie situácie okolo PKO.

  Primátor Bratislavy Milan Ftáčnik chce mestským poslancom na najbližšom zastupiteľstve ponúknuť alternatívu, aby podporili zachovanie objektu Parku kultúry a oddychu (PKO) na dunajskom nábreží, a dohodu s investorom. Uviedol to na dnešnej tlačovej konferencii. Urobil tak na základe verejného prieskumu agentúry Focus, z ktorej vyplýva, že za zachovanie existujúceho objektu PKO, ktoré by sa postupne rekonštruovalo, je 47 percent opýtaných, pričom 77 percent si myslí, že by mesto malo preferovať alternatívu dohody s investorom na kompromisnom riešení. Súčasťou materiálu o PKO, ktorý primátor predloží poslancom na zastupiteľstve 30. júna, bude právna a ekonomická analýza, urbanistické aspekty a výsledky verejnej diskusie. Telefonický prieskum na reprezentatívnej vzorke 600 obyvateľov Bratislavy sa uskutočnil od 6. do 9. júna. Respondenti boli vyberaní kvótnym výberom. Výberovými znakmi boli pohlavie, vek, vzdelanie a mestská časť Bratislavy, v ktorej respondenti bývajú. Verejný prieskum si u agentúry Focus objednal magistrát a stál ho 4 600 eur.

 • uskalienka

  člen
  3. júla 2011 o 23:05

  Poslanci rozhodli, že objekt PKO sa zachová

  BRATISLAVA 30. júna (SITA) – Mestskí poslanci dnes schválili zachovanie celého objektu Parku kultúry a oddychu (PKO) na nábreží Dunaja. Za návrh, ktorý predložil poslanec Ivo Nesrovnal, hlasovalo 31 poslancov, piati sa zdržali. V návrhu poslanci žiadajú primátora, aby zabezpečil uvedenie PKO do verejnej prevádzky v súlade s jeho využívaním do decembra 2010 na základe dohody s vlastníkom pozemku o vecnom bremene. V prípade, že nedôjde k dohode so spoločnosťou Henbury Development, poslanci žiadajú primátora, aby podal určovaciu žalobu na vysporiadanie vlastníckych vzťahov v dotknutom území. Poslanci tiež súhlasia s vyhlásením stavebnej uzávery v dotknutom území počas obstarávania územného plánu zóny až do jeho prijatia, s cieľom zaregulovať územie s hľadiska verejného záujmu.

  V rokovaniach s vlastníkom pozemku zastupiteľstvo žiada primátora rokovať z pozície neplatnosti zmluvy o spolupráci, uzavretej bývalým primátorom Andrejom Ďurkovským v zmysle právnej analýzy, ktorú vypracovala právnická kancelária AK Babiaková&Wilfling. Primátor by mal podľa poslancov navrhnúť investorovi zámenu pozemkov v areáli PKO s pozemkami mimo dotknutého územia.

  Primátor chce investorovi ponúknuť na výmenu pozemky pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva, ktoré patria štátu. Ftáčnik už o tomto návrhu hovoril aj s predsedníčkou vlády Ivetou Radičovou. Podľa Ftáčnika je štát ochotný diskutovať, najprv si to však musí vyriešiť mesto. Podľa Ftáčnika si však treba uvedomiť, že laboratóriá vo výskumnom ústave sú tiež unikátne. Primátor chce pozemky pri Výskumnom ústave vodného hospodárstva ponúknuť investorovi s tým, že sa zvýši intenzita zástavby tak, aby sa tam dali postaviť polyfunkčné objekty. Poslanci nechcú uzatvárať s Henbury žiadnu dohodu pred predložením projektu zástavby na nábreží mestskému zastupiteľstvu.

  V diskusii sa viacerí poslanci vyjadrili, že investorovi už po jeho konaní nedôverujú. Zároveň sa viacerí zhodli, že mesto robí investorovi príliš veľa ústretových krokov, pričom investor ich nerobí. „Stále mám pocit, že sme to my, ktorí ustupujeme,“ uviedla poslankyňa Katarína Augustinič. Poslanci preto nesúhlasia so zvýšením intenzity zástavby. Ftáčnik však argumentoval tým, že ak chce mesto dohodu, musí hľadať výhodný priestor na jednej strane aj na druhej. Ak mesto nezvýši zástavbu, pre investora to nebude dohoda. Investor chce zástavbu podľa neho zvýšiť preto, aby niekde mohol dať parkoviská, ktoré chcel dať pôvodne pod zem. „Ak by sme už teraz schválili to, čo Henbury chce, spoločnosť by nemala dôvod už na žiadne kompromisy,“ uviedol poslanec Ján Budaj.

 • uskalienka

  člen
  30. októbra 2011 o 11:22

  Henbury nechce na výmenu pozemky mimo areálu PKO

  BRATISLAVA 27. októbra (SITA) – Spoločnosť Henbury Development, ktorá je vlastníkom pozemkov pod bratislavským Parkom kultúry a oddychu (PKO), podľa bratislavského primátora Milana Ftáčnika nepristúpi na výmenu pozemkov pod PKO za pozemky mimo jeho areálu. Mesto Bratislava k dnešnému dňu uskutočnilo všetky potrebné úkony na to, aby zachovalo Park kultúry a oddychu. Ako uvádza dôvodová správa k rokovaniu dnešného mestského zastupiteľstva, spoločnosť Henbury Development je pripravená protokolárne odovzdať budovy PKO mestu Bratislava najneskôr do 10. novembra. Ako správa ďalej uvádza, mestu sa však zatiaľ nepodarilo dosiahnuť dohodu o zámene pozemkov mimo nábrežia PKO.

  Poslanci mestského zastupiteľstva 30. júna schválili návrh uznesenia o zachovaní celého PKO. Primátor Milan Ftáčnik sa mal na základe dohody so spoločnosťou Henbury Development do decembra postarať o uvedenia PKO do prevádzky. Mesto ukončilo rokovania s Henbury Development o zámene pozemkov pod PKO a o ich využití. Primátor Ftáčnik podľa svojho hovorcu Ľubomíra Andrassyho podniká kroky na to, aby sa mesto vrátilo do objektu. Ako Andrassy uviedol, primátor momentálne pripravuje dokument, ktorý by upravil vzťah mesta s vlastníkom pozemkov tak, aby návštevníci PKO mohli na pozemok legitímne vstupovať.

 • uskalienka

  člen
  11. novembra 2011 o 16:13

  Začal sa súdny spor o búranie PKO

  BRATISLAVA 10. novembra (SITA) – Okresný súd Bratislava I. dnes otvoril spor medzi spoločnosťou Henbury Development, ktorá vlastní pozemky pod Parkom kultúry a oddychu v Bratislave, a mestom Bratislava. Spoločnosť sa domáha potvrdenia platnosti právnych úkonov (Zmluvy o spolupráci a Preberacieho protokolu) a ich dodatkov, ktorými sa podľa žalobcu hlavné mesto zaviazalo zabezpečiť zbúranie PKO na náklady spoločnosti. Pojednávanie však bolo krátko po začiatku odročené na 5. decembra. O odročenie požiadala právnička mesta, pretože ich strana sa doteraz písomne nevyjadrila k žalobe, čo chce urobiť do ďalšieho termínu pojednávania. Doteraz podľa ich vyjadrení počítali s mimosúdnym urovnaním sporu.

  Ako uviedol hovorca primátora Bratislavy Milana Ftáčnika Ľubomír Andrassy, hlavné mesto na dnešnom pojednávaní Okresného súdu Bratislava I vo veci súvisiacej s PKO požiadalo o vytýčenie nového termínu konania, pretože samospráva sa chce vyjadriť k žalobe spoločnosti Henbury Develpoment. Podľa hovorcu však mesto Bratislava prekvapilo, že magistrát nebol písomné informovaný o tom, že súd neakceptoval žiadosť mesta o odročenie pojednávania. O podaní žiadosti na odročenie pojednávania bola v piatok informovaná aj druhá strana, spoločnosť Henbury Development. “Tento krok mesta vychádza zo snahy riešiť budúcnosť PKO mimosúdnou cestou,” dodal Andrassy.

  Mesto Bratislava žiadalo už vopred o odročenie dnešného pojednávania so zdôvodnením, že sa snaží o mimosúdnu dohodu so žalujúcou stranou a na začiatok pojednávania právnička mesta ani neprišla. Právnik Hebury Development však s odročením nesúhlasil. „Prebiehajúce rokovania medzi žalobcom a žalovaným sa netýkajú predmetu tohto sporu, ale ide o požiadavku žalovaného, aby mu umožnil vykonať údržbu, správu a temperovanie budovy PKO,“ upozornil na súde. Sudkyňa začala pojednávať bez prítomnosti zástupcov mesta, jeho právnička prišla asi po trištvrte hodine. Podľa jej slov boli prekvapení, že pojednávanie sa koná. Sudkyňa však povedala, že mesto o tom vopred informovala. Mimosúdne rokovania so spoločnosťou podľa slov právničky boli ešte aj v piatok. Mesto ponúkalo zámenu dotknutých pozemkov za iné, ponúklo viacero alternatív.

  Platnosť právnych úkonov, ktoré chce spoločnosť súdne potvrdiť, mesto odmieta. „Ide o absolútne neplatný právny úkon, keďže zbúranie budovy PKO alebo akejkoľvek budovy vo vlastníctve hlavného mesta je tak závažným úkonom, na ktorý sa vzťahuje súhlas poslancov mestského zastupiteľstva,“ uviedla právnička mesta s tým, že takýto súhlas by musel byť súčasťou uznesenia.

  Podľa žaloby spoločnosť Henbury Development už v apríli 2005 požiadala mesto o kúpu pozemkov na nábreží Dunaja. Informovala, že tam chce uskutočniť investičný projekt revitalizácie dunajského nábrežia River side city, ktorý podľa tejto spoločnosti predpokladal aj odstránenie stavieb vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa na týchto pozemkoch, vrátane budovy PKO. Mestské zastupiteľstvo v júni 2005 schválilo predaj pozemkov. „Žalobca v žalobnom návrhu tvrdí, že muselo byť jasné, že keď mesto odsúhlasilo predaj pozemkov za účelom realizácie predmetného investičného zámeru, automaticky odsúhlasilo aj búranie stavieb na predmetných pozemkoch a mestské zastupiteľstvo v rámci realizácie tohto investičného projektu schválilo aj odstránenie budovy PKO,“ uviedla sudkyňa. Stavby na pozemkoch neboli predmetom predaja.

  Žalobca a mesto v júni 2006 uzatvorili zmluvu o spolupráci, v ktorej vzájomne upravujú svoje práva a povinnosti v súvislosti s odstránením na pozemkoch stojacich stavieb vo vlastníctve mesta. Mesto sa zaviazalo, že do šiestich mesiacov od podpísania tejto zmluvy podá na príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavieb a umožní žalobcovi demolačné práce a odpojenie energií od stavieb. Stavebné, resp. búracie povolenie bolo vydané, ale mesto podľa žalobcu nesplnilo zmluvné podmienky so zdôvodnením, že musí nájsť adekvátnu náhradu na organizovanie kultúrnych podujatí. Neskôr mesto dostalo výpoveď z nájmu pozemkov k 31. marcu 2009, záväzky si podľa žalobcu nesplnilo. Termín platnosti búracieho povolenia sa viackrát predlžoval, teraz platí do 31. decembra. Minulý rok v novembri strany uzavreli preberací protokol, že mesto odovzdá spoločnosti stavby na pozemku, ten sa menil dodatkami, aby sa v PKO mohli uskutočniť už naplánované akcie.  

 • uskalienka

  člen
  11. novembra 2011 o 16:16

  Mesto prevzalo budovu PKO do svojej správy

  BRATISLAVA 10. novembra (SITA) – Mesto Bratislava dnes prevzalo od spoločnosti Henbury Development budovu Parku kultúry a oddychu (PKO) späť do svojej správy. Ako agentúru SITA informoval hovorca primátora Ľubomír Andrassy, mesto v nadchádzajúcich dňoch vykoná komplexnú prehliadku objektu a príjme opatrenia, ktoré zabezpečia nevyhnutnú technickú prevádzku a údržbu PKO. Ide hlavne o energetické zabezpečenie prevádzky budovy na nadchádzajúce zimné mesiace, aby nedošlo k ďalšiemu poškodeniu objektu. Ako hovorca ďalej uviedol, vlastník pozemkov sa zároveň s mestom dohodol, že odstráni oplotenie z vonkajšej strany budovy. Primátor Milan Ftáčnik a riaditeľ magistrátu Viktor Stromček podľa hovorcu pripravujú pracovné stretnutie zástupcov spoločnosti Henbury Development s bratislavskými poslancami na tému ďalšieho možného využívania PKO pre potreby mesta, organizovanie spoločenských a kultúrnych podujatí. Pracovné stretnutie by sa malo uskutočniť do konca mesiaca. “Realizované kroky vedenia mesta vychádzajú z platných uznesení mestského zastupiteľstva a snahy primárne riešiť budúcnosť PKO na základe dohody s vlastníkom pozemkov, nie súdnou cestou,” uviedol Andrassy.

 • uskalienka

  člen
  25. novembra 2011 o 5:55

  Za pozemky pod PKO chce mesto ponúknuť výskumný ústav

  BRATISLAVA 24. novembra (SITA) – Mesto Bratislava by mohlo zameniť pozemky pod Parkom kultúry a oddychu (PKO) za Výskumný ústav vodného hospodárstva, ktorý je na nábreží Dunaja. Ako na dnešnom rokovaní mestského zastupiteľstva uviedol primátor Milan Ftáčnik, zámena pozemkov pod PKO za pozemky mimo nábrežia nie je pre firmu Henbury Development, ktorá vlastní pozemky pod PKO, prijateľná. Ako sa uvádza v materiáli k dnešnému zasadnutiu mestského zastupiteľstva, investor na základe výzvy hlavného mesta odstránil časť zátarás zo strany električiek a mestu sa 22. novembra zaviazal odstrániť do konca mesiaca všetky zátarasy okolo budovy PKO. Ako uviedol Ftáčnik, budova PKO, ktorá je od 10. novembra v správe mesta, je v zlom stave. Ak má znova slúžiť ako kultúrny stánok, vyžaduje si opravy. „Budova posledné roky dožívala, vyžaduje si zásah,“ uviedol primátor. Poslanci mestského zastupiteľstva by sa mali stretnúť so zástupcami spoločnosti Henbury 8. decembra alebo 13. decembra, čo by malo prispieť k riešeniu situácie mimosúdnou dohodou.

  Ako uviedol hovorca primátora Ľubomír Andrassy, mesto Bratislava 10. novembra prevzalo od spoločnosti Henbury Development budovu PKO späť do svojej správy, v rovnaký deň sa začal súdny spor medzi mestom a investorom. Hlavné mesto na pojednávaní Okresného súdu Bratislava I požiadalo o vytýčenie nového termínu konania, pretože samospráva sa chce vyjadriť k žalobe spoločnosti Henbury Development. “Tento krok mesta vychádza zo snahy riešiť budúcnosť PKO mimosúdnou cestou,” dodal Andrassy. 

 • uskalienka

  člen
  28. novembra 2011 o 22:10

  Výmenu pozemkov pod PKO by musela odobriť vláda

  BRATISLAVA 28. novembra (SITA) – Mesto Bratislava by mohlo zameniť pozemky pod Parkom kultúry a oddychu (PKO) za Výskumný ústav vodného hospodárstva (VÚVH) na nábreží Dunaja, pozemok pod budovou výskumného ústavu aj samotnú budovu však vlastní štát. Ako agentúru SITA informoval hovorca primátora Ľubomír Andrassy, ak by mesto chcelo investorovi Henbury Development ponúknuť výskumný ústav na výmenu za pozemky pod PKO, muselo by sa dohodnúť s vládou, za akých podmienok by bolo možné budovu výskumného ústavu a pozemok pod ním od štátu odkúpiť. Zároveň však dodal, že pre predčasné voľby má momentálne hlavné mesto v tejto veci zviazané ruky.

  Ako uviedla hovorkyňa envirorezortu Beatrice Hudáková, ministerstvo životného prostredia (MŽP), ktoré je zriaďovateľom Výskumného ústavu vodného hospodárstva, so zástupcami mesta už o tejto veci rokovalo. Pre MŽP by podľa Hudákovej sťahovanie ústavu znamenalo zvýšené náklady, s čím rozpočet rezortu nepočíta. Prípadné nové pracovisko by navyše muselo byť vopred vybudované a plne funkčné tak, aby si plnilo úlohy bez obmedzení. Nové pracovisko by muselo byť v lokalite s dostatočným zdrojom vody. Ako Hudáková dodala, pracovisko výskumného ústavu na nábreží Dunaja je na Slovensku jedinečné, pretože má charakter trenažéra. To umožňuje testovanie rôznych variantov riešenia na vysokej odbornej úrovni.

  Pre investora Henbury Development, ktorý vlastní pozemky pod PKO, nie je zámena za pozemky mimo nábrežia prijateľná, uviedol to vo štvrtok primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Budova PKO je od 10. novembra v správe mesta, poslanci mestského zastupiteľstva by sa mali stretnúť so zástupcami spoločnosti Henbury 8. decembra alebo 13. decembra, čo by malo prispieť k riešeniu situácie mimosúdnou dohodou.  

 • uskalienka

  člen
  4. decembra 2011 o 17:22
 • uskalienka

  člen
  7. decembra 2011 o 19:05

  Mesto Bratislava prehralo spor, súvisiaci s budovou PKO

  BRATISLAVA 5. decembra (SITA) – Okresný súd Bratislava I. dnes dal za pravdu spoločnosti Henbury Development, ktorá vlastní pozemky pod Parkom kultúry a oddychu v Bratislave, v jej spore s mestom Bratislava. Spoločnosť sa domáhala potvrdenia platnosti právnych úkonov (Zmluvy o spolupráci a Preberacieho protokolu) a ich dodatkov, ktorými sa podľa žalobcu hlavné mesto zaviazalo zabezpečiť zbúranie PKO na náklady spoločnosti. “Súd určuje, že zmluva o spolupráci z 2. júna 2006, dodatky číslo 1 a 2 k zmluve o spolupráci, uzavreté medzi žalobcom a žalovaným, sú platné,” uviedol hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Okrem toho v druhom odseku súdneho výroku “súd určuje, že preberací protokol z 24. novembra 2010 a dodatky 1 až 10 k preberaciemu protokolu uzavreté medzi žalobcom a žalovaným sú platné”. Mesto je povinné na účet právneho zástupcu žalobcu uhradiť trovy konania tak, ako budú vyčíslené v písomnom vyhotovení rozsudku.

  Podľa názoru súdu žalobca osvedčil existenciu naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. “Súdu v rámci civilného konania neprináležalo skúmať, či podmienky pre vydanie búracieho povolenia boli alebo neboli splnené, teda či búracie povolenie je alebo nie je zákonné,” zdôraznil Adamčiak. Podľa jeho slov zákonnosť takéhoto rozhodnutia sa preskúmava v rámci správneho súdnictva. “Súd teda posúdil predbežnú otázku, že je dané oprávnenie od hlavného mesta zbúrať budovu PKO,” konštatoval Adamčiak. Ako dodal, súd bol viazaný právoplatným búracím povolením.

  Rozhodnutie nenadobudne právoplatnosť, mesto sa proti nemu odvolá. “Dnes však ešte nepozná detaily rozhodnutia, jeho odôvodnenie, preto pre presnú formuláciu odvolania bude musieť magistrát počkať na doručenie rozsudku. Podľa doterajších odborných stanovísk, ktoré má vedenie mesta k dispozícii, poslanci bratislavského zastupiteľstva žiadnym uznesením nedali výslovný súhlas na búranie PKO. Schválenie predaja pozemkov pod budovou PKO bývalým zastupiteľstvom totiž neznamenalo automaticky súhlas s búraním. Z odborného výkladu tiež vyplýva, že bývalý primátor Andrej Ďurkovský nemal právo podpísať v mene mesta zmluvu o spolupráci, ktorou dal vlastníkovi pozemku právo búrať objekt PKO,” uviedol hovorca primátora Bratislavy Ľubomír Andrassy.

  Mesto sa dlhodobo snažilo vyriešiť spor mimosúdnou cestou, na prvom pojednávaní 10. novembra požiadalo o odročenie, ich strana sa dovtedy písomne nevyjadrila k žalobe. Mesto ponúkalo zámenu dotknutých pozemkov za iné, ponúklo viacero alternatív. Platnosť právnych úkonov, ktoré spoločnosti neprávoplatne potvrdil prvostupňový súd, mesto odmieta. „Ide o absolútne neplatný právny úkon, keďže zbúranie budovy PKO alebo akejkoľvek budovy vo vlastníctve hlavného mesta je tak závažným úkonom, na ktorý sa vzťahuje súhlas poslancov mestského zastupiteľstva,“ uviedla v novembri právnička mesta s tým, že takýto súhlas by musel byť súčasťou uznesenia.

  Podľa žaloby spoločnosť Henbury Development v apríli 2005 požiadala mesto o kúpu pozemkov na nábreží Dunaja. Informovala, že tam chce uskutočniť investičný projekt revitalizácie dunajského nábrežia River side city, ktorý podľa tejto spoločnosti predpokladal aj odstránenie stavieb vo vlastníctve mesta nachádzajúcich sa na týchto pozemkoch, vrátane budovy PKO. Mestské zastupiteľstvo v júni 2005 schválilo predaj pozemkov. „Žalobca v žalobnom návrhu tvrdí, že muselo byť jasné, že keď mesto odsúhlasilo predaj pozemkov za účelom realizácie predmetného investičného zámeru, automaticky odsúhlasilo aj búranie stavieb na predmetných pozemkoch a mestské zastupiteľstvo v rámci realizácie tohto investičného projektu schválilo aj odstránenie budovy PKO,“ uviedla sudkyňa. Stavby na pozemkoch neboli predmetom predaja.

  Žalobca a mesto v júni 2006 uzatvorili zmluvu o spolupráci, v ktorej vzájomne upravujú svoje práva a povinnosti v súvislosti s odstránením na pozemkoch stojacich stavieb vo vlastníctve mesta. Mesto sa zaviazalo, že do šiestich mesiacov od podpísania tejto zmluvy podá na príslušný stavebný úrad žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavieb a umožní žalobcovi demolačné práce a odpojenie energií od stavieb. Stavebné, resp. búracie povolenie bolo vydané, ale mesto podľa žalobcu nesplnilo zmluvné podmienky so zdôvodnením, že musí nájsť adekvátnu náhradu na organizovanie kultúrnych podujatí. Neskôr mesto dostalo výpoveď z nájmu pozemkov k 31. marcu 2009, záväzky si podľa žalobcu nesplnilo. Termín platnosti búracieho povolenia sa viackrát predlžoval, teraz platí do 31. decembra. Minulý rok v novembri strany uzavreli preberací protokol, že mesto odovzdá spoločnosti stavby na pozemku, ten sa menil dodatkami, aby sa v PKO mohli uskutočniť už naplánované akcie. 

 • uskalienka

  člen
  7. decembra 2011 o 19:17

  Henbury požiada mesto o umožnenie búrania PKO

  BRATISLAVA 6. decembra (SITA) – Spoločnosť Henbury Development v najbližších dňoch požiada mesto, aby umožnilo búranie PKO a splnilo tak svoje záväzky zo zmluvy o spolupráci, ktorej platnosť potvrdil súd, pre agentúru SITA to uviedol konateľ spoločnosti Ján Krnáč. “Spoločnosť Henbury Development, s.r.o., víta verdikt Okresného súdu Bratislava I., ktorý uznal, že mesto schválilo predaj pozemkov na nábreží Dunaja s cieľom realizácie projektu, ktorého súčasťou bolo aj zbúranie objektov PKO,” uviedol Krnáč. Pondelkový verdikt nie je právoplatný, mesto už avizovalo, že sa voči nemu odvolá. “Ak sa mesto voči rozsudku odvolá, budeme to rešpektovať a počkáme na právoplatné rozhodnutie odvolacieho súdu. Lehota na búranie PKO síce uplynie koncom roka, búracie povolenie však nezaniká a zostáva platné aj naďalej,” povedal konateľ spoločnosti.

  Sudkyňa Okresného súdu Bratislava I. na druhom pojednávaní dala za pravdu spoločnosti Henbury Development v jej spore s mestom Bratislava. Uznala platnosť právnych úkonov, teda zmluvy o spolupráci ako aj preberacieho protokolu a dodatkov týchto dokumentov, ktoré boli uzavreté medzi účastníkmi sporu. Podľa žalobcu sa týmito dokumentmi hlavné mesto zaviazalo zabezpečiť zbúranie PKO na náklady spoločnosti. Podľa názoru súdu žalobca osvedčil existenciu naliehavého právneho záujmu na požadovanom určení. “Súdu v rámci civilného konania neprináležalo skúmať, či podmienky pre vydanie búracieho povolenia boli alebo neboli splnené, teda či búracie povolenie je alebo nie je zákonné,” zdôraznil hovorca Krajského súdu v Bratislave Pavol Adamčiak. Podľa jeho slov zákonnosť takéhoto rozhodnutia sa preskúmava v rámci správneho súdnictva. “Súd teda posúdil predbežnú otázku, že je dané oprávnenie od hlavného mesta zbúrať budovu PKO,” konštatoval Adamčiak. Ako dodal, súd bol viazaný právoplatným búracím povolením.

  Spoločnosť Henbury Development vníma veľmi negatívne narážky na údajné expresné konanie súdu. “Mesto sa k žalobe vyjadrilo, nad rámec tohto vyjadrenia však nežiadalo možnosť doplniť svoju argumentáciu, nenavrhlo žiadne dôkazy ani nežiadalo predvolať svedkov, ktorí by boli dôvodom na predlžovanie konania a odklad rozhodnutia. Za neopodstatnenú považujeme aj snahu o odročenie pojednávania zo strany mesta z dôvodu verejného obstarávania na právnickú kanceláriu, keďže mesto malo viac ako šesť mesiacov na to, aby sa na súd pripravilo,” uviedol Krnáč. Spoločnosť Henbury Development je podľa neho naďalej pripravená s mestom o riešení situácie rokovať. “Ako ústretový krok sme nedávno sprístupnili budovu PKO mestu za účelom jej údržby a temperovania,” upozornil konateľ. Ako dodal, počas uplynulých 11 mesiacov mestu predložili niekoľko návrhov na mimosúdne vyriešenie sporu, ktoré zahŕňali okrem iného aj výstavbu kultúrnych stánkov na území PKO s kapacitou od 800 do 2 000 ľudí. Všetky takéto návrhy boli mestom odmietnuté. K častým novinárskym otázkam, ktoré sa týkajú zámeny pozemkov, sa Krnáč nebude vyjadrovať, keďže mesto zatiaľ podľa neho neprišlo so žiadnou oficiálnou ponukou pozemkov na zámenu. Právnička mesta na prvom pojednávaní uviedla, že mesto sa neustále pokúšalo o mimosúdnu dohodu a ponúklo druhej strane zámenu pozemkov vo viacerých alternatívach.  

 • uskalienka

  člen
  14. decembra 2011 o 14:11

  Mesto hľadá právnikov, chce uspieť v spore o PKO

  BRATISLAVA 13. decembra (SITA) – Mesto Bratislava sa odvolá voči rozhodnutiu Okresného súdu Bratislava I, ktorý začiatkom decembra dal za pravdu spoločnosti Henbury Development, vlastníkovi pozemkov pod Parkom kultúry a oddychu (PKO) v Bratislave, v jej spore s mestom. “Čakáme na to, že nám doručia rozsudok prvostupňového súdu. Dáme odvolanie na krajský súd a predpokladám, že krajský súd usporiada férové súdne konanie a zoberie do úvahy argumenty, ktoré ponúkneme,” povedal dnes pri prehliadke PKO primátor Bratislavy Milan Ftáčnik. Mesto totiž tvrdí, že bývalý primátor Andrej Ďurkovský nemal právo bez súhlasu zastupiteľstva rozhodnúť o zbúraní PKO, pretože mal mandát rokovať len o predaji budovy. “Dnes sme vypísali výberové konanie na právnu kanceláriu, ktorá bude mesto zastupovať v súdnom spore,” uviedol Ftáčnik.

  Mesto s investorom vedie súdny spor aj o určenie vzťahu k pozemku. Podľa Ftáčnika je nespochybniteľné, že pozemok pod PKO je súkromný a vlastník majetku preto žiada nájomné vo výške 20-tisíc eur mesačne. “My hovoríme, že nechceme nájomné, ale chceme vecné bremeno, ktoré podľa všetkého bude odplatné a výšku tej odplaty určí súd. Dali sme žiadosť na súd, aby rozhodol o výške odplaty za vecné bremeno, aby sme mohli využívať budovu a pozemok primeraným spôsobom,” povedal primátor.

  To, či mesto podá na investora žalobu za poškodenie PKO, dnes ešte Ftáčnik povedať nevedel. “Žalobu máme pripravenú, ale ešte sme ju nepodali,” povedal s tým, že stav dnešného PKO má na svedomí nielen investor, ale aj mesto, ktoré do budovy dlhodobo neinvestovalo, neopravilo kotolňu a neriešilo napríklad ani zatekanie. Výšku škôd by mali podľa primátora posúdiť začiatkom budúceho roka odborníci a pracovníci Bratislavského kultúrneho a informačného strediska, ktorí v budove PKO sídlili.

  Mesto sa momentálne rozhoduje, či bude celú situáciu okolo PKO riešiť len súdnou cestou, kde podľa Ftáčnika nie je jasné, ako to celé môže dopadnúť, alebo sa bude so spoločnosťou Henbury Development snažiť dohodnúť mimosúdne. V tomto prípade by však mesto Bratislava potrebovalo aj pomoc štátu, ktorý by mal pre investora uvoľniť budovu Výskumného ústavu vodného hospodárstva, ktoré sídli vedľa PKO.

  Správu budovy by malo mesto od investora v plnom rozsahu prebrať od 1. januára. “Momentálne máme alokovaných 300-tisíc na to, aby tu nedošlo k škodám spôsobeným zimou,” povedal primátor. Vysvetlil, že mesto peniaze použije na zabezpečenie vykurovania budovy a opravu najnutnejších škôd. V súčasnosti je vykurovaná len Estrádna sála. “V tejto časti sa kúri. Tu by bolo možné pomerne rýchlo obnoviť prevádzku,” tvrdí primátor. Neprívetivejšie podľa neho môže pôsobiť Spoločenská sála. “Je v takom stave, v akom bola pre rokom, keď bola odovzdaná do správy Henbury Development. V tejto časti je zima, pretože sa tu nekúri,” vysvetlil Ftáčnik. Odborníci preto podľa neho musia rozhodnúť, či mesto investuje do novej plynovej kotolne alebo sa pokúsi obnoviť starú parnú, ktorá je veľmi neefektívna. Horšie ako veľké sály sú dnes na tom napríklad divadlo a miestnosti, kde boli kancelárie a rôzne krúžky. “Bude si to vyžadovať väčšie investície,” povedal primátor.

  Sudkyňa Okresného súdu Bratislava I. na druhom pojednávaní 5. decembra dala za pravdu spoločnosti Henbury Development v jej spore s mestom Bratislava. Uznala

  platnosť právnych úkonov, teda zmluvy o spolupráci ako aj preberacieho protokolu a dodatkov týchto dokumentov, ktoré boli uzavreté medzi účastníkmi sporu. Podľa žalobcu sa týmito dokumentmi hlavné mesto zaviazalo zabezpečiť zbúranie PKO na náklady spoločnosti.  

Page 5 of 5
Start of Discussion
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Teraz