aktivita " diskusia " Pamiatky " Pamiatky na Spiši

Označené: 

 • Pamiatky na Spiši

  Posted by antik on 29. mája 2012 o 11:22

  Návštevníci múzea si môžu vyskúšať prácu archeológov

  POPRAD 28. mája (SITA) – Návštevníci Podtatranského múzea v Poprade môžu na vlastnej koži zažiť čaro odkrývania dávnej minulosti a spoznať prácu archeológov priamo v teréne. Hlavne najmenší návštevníci sa môžu zahrať na archeológov a vyskúšať si hľadanie a objavovanie nálezov v archeologickej sonde, ktorá sa nachádza priamo v areáli múzea, informoval Matúš Hudák z Podtatranského múzea. Súčasťou novej muzeálnej expozície je aj stan a sonda s ukážkami predmetov, ktoré nechýbajú pri odkrývaní histórie, a samozrejme, aj ukážky nálezov. Návštevníci sa na novej výstave môžu dozvedieť, čo sa deje s nálezmi po ukončení výskumu. Súčasťou novej výstavy „Archeológia v múzeu“, ktorej vernisáž sa uskutoční v utorok v Podtatranskom múzeu, je aj prezentácia archeologických nálezov z výskumu zaniknutej stredovekej dediny Hrachovisko a zaniknutého cisterciánskeho kláštora Spišský Štiavnik. Výstavu obohatí premietanie krátkeho filmu z výskumu zaniknutej stredovekej dediny Šoldov pri Štrbe. Výskum tu robili archeológovia ešte v rokoch 1951 a 1952.

  Pre najmenších návštevníkov pripravilo Podtatranské múzeum výstavu „Aha deti, čo to letí“, ktorá je venovaná bocianovi bielemu. Výstavu sprístupnia v múzeu v piatok 1. júna. Pracovníci múzea na výstave predstavia jedného z našich najznámejších vtáčích druhov. Na výstave sa návštevníci dozvedia o problematike života bociana v blízkosti človeka, o pozitívach a negatívach spojených s jeho hniezdením, ako aj o ochranárskom a osvetovo-výchovnom pôsobení pre jeho zachovanie. Výstava je doplnená preparátmi, trojrozmernými exponátmi predmetov, ktoré sú symbolom bociana v našom živote. Tvorivou časťou výstavy je možnosť zapojenia sa do pozorovania bociana v prírode.

  Pre organizované školské skupiny pripravilo Podtatranské múzeum v Poprade od júna aj možnosť absolvovať exkurziu s archeológom múzea priamo na archeologicko-paleontologickej lokalite v Gánovciach, kde sa našli pozostatky neandertálskeho človeka. Exkurzia do Gánoviec je spojená s prehliadkou stálej expozície „Gánovce – životné prostredie neandertálca“, ktorá je stálou výstavou Podtatranského múzea v Poprade.

  vlcik-tlcik odpovedal pred 8 rokov, 9 mesiacov 3 Členovia · 10 odpovede/odpovedí
 • 10 odpovede/odpovedí
 • antik

  člen
  30. mája 2012 o 18:56

  Vyhlásenie ochranného pásma Spiš. Soboty bolo bez verejnosti

  POPRAD 30. mája (SITA) – Verejnosť neprejavila záujem o verejné prerokovanie vyhlásenia ochranného pásma Pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota a Národnej kultúrnej pamiatky Cintorín Spišská Sobota, ktoré sa konalo dnes na Mestskom úrade v Poprade. Okrem štyroch zástupcov mesta Poprad sa na prerokovaní nezúčastnili ani vlastníci nehnuteľností v pripravovanom ochrannom pásme, ani prípadní investori či zástupcovia štátnej správy, ktorých sa vyhlásenie ochranného pásma môže dotknúť. „Svedčí to istým spôsobom aj o vzťahu ľudí k svojmu prostrediu, k lokalite v ktorej žijú,“ uviedol pre SITA odborný radca Pamiatkového úradu SR Tomáš Kowalski. Ochranné pásmo pamiatkovej rezervácie je pritom územie vymedzené na ochranu a usmernený rozvoj v okolí a prostredí pamiatkovej zóny, takže sa dotýka aj ľudí žijúcich v tomto prostredí. Pásmo sa vyhlasuje z dôvodu zabezpečenia ochrany, v tomto prípade najmä siluety a krajinného obrazu pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota. Pracovníci Pamiatkového úradu zostali prekvapení aj z toho, že na rokovaní nebol prítomný žiaden zástupca štátnej správy, ktorí sú zo zákona povinní zúčastňovať sa takýchto rokovaní.

  Po vyhlásení ochranného pásma sa bude musieť pamiatkový úrad vyjadrovať ku všetkým plánovaným stavebným aktivitám v exteriéroch objektov umiestnených v ochrannom pasme vrátane všetkých nových stavieb. Jeden zo zámerov vyhlásenia ochranného pásma je, aby dominantou zostal pohľad na siluetu pamiatkovej rezervácie Spišskej Soboty a nie napríklad na nejaké obchodné centrum, prípadne inú výškovú budovu. Po vyhlásení ochranného pásma sa bude pamiatkový úrad vyjadrovať aj k výrubom stromov a náhradnej výsadbe, ktorá by mala spĺňať isté kritéria. Vo vzťahu k bežným nehnuteľnostiam nebude mať vyhlásenie ochranného pásma výraznejší vplyv, „pokiaľ nie sú s danými nehnuteľnosťami zámery, ktoré by boli neadekvátne voči prostrediu, v ktorom sa nachádzajú,“ uviedol Kowalski. Ide napríklad o rôzne nadstavby a prístavby existujúcich objektov, ktoré by mohli výrazne zmeniť jej vplyv na vnímanie Spišskej Soboty.

  V prípade nových stavieb už budú platiť nové pravidlá, napríklad aj výškové obmedzenia. V tejto súvislosti pracovníci pamiatkového úradu negatívne hodnotili, že mesto nemá vypracovaný územný plány zóny aspoň v prípade mestskej pamiatkovej rezervácie Spišská Sobota, ale aj ďalších centier mestských častí, ako napríklad Veľká či Stráže. V minulosti na to doplatilo aj samotné centrum Popradu, kde sa v jednej časti asanovali pôvodné objekty a na ich mieste vyrástli aj panelové domy.

  Podľa vedúcej odboru výstavby Mestského úradu v Poprade Kristíny Horákovej mesto Poprad k pripravovanému návrhu na vyhlásenie ochranného pásma Spišskej Soboty zašle pamiatkovému úradu do 30 dní záväzné stanovisko, v ktorom budú všetky pripomienky mesta. K najzásadnejším patrí podľa nej skutočnosť, že časť budúceho ochranného pásma je v rozpore so súčasným znením územného plánu mesta Poprad. Týka sa to územia, ktoré bolo v minulosti plánované pre botanickú záhradu a dnes je toto územie určené pre individuálnu výstavbu rodinných domov. Druhou vážnejšou pripomienkou bude stanovenie výškových limitov, keďže podľa návrhu ochranného pásma by mali mať nové objekty maximálne jedno podlažie s využiteľným podkrovím, čo sa mestu zdá málo.

 • antik

  člen
  1. júna 2012 o 13:27

  Tatranská galéria predstaví kostol sv. Juraja

  POPRAD 1. júna (SITA) – V rámci 2. ročníka prednáškového cyklu Z dejín umenia a kultúry Spiša pripravila Tatranská galéria v Poprade na utorok druhú prednášku venovanú kostolu sv. Juraja v Spišskej Sobote. Táto mestská časť Popradu patrí medzi najmalebnejšie spišské mestečká. Jej celoslovenský umelecko-historický význam podčiarkuje skutočnosť, že patrí medzi prvé mestské pamiatkové rezervácie u nás. „Po tom, ako sme predstavili popradský kostol sv. Egídia, je viac ako žiaduce podrobne sa zoznámiť aj s kostolom sv. Juraja v Spišskej Sobote, zaiste najcennejšou a najnavštevovanejšou pamiatkou súčasného Popradu,“ uviedol autor prednášky Ján Endrődi.

  Samotná architektúra dvojloďového kostola s viacerými stavebnými fázami, bohato zachovaný inventár, vrátane piatich gotických a jedného barokového oltára a Božieho hrobu, historický organ, ale aj ďalšie náležitosti a predovšetkým ich pamiatková obnova, starostlivosť a reštaurovanie nominovali túto pamiatku ako celok na cenu Európa nostra. Prostredníctvom prednášok určených širokej verejnosti predstavuje Tatranská galéria popularizačným, menej náročným štýlom, súbor prednášok, ktoré sa zaoberajú dejinami, kultúrou a umením Spiša. Zámerom týchto stretnutí s umením je tiež propagácia pamiatok regiónu Popradu a Vysokých Tatier.

  Prvá tohtoročná prednáška bola venovaná kostolu sv. Egídia v Poprade. V nasledujúcich prednáškach sa budú pracovníci galérie venovať aj objektu bývalej parnej elektrárne, kde v súčasnosti galéria sídli, ako i ďalšej industriálnej architektúre v Poprade z prelomu 19. a 20. storočia. Jedna z prednášok bude venovaná aj Tatranskej elektrickej železnici, ktorá si tohto roku pripomenie 100 rokov od dobudovania do súčasnej podoby. Chýbať by nemala ani prednáška venovaná osobnosti z regiónu, či prednáška venovaná popradským architektom. Okruh prednášok sa sústreďuje na dejiny výtvarného umenia a kultúry v regionálnom kontexte s dôrazom na Spiš.

  Prednáška o kostole sv. Juraja sa uskutoční v utorok 5. júna v Tatranskej galérii v Poprade so začiatkom o 17:00.

 • antik

  člen
  4. júna 2012 o 11:43

  V lete ožije kostol sv. Juraja koncertmi starej hudby

  POPRAD 3. júna (SITA) – Spišská Sobota počas letných prázdnin opäť ožije hudbou. Uskutoční sa tu už 9. ročník letného hudobného festivalu Sobotské dni starej hudby. Milovníci klasickej hudby, najmä barokovej, naučení už na augustové nedeľné podvečery v kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote, si budú môcť vychutnať júlový prológ podujatia. O ten sa postará špičkové slovenské hudobné teleso Musica Aetherna vedené Petrom Zajíčkom. V rámci medzinárodného projektu je kooperujúcim telesom Szczawnicki chor kameralny pod vedením Agnieszky Źarskej. Nosnou skladbou programu bude vrcholné dielo Georga Fridricha Händla, oratórium „Mesiáš“. Tento mimoriadny hudobný zážitok si budú môcť priaznivci starej hudby vychutnať v nedeľu podvečer 15. júla 2012 v kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote.

  V auguste budú pravidelne každú nedeľu v podvečer so začiatkom o 18:00 nasledovať koncerty v rámci podujatia Sobotské dni starej hudby. Podujatie začne 5. augusta Medzinárodný festivalový orchester Kurz hudobnej interpretácie v Nowom Sączi, ktorý je kombináciou špičkových poľských hudobníkov a mladých talentov. O týždeň neskôr sa predstaví maďarská mezzosopranistka Mercedes Heim s doprovodom malého komorného orchestra. Na 19. augusta pripravili organizátori zážitkový koncert dvoch moravských umelcov Tomáša Kuběnu (organ) a Pavla Březíka (viola). Posledný koncert sa uskutoční 26. augusta a predstavia sa na ňom slovenskí organisti. Podujatie bude spojené s predstavením organu v kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote.

  Záštitu nad podujatím prevzal dnes už 85-ročný popredný slovenský hudobný skladateľ žijúci v Poprade Milan Novák. IX. ročník Sobotských dní starej hudby patrí medzi podporné podujatia k nominácii na udelenie ceny Pamiatka roka pre kostol sv. Juraja. Návrh bude v Spišskej Sobote verejne prečítaný v septembri 2012 pred odoslaním na ministerstvo kultúry. Riaditeľom festivalu je Michal Lipták, dramaturgom podujatia Ján Endrödi. Hlavným organizátorom festivalu je rímskokatolícky farský úrad v Spišskej Sobote. Na príprave sa podieľajú aj občania a podnikatelia z tejto popradskej mestskej časti.

 • antik

  člen
  12. júna 2012 o 12:07

  Historickou cestou prevedie turistu elektronický sprievodca

  POPRAD 11. júna (SITA) – Mesto Spišská Belá urobilo ďalší krok k podpore a skvalitneniu služieb cestovného ruchu. V týchto dňoch začalo mesto s prácami na projekte Historická cesta mestom Spišská Belá. V rámci tohto projektu sa v meste objavili informačné panely pri jednotlivých zastaveniach historickej cesty, ktorých je spolu 20. Tabule sú v štyroch jazykových mutáciách. Súčasťou projektu sú aj multimediálni audiosprievodcovia, ktorí nahrádzajú fyzického sprievodcu. „Hlavným cieľom projektu je zachovanie regionálneho kultúrneho a historického dedičstva v meste Spišská Belá vytvorením náučnej trasy nielen pre zahraničných turistov, ale aj pre miestnych obyvateľov,“ informoval primátor Spišskej Belej Štefan Bieľak. Okrem propagácie historických a kultúrnych daností mesta projekt slúži aj na propagáciu ďalších služieb a zaujímavých miest pre turistov a návštevníkov tak, aby ponuka produktov cestovného ruchu bola čo najkomplexnejšia.

  Okrem kovových panelov pri každej zastávke historickej cesty sa v meste objavilo päť maľovaných máp mesta Spišská Belá s vyznačenou historickou cestou na turisticky najviac navštevovaných miestach. Maľovanú mapu mesta môžu získať návštevníci bezplatne aj v papierovej forme ako skladanú mapu. V rámci historickej cesty sa môžu návštevníci dozvedieť viac napríklad aj o kaštieli Strážky či Múzeu J. M. Petzvala, renesančnej zvonici, kostole sv. Antona Pustovníka či ďalších zaujímavostiach mesta. Multimediálneho turistického sprievodcu si môžu turisti bezplatne požičať v kaštieli Strážky, Múzeu J. M. Petzvala a v Regionálnom turistickom a informačnom centre Spišská Belá.

  Peniaze na projekt Historická cesta mestom Spišská Belá získalo mesto vďaka projektu podporeného z Operačného programu Cezhraničnej spolupráce Poľská republika – Slovenská republika 2007-2013. Celkový rozpočet projektu predstavuje 54 200 eur, pričom mesto sa na projekte podieľa piatimi percentami. Ostatné prostriedky získalo mesto z eurofondov v objeme 85 % a zo štátneho rozpočtu vo výške 10%.

 • antik

  člen
  30. novembra 2012 o 14:34

  Mikuláš Argalács napísal povesti zo Spišskej Soboty

  POPRAD 24. novembra (SITA) – Spišská Sobota dostala svoj príbeh. „Povesti zo Spišskej Soboty“ sú najnovšou knižkou Popradčana Mikuláša Argalácsa. Je to jeho už jubilejná desiata knižka. Autor, ktorý sa doteraz venoval histórii, odbočil od svojej tradičnej oblasti a v knižke predstavil 15 príbehov, ktoré sa viažu k mestskej časti Popradu – Spišskej Sobote. „Tomuto mestečku chýbal príbeh alebo súbor príbehov,“ povedal o vzniku povestí zo Spišskej Soboty. Ako úplne prvá vznikla povesť o soche, ktorá sa nachádza na organe v kostole sv. Juraja v Spišskej Sobote. V povesti priznáva Mikuláš Argalács jej autorstvo barokovému sochárovi Jánovi Brokoffovi, ktorý sa narodil v Spišskej Sobote a táto socha mala byť jeho rozlúčkou s týmto mestečkom. Brokoff sa preslávil aj ako autor sôch na Karlovom moste v Prahe.

  Každá z 15 povestí je postavená na známom fakte z histórie Spišskej Soboty, zvyšok je fantáziou autora. Najstaršia povesť je o vzniku samotnej Spišskej Soboty, ktorá sa v minulosti volala aj Georgenberg – Jurajov vrch. Posledná povesť je zo začiatku 20. storočia a je spätá s architektom Gedeonom Majunkem, ktorý pochádzal zo Spišskej Soboty. Práve príbeh o Majunkem je pre samotného autora „srdcovkou“.
  “To je celkom posledný príbeh, ja som sa z toho pokúsil urobiť povesť. Či sa to podarilo, musí posúdiť čitateľ,“ uviedol autor. V knižke sa nachádzajú aj povesti z obdobia panovania kráľa Mateja Korvína, ukrytom poklade, dva razy obesenom zlodejovi či sivej pani.

  Knižka „Povesti zo Spišskej Soboty“ vyšla v limitovanom náklade. Autor nevylúčil, že v budúcnosti sa môže objaviť aj druhé pokračovanie povestí.

 • antik

  člen
  17. decembra 2012 o 18:42

  Mesto na budúci rok pripravuje ďalšiu etapu obnovy námestia

  POPRAD 17. decembra (SITA) – Rekonštrukcia centrálnej mestskej zóny v Kežmarku a rekonštrukcia domu na Hlavnom námestí 64, ktorý sa zmení na knižnicu, sú hlavnými investičnými projektmi mesta Kežmarok v budúcom roku. Oba projekty boli podporené z fondov Európskej únie. Kým v prípade rekonštrukcie objektu sa práce už začali, rekonštrukcia námestia by sa mala začať v budúcom roku. V rámci projektu by sa mala upraviť nezrekonštruovaná časť ulice Dr. Alexandra za vyše 0,7 mil. eur. V ďalšom období sa plánuje aj rekonštrukcia Hradného námestia. Do zrekonštruovaného domu na Hlavnom námestí sa presťahuje mestská knižnica, ktorá momentálne sídli v nevyhovujúcich priestoroch v objekte Reduty.

 • antik

  člen
  2. januára 2013 o 14:04

  Veľmož mal nomádske gény a rímske zvyky

  čítajte viac…

 • antik

  člen
  28. februára 2013 o 9:47

  V Tatranskej galérii budú hovoriť o architektovi Jurkovičovi

  POPRAD 26. februára (SITA) – Tatranská galéria v Poprade pripravila na utorok 5. marca ďalšiu prednášku z cyklu odborných prednášok Z dejín umenia a kultúry Spiša. Témou najnovšej prednášky je Osobnosť a tvorba architekta Dušana Jurkoviča. Architekt Dušan Jurkovič patrí k významným osobnostiam československej architektúry prvej polovice 20. storočia. Súčasťou prednášky Gabriely Chebeňovej v Tatranskej galérii v Poprade bude aj premietanie dokumentárneho filmu venovaného Dušanovi Jurkovičovi, informovala riaditeľka Tatranskej galérie Anna Ondrušeková.

  Jurkovičova osobnosť sa formovala v prostredí stredoeurópskej stavebno-remeselnej tradície. Jeho život a dielo odrážali predstavu modernistov o architektovi, ktorý je okrem iného aj organizátorom a súčasne tvorcom nového spôsobu života. Po vybudovaní tratí Tatranských elektrických železníc v rokoch 1908 až 1912, ktorých súčasťou bola aj budova bývalej parnej elektrárne v Poprade, kde dnes sídli Tatranská galéria, ale i v súvislosti s rozvojom techniky, sa v 20. rokoch 20. storočia upriamila pozornosť ľudí budujúcich dopravnú infraštruktúru na tatranské štíty. V 30-tych rokoch sa Jurkovič stretol s atypickou výzvou projektovania staníc lanovej dráhy na Lomnický štít.

 • evi

  člen
  11. novembra 2013 o 21:45

  Harp isto pridá zo seminára  kladné príklady obnovy;  ja mám po nedávnych potulkách Spišom pár ( pre mňa) diskutabilných.

 • vlcik-tlcik

  člen
  12. novembra 2013 o 1:13

  Bez diskusie, chýba tomu rozum aj cit. Je vidieť, že scenár k obnovám nepísal niekto ako Emma Thompson.

Start of Discussion
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Teraz