aktivita " diskusia " Pamiatky " Pamiatková zóna v Hybiach

Označené: 

 • Pamiatková zóna v Hybiach

  Posted by palo on 11. júna 2010 o 20:13

  Pamätný dom spisovateľa D. Chrobáka vo vlastníctve obce prešiel od r. 2005 obnovou a adaptáciou na miestne vlastivedno-historické múzeum, výtvarno-remeselné aktivity a turistické informačné centrum. Dvorová fasáda domu bola upravená v rozpore so schválenou projektovou dokumentáciou, KPÚ Žilina vydal rozhodnutie na nápravu.

  V pamätnom dome básnika J. Greichmanna v súčasnosti prebiehajú rozsiahle stavebné úpravy, bez rozhodnutia KPÚ Žilina. Na základe štátneho dohľadu správny orgán začal vo veci konať.

  V PZ dochádza v ostatnom období k nevhodným zásahom a úpravám (početné výmeny okenných výplní za plastové, keramické obklady soklov). Voči týmto nepriaznivým zmenám KPÚ Žilina, pracovisko v Ružomberku nezasahuje. Neusmernené a neriešené úpravy sa v danom prostredí stávajú precedensom. Opatreniami orgánu na ochranu pamiatkového fondu je potrebné zabezpečiť rehabilitáciu pamiatkového územia so zreteľom na výnimočnosť, kvalitu, historickú autenticitu a integritu prostredia, opierajúc sa o exaktnosť poznania jeho historickej a hodnotovej podstaty. V konaní KPÚ Žilina v kontexte zistených nedostatkov v území PZ chýba priebežný výkon pamiatkového dohľadu, včasné zisťovanie nepovolených prác a úprav a následné konanie na ich nápravu. V konkrétnych prípadoch boli prijaté na základe dohľadu opatrenia.
  Zdroj: Informácia o plnení úloh ústredného štátneho dohľadu pamiatkovej inšpekcie za 1. polrok 2009

  palo odpovedal pred 12 rokov, 3 mesiacov 1 Člen · 0 odpovede/odpovedí
 • 0 odpovede/odpovedí

Sorry, there were no replies found.

Start of Discussion
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Teraz