Označené: 

 • Nitra

  Posted by uskalienka on 21. mája 2009 o 10:24

  Hovorí sa o nej, že bola podobne ako staroveký Rím, založená na siedmich pahorkoch: Zobor, hradný kopec, Kalvária, Čermáň, Borina, Vŕšok a Martinský vrch.Počiatky osídlenia Nitry siahajú do praveku. Pred 30 tisíc rokmi bola husto osídleným územím, osady prvých roľníckych obyvateľov boli na území mesta už takmer pred 6 tisíc rokmi. V 4. storočí pred našim letopočtom sa na našom území na dlhší čas usídlili Kelti, zruční hutníci a kováči, ktorých chaty a dielne sa našli pod Martinským vrchom. V prvej polovici 7. storočia sa pramene zmieňujú o štátnom útvare Slovanov – Samovej ríši. Samova ríša bola akýmsi predchodcom ďalšieho štátneho útvaru, Veľkej Moravy, ktorej jedno z centier bolo v Nitre. V časoch Veľkomoravskej ríše sa položili základy starobylej kresťanskej Nitry, doložené vzácnymi listinnými pamiatkami z 9. storočia. O stave osídlenia a význame Nitry v tomto období hovoria mohutné slovanské hradiská na Vŕšku, na Martinskom vrchu pod Zoborom, na Borine a na Lupke. Na niektorom z týchto hradísk mohol pobývať knieža Pribina, v čase ktorého bola Nitra dôležitým politickým, vojenským i hospodárskym centrom. Pribina preukázal veľkú štátnicku múdrosť a znalosť európskej politiky, ked v rokoch 829-833, sám pohan, dal vysvätiť v Nitre kresťanský kostol. Vysvätil ho salzburský arcibiskup Adalrám. Pribinov kostol je prvým historicky doloženým dokladom kresťanstva u Slovanov na Slovensku. V ďaľšom vývoji bolo Nitrianske kniežatstvo, násilne pripojené Mojmírom ku kniežatstvu moravskému (okolo r.833) a bol vytvorený štátny celok, v prameňoch spomínaný ako Veľká Morava. Po zosadení Mojmíra z kniežacieho stolca sa vládcom Veľkej Moravy stal Rastislav. S jeho vládou je spojená významná udalosť, príchod byzantských vierozvestov, bratov Konštantína a Metoda r.863. Konštantín utvoril prvé slovanské písmo hlaholiku a preložil prvé liturgické texty do staroslovienčiny. Metoda dal pápež Hadrián II. r.870 vysvätiť za biskupa a neskôr za arcibiskupa a vymenoval ho za pápežského legáta pre Panóniu a naddunajských Slovanov. Na vrchole slávy bola Nitra v čase vlády kráľa Svätopluka. V jednom z najcenejších písomných dokumentov pre slovenské dejiny, liste Jána VIII. pre Svätopluka z roku 880 „Industriae tuae“ je Svätopluk titulovaný ako kráľ a pápež mu oznamuje ustanovenie Vichinga za nitrianskeho biskupa.  


  zdroj a viac info: http://www.nitralive.sk/info-o-nitre/historia.html

  antik odpovedal pred 10 rokov, 5 mesiacov 4 Členovia · 63 odpovede/odpovedí
 • 63 odpovede/odpovedí
 • uskalienka

  člen
  27. mája 2009 o 0:32

  Slávnosť predkov v starobylej Nitre

  V starobylej Nitre sa už stalo tradíciou, že každý rok v máji organizuje občianske združenie Slovenské Hnutie Obrody (SHO) kultúrno-spoločenský program s názvom Slávnosť predkov. Slávnosť je venovaná slovanskej a slovenskej histórii z čias kniežaťa Pribinu, panovníka Rastislava a kráľa Svätopluka. Ani tohtoročný 23. máj nebol výnimkou. Presne o 16.30 hod. sa na Pribinovom námestí pod Nitrianskym hradom začala tohtoročná slávnosť štátnou hymnou SR v podaní speváckeho súboru Glória. Slávnosť predkov svojou účasťou podporili aj zástupcovia Mesta Nitra a Nitrianskeho samosprávneho kraja.

  V úvodnej časti programu s príhovormi vystúpili riaditeľ Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave Alexander Bušujev a za organizátorov Róbert Švec, predseda SHO. Po príhovore zástupcovia Mesta Nitra, Ruského centra vedy a kultúry v Bratislave a Slovenského Hnutia Obrody položili k soche kniežaťa Pribinu vence, ktoré boli ozdobené slovenskými trikolórami.
  Po úvodnej časti programu pokračovala slávnosť vystúpením šermiarskych skupín z Martina a Nitry, ktoré divákom slávnosti predviedli bojové umenie našich predkov. Tohtoročnú Slávnosť predkov si nenechalo ujsť približne 350 účastníkov, z ktorých väčšinu tvorili mladé rodiny s deťmi.

  Cieľom organizátorov podujatia zo Slovenského Hnutia Obrody je, podľa Róberta Šveca, predsedu SHO, „pripomínať Slovákom, že sú súčasťou slovanskej rodiny a že aj v dnešnej zjednocujúcej sa Európe je potrebné, aby Slováci nezabúdali na svoje spoločné korene s ostatnými slovanskými národmi“.

  Slávnosť predkov je každý rok venovaná jednému zo slovanských štátov. Minulý rok bola slávnosť venovaná Srbskej republike a tohtoročnú slávnosť organizátori venovali Ruskej federácii.

  zdroj: http://www.webnoviny.sk/slovensko/clanok/39069/Slavnost-predkov-v-starobylej-Nitre.html

 • uskalienka

  člen
  10. júna 2009 o 1:04

  Novinkou kultúrneho leta bude festival vína WinGastFest

  NITRA 8. júna (SITA) – Novinkou Nitrianskeho kultúrneho leta bude tento rok festival vína, gastronómie a kultúry WinGastFest. Prezentovať bude to najlepšie a najnovšie z týchto oblastí z regiónov Slovenska i celej Európy. Cieľom je propagácia výnimočnosti slovenských vín v spojení s gastronomickým a kultúrnym zážitkom. Ako informovala Mariana Záturová z Mestského kultúrneho centra, festival je určený pre všetkých priaznivcov vína – laikov i odborníkov. Jeho umiestnenie na Výstavisku Agrokomplex od 20. do 23. augusta dáva predpoklad aj na nadväzovanie obchodných kontaktov. Priestor na prezentáciu svojej produkcie dostanú veľké vinárske podniky, rodinné firmy s dlhoročnou tradíciou aj mladé vinárske podniky. „Počas štvordňového festivalu bude množstvo sprievodných kultúrnych podujatí, ochutnávky, semináre až po gastronomické večere v znamení tradičných slovenských špecialít a vín,“ uviedla Záturová. Vstupenkou na festival bude vínny pas, v ktorom je zahrnutá degustácia vína, vstup na kultúrny program a poukážky v hodnote desať eur na nákup vína od vystavovateľov.

  Súčasťou programu Nitrianskeho kultúrneho leta sú aj tradičné Cyrilo-metodské slávnosti od 3. do 5. júla, premietanie filmov v rámci festivalu Bažant Kinematograf či Klokočinský jarmok. Nitrava je názov podujatia, zameraného na históriu, ktoré bude 18. júla a 15. augusta pod Nitrianskym hradom. Vznikne tu historicko-remeselné mestečko, v ktorom budú môcť záujemcovia ochutnať jedlá historickej kuchyne, chýbať nebude škola lukostreľby, šermu, dávna hudba a tanec. Hudbu a piesne prameniace z africkej kultúry ponúkne skupina Thierry and Friends na koncerte v mestskom parku 12. júla. „Podobne ladená bude prezentácia indickej kultúry so spojením tradičnej hudby v podaní skupiny Satyam s ukážkami odevov, tanca a meditácií a programom pre deti,“ povedala Záturová. Pod názvom India – korene ľudstva? bude v mestskom parku 9. augusta. Súčasťou programu kultúrneho leta je aj prehliadka detských talentov Eurotalent, spojená pokusom o rekord v počte súčasne spievajúcich žiakov nitrianskych základných škôl. Podujatie bude 25. júna v Amfiteátri. Bodku za kultúrnym letom v Nitre urobí európske stretnutie gajdošov a cimbalistov s názvom Na strunách a píšťalách, ktoré bude v septembri v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva.

  zdroj: SITA

 • uskalienka

  člen
  29. júna 2009 o 20:38

  Evidencia pamiatok má pomôcť získavaniu grantov na ich obnovu

  NITRA 28. júna (SITA) – Mesto Nitra vytvára evidenciu svojich pamätihodností. Zapíše sem nielen národné kultúrne pamiatky, ale aj ďalšie budovy, ktoré majú význam v histórii mesta. Zoznam má byť východiskom, aby samospráva mohla žiadať financie z grantov na ich obnovu. Všeobecne záväzné nariadenie o národných kultúrnych pamiatkach a pamätihodnostiach Nitry schválili mestskí poslanci na poslednom zastupiteľstve. “Zámerom bolo stanoviť určité pravidlá, zlepšiť starostlivosť o kultúrne pamiatky, mať zoznam chránených kultúrnych pamiatok a navrhnúť finančný mechanizmus na ich financovanie,“ uviedol viceprimátor František Baláž. Materiál sa má stať podkladom pre premietnutie kultúrnych a historických hodnôt do územno-plánovacej dokumentácie mesta. Upravil podmienky výberu a zápisu pamiatok do evidencie, spôsob ochrany a pôsobnosť mesta pri ich ochrane. Zverejnením evidencie chce mesto zvyšovať informovanosť verejnosti o prírodných a kultúrnych hodnotách územia a prispieť tak k budovaniu pozitívneho vzťahu k vlastnej minulosti. Evidencia bude otvoreným materiálom, ktorý sa bude dopĺňať aj na základe návrhov občanov. Zmeny bude schvaľovať mestské zastupiteľstvo.

  Primátor Jozef Dvonč poukázal na to, že pri snahách o získanie grantov na obnovu pamiatok bude potrebná súčinnosť s vlastníkmi budov, keďže nie všetky pamiatky patria mestu. V zozname je napríklad budova tržnice, Veľkoprepoštský palác na Námestí Jána Pavla II., niekoľko meštianskych domov na Štefánikovej ulici, mestské domy na Kupeckej, nemocnica s poliklinikou, budova krajskej prokuratúry, bývalý biskupský hostinec v mestskom parku a ďalšie.

 • uskalienka

  člen
  29. júna 2009 o 23:25

  Cyrilo-metodské slávnosti vnesú do ulíc nádych histórie

  NITRA 29. júna (SITA) – Nádych histórie vnesú do ulíc Nitry Cyrilo-metodské slávnosti, ktoré budú od 3. do 5. júla. Nitriansky hrad, podhradie, synagóga a mestský park ožijú starou hudbou, šermiarmi, sokoliarmi, jarmokom a mnohými kultúrnymi podujatiami. Súčasťou trojdňových slávností bude prvý ročník Medzinárodného festivalu dávnej hudby Vandrovali hudci…Od mora k Nitrave, medzinárodný folklórny festival Slavica fest a tiež medzinárodný turnaj v stredovekom šerme. Hlavnými usporiadateľmi sú mesto Nitra, Biskupstvo Nitra a Nitriansky samosprávny kraj.

  Slávnosti odštartujú v piatok seminárom Dejiny Nitrianskeho hradu v svetle najnovších archeologických nálezov v Ponitrianskom múzeu. Zároveň tu otvoria pri príležitosti 70. výročia založenia Archeologického ústavu SAV výstavu Najvýznamnejšie objavy slovenskej archeológie. Pod Nitrianskym hradom vznikne Historické mestečko a atmosféru dávnych čias ešte podčiarkne historický sprievod v dobových kostýmoch, ktorý prejde z parku na hrad. Tam bude program pokračovať prvým Medzinárodným turnajom v stredovekom šerme O meč kráľa Svätopluka. Taliansky súbor Montagnana predvedie historickú vlajkovo-hudobno-bubenícku šou a Katedrála svätého Emeráma sa rozoznie organovým koncertom. Milovníci folklóru sa môžu tešiť na multimediálne predstavenie SĽUK-u Obrázky zo Slovenska, ktoré bude na zimnom štadióne. Hudba trubadúrov zaznie v synagóge, kde bude aj výstava historických hudobných nástrojov.

  Na sobotu sú okrem ďalších koncertov dávnej hudby pripravené aj dva semináre – Slovo a hudba v stredoveku a Byzantská misia sv. Cyrila a Metoda. Na Nitrianskom hrade sprístupnia Biskupský palác a na zimnom štadióne bude koncert českej skupiny Buty.

  V nedeľu sa zídu na hrade veriaci z celého Slovenska na Cyrilo-metodskej národnej púti. Po jej skončení zaznie v Katedrále svätého Emeráma gregoriánsky chorál. Záverečnú bodku za Cyrilo-metodskými slávnosťami urobí premiéra pôvodnej slovenskej opery Šavol v podaní Štátnej filharmónie Košice v Divadle Andreja.

  podrobny program… http://www.nitra.sk

 • uskalienka

  člen
  11. júla 2009 o 10:24

  Kultúrnu pamiatku Mestský dom čaká rekonštrukcia

  NITRA 10. júla (SITA) – Mesto Nitra chce zrekonštruovať kultúrnu pamiatku Mestský dom na pešej zóne, kde sídli Ponitrianske múzeum a Nitriansky informačný systém. Na kompletnú obnovu exteriéru aj interiéru bude žiadať 2,5 milióna eur z Regionálneho operačného programu. „Projekt je pripravený, pretože sa predpokladalo, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratné finančné prostriedky bude vyhlásená ešte v júni,“ informoval agentúru SITA Andrej Jančovič z nitrianskej radnice. Vzniknúť by tu mali reprezentačné priestory mesta, ktoré sa budú môcť využívať na spoločenské a kultúrne podujatia. Budova patrí mestu, v prevažnej časti budovy však sídli Ponitrianske múzeum, ktoré spadá pod správu Nitrianskeho samosprávneho kraja. Podľa Jančoviča sa napriek tomu počíta so zachovaním expozícií múzea v objekte.

  Budovu dostala Nitra ako dar od biskupa Jána Gustíniho – Zubrohlavského. O tejto udalosti informuje listina z roku 1765, ktorá sa nachádza v Štátnom oblastnom archíve v Nitre. Objekt slúžil ako mestský dom do roku 1880, keď ho zbúrali spolu so susednou mestskou vežou. Stavba bola na tie časy reprezentatívna a v roku 1882 tu bol ubytovaný so svojou suitou rakúsko-uhorský arciknieža Jozef. Prístavba pochádza z rokov 1911 až 1912. Po roku 1945 tu sídlil prvý Mestský národný výbor.

 • uskalienka

  člen
  11. júla 2009 o 10:31

  Objekt slúžil ako mestský dom do roku 1880, keď ho zbúrali spolu so susednou mestskou vežou. Stavba bola na tie časy reprezentatívna a v roku 1882 tu bol ubytovaný so svojou suitou rakúsko-uhorský arciknieža Jozef. Prístavba pochádza z rokov 1911 až 1912. Po roku 1945 tu sídlil prvý Mestský národný výbor.

  5x som si precitala tento odsek prispevku a vobec mu nerozumiem… tak zburany alebo stoji povodny objekt… :dontknow:
  uvedie ma niekto do obrazu?? vdaka…

 • vlcik-tlcik

  člen
  11. júla 2009 o 14:19

  Pôvodný bol zbúraný, od roku 1880 stojí terajší, viac nájdeš na
  http://www.nitra.sk/?id_menu=3844

 • uskalienka

  člen
  8. augusta 2009 o 11:34

  jeeej vdaka vlcik-tlcik… od samej radosti, ze som si nasla kompletnost informacie na jednom mieste som sa aj zabudla podakovat za link… :thumbleft:

  :wave:

 • uskalienka

  člen
  8. augusta 2009 o 11:36

  Jazz na korze má vrátiť život do centra mesta

  NITRA 8. augusta (SITA) – Vrátiť život na pešiu zónu je cieľom podujatia Jazz na korze, ktoré prinesie do centra Nitry tri hudobné večery. Na terasách pešej zóny pri podnikoch Thurzo na Štefánikovej triede a vo Wine Bare a Irish Pube na Kupeckej ulici vystúpia 14. augusta, 21. augusta a 28. augusta nitrianske jazzové kapely Ego Group, Continental Jazz, Quartet, Free Band a Swingless Dixieland Jazz Band.

  Podujatie organizuje päť nadšencov a milovníkov jazzu z radov občanov. “Tento rok sa pešia zóna pre krízu markantne vyľudnila. Chceli by sme ukázať, že občania a podnikatelia sa vedia spojiť a priniesť na pešiu zónu trochu kultúry,” povedal pre agentúru SITA jeden z iniciátorov myšlienky mestský poslanec Ján Vančo. Koncerty budú zadarmo. Elektrinu a zázemie poskytnú podnikatelia, na gážu pre hudobníkov sa zložili organizátori. “Asi pred dvoma rokmi niečo podobné fungovalo v Piešťanoch, ale to je kúpeľné mesto, tak uvidíme, ako to dopadne v Nitre,” skonštatoval Vančo. Ak sa podujatie medzi ľuďmi ujme, chcú z neho v budúcnosti spraviť festival – samozrejme, potom už v spolupráci s ďalšími inštitúciami.

 • uskalienka

  člen
  26. augusta 2009 o 20:48

  Ulice Nitry sa v sobotu večer zaplnia korčuliarmi
  Pozvaní sú Nitrania, ale aj skalní účastníci bratislavských jázd

  BRATISLAVA 26. augusta – Už túto sobotu zažije Nitra po prvý krát večerné korčuľovanie mestom! 29.8.2009 sa tu totiž po prvý krát uskutoční večerná jazda na kolieskových korčuliach. Nitra sa tak zaradí k mnohým európskym mestám, v ktorých sa takéto jazdy organizujú už vyše 15 rokov.

  Jazda večernou Nitrou na kolieskových korčuliach je pre všetkých – mladých, starších, rodiny, deti – ktorí chcú zažiť výnimočný pocit z jazdenia mestom po cestách, kde sa za normálnych okolností nedostanú.

  Pre účasť nie je potrebná žiadna registrácia ani poplatok, treba len prísť s dobrou náladou a korčuľami a vychutnávať si pohľad na večernú Nitru, pocit z korčuľovania v dave ľudí, s hudbou. Pre Nitranov bude jazda skvelým novým zážitkom a zaradí sa tak k mnohým európskym mestám, kde sa takéto akcie konajú už vyše 15 rokov. V Paríži dosahujú počty korčuliarov až 30 tisíc ľudí!

  Jazda NR-inline sa bude konať v sobotu 29.8.2009. Stretnutie korčuliarov začne o 19.00 na Mikovíniho ulici na Klokočine, kde sa zároveň koná tradičný jarmok. Štart jazdy NR-inline bude presne o 20.00. Trasa, po ktorej sa pôjde, meria 11,5 km a ide z Klokočiny cez Čermáň do centra mesta a späť na miesto štartu. Jazdiť sa bude v sprievode polície, inline teamu a zdravotníkov. Tempo bude primerané rôznym schopnostiam korčuliarov, jazda však nie je pre úplných začiatočníkov. Korčuľovať sa bude približne 1,5 hodiny a na záver čaká všetkých účastníkov malý darček a pitná voda. V prípade dažďa sa akcia konať nebude.
  Jazda v Nitre je zároveň možnosťou pre účastníkov pravidelných jázd bratislava-inline navštíviť iné mesto a odskúšať novú trasu. Pripravené sú špeciálne autobusy Slovak Lines za špeciálnu tarifu, ktoré korčuliarov odvezú priamo na miesto štartu a po akcii späť do Bratislavy.

  Jazdu NR-inline prinesú do Nitry organizátori pravidelných letných jázd bratislava-inline v spolupráci s lokálnym nitrianskym tímom, mestom Nitra a nitrianskou dopravnou políciou.
  Všetky informácie o jazde NR-inline: http://www.bratislava-inline.sk/nitra

  Táto informácia je komerčnou informáciou odvysielanou v znení dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. Originál tejto správy bol odvysielaný v servise Vyhlásenia a oznamy, ktorý je novým informačným servisom agentúry SITA určeným na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. E-mail: prservis@sita.sk .

 • uskalienka

  člen
  8. septembra 2009 o 21:44

  Divadelná Nitra upozorní na historickú pamäť
  Súčasťou Divadelnej Nitry je už neoddeliteľne udeľovanie divadelných cien sezóny DOSKY

  BRATISLAVA 8. septembra (SITA) – FW: Memory je ústrednou témou 18. ročníka medzinárodného festivalu Divadelná Nitra, ktorý sa od 25. do 30. septembra uskutoční v Nitre. Ako na dnešnej tlačovej besede povedala riaditeľka festivalu Darina Kárová, ústredná téma nám odkazuje potrebu historickej pamäti a festival, jeho program sa pokúsi preposlať publiku to, čo vieme o dejinách, ale aj otvorí trezory a tajné archívy. V tejto súvislosti si Divadelná Nitra pripomenie 20 rokov od nežnej revolúcie. Udalostiam, ktoré predchádzali, ale aj nasledovali po novembri ’89 venoval festival celú sekciu Téma ’89.

  Spolu je v programe festivalu 14 inscenácií z desiatich krajín sveta. Po prvýkrát sa predstaví divadlo z Estónska a štyri diela ponúknu slovenskí divadelníci. Súčasťou Divadelnej Nitry je už neoddeliteľne udeľovanie divadelných cien sezóny DOSKY 2009. Víťazov 14. ročníka Dosiek verejnosť tradične spozná už prvý večer festivalu, 25. septembra. O Doskách rozhodovalo tentokrát 34 kritikov – pedagógov, teoretikov, publicistov a ďalších odborníkov na divadlo. Najčastejšie sa v nomináciách objavuje Anna Kareninová, inscenácia Činohry Slovenského národného divadla v Bratislave.

  Festival Divadelná Nitra nie sú len divadelné hry, ale aj bohatý sprievodný a vzdelávací program. V rámci sprievodného programu sa uskutoční 87 akcií, ktoré podľa Dariny Károvej prezentujú regionálnu kultúru Nitry, ale aj programy vytvorené priamo pre festival. Napríklad to bude Divadelný jarmok, Lampiónový sprievod v rámci obľúbenej Bielej noci a množstvo zaujímavých akcií pre deti. Vo vzdelávacom programe to budú dva projekty – Ako na divadlo, Darujem ti tulipán.

 • uskalienka

  člen
  9. septembra 2009 o 7:30
 • uskalienka

  člen
  9. septembra 2009 o 20:16

  Jazz na korze sa vydaril, chcú z neho spraviť festival
  Jazz na korze splnil svoj cieľ – vrátil život na pešiu zónu v Nitre, i keď len na krátky čas. Organizátori podujatia chcú z podujatia v budúcnosti spraviť festival a zároveň vyzývajú mesto na ďalšie kroky smerom k oživeniu centra.

  NITRA 9. septembra (SITA) – Podujatie Jazz na korze, ktorého cieľom bolo vrátiť život na nitriansku pešiu zónu, sa vydarilo. Skonštatovali to organizátori podujatia – aktivisti z radov občanov. Ich cieľom je urobiť z akcie v budúcnosti festival. Nitrianske jazzové kapely Ego Group, Continental Jazz, Quartet, Free Band a Swingless Dixieland Jazz Band oživili pešiu zónu na terasách troch podnikov počas troch večerov v druhej polovici augusta. “Pre mňa je zadosťučinením, keď som videl, ako v piatok večer pekne oblečené staršie páry zrazu korzujú po meste, konečne mali dôvod sa ísť prejsť,” uviedol jeden z organizátorov Daniel Balko.

  Koncerty boli zadarmo, elektrinu a zázemie poskytli podnikatelia, na gážu pre hudobníkov sa zložili organizátori. Podniky boli plné, ďalší ľudia stáli v ich blízkosti. Na rušenie nočného pokoja sa nesťažoval nikto. “Som rád, že sme mestu ukázali, že sa to dá urobiť a že vieme pešiu zónu oživiť kultúrou,” povedal ďalší organizátor Ján Vančo. Poukázal na to, že tento rok sa pešia zóna pre krízu markantne vyľudnila. Aj nakupovať už ľudia radšej chodia do obchodných centier. Mesto by podľa neho mohlo urobiť viac pre to, aby sa pešia zóna oživila. Záujem niečo s tým urobiť prejavili aj podnikatelia, v druhej polovici septembra by sa mali na túto tému rozprávať s vedením samosprávy.

  ——————–

  gratulujem… veelmo dobre… :thumbleft:

 • uskalienka

  člen
  11. septembra 2009 o 16:25

  Nitriansku hudobnú jeseň otvorí Slovenská filharmónia
  Nitrianska hudobná jeseň prinesie päť koncertov vážnej hudby. Dnešný otvárací koncert v Piaristickom kostole svätého Ladislava bude patriť Slovenskej filharmónii.

  NITRA 11. septembra (SITA) – Nitriansku hudobnú jeseň otvorí dnes Slovenská filharmónia Bratislava koncertom v Piaristickom kostole svätého Ladislava o 19:00. Pripravila ho k 200. výročiu úmrtia klasika svetovej hudby Josefa Haydna. Okrem jeho diel na koncerte odznie aj Symfónia číslo 11 D dur Wolfganga Amadea Mozarta, Haydnovho súčasníka. Slovenská filharmónia v tomto roku oslavuje 60. výročie svojho založenia. Koncert diriguje Rastislav Štúr, vstup je voľný. Všetky ostatné koncerty Nitrianskej hudobnej jesene budú v Synagóge a vstupné je dve eurá.

  Ako ďalej informovala Ľudmila Synaková z nitrianskej radnice, druhý zo série piatich koncertov bude v Synagóge 17. septembra. Komorný súbor Musica Aeterna pod vedením umeleckého vedúceho Petra Zajíčka ponúkne diela G. Muffata, J. Haydna, C. Kohauta a G. F. Händla. Na treťom koncerte 24. septembra vystúpi Jozef Benci (bas) a Jana Nagyová-Juhász (klavír). Koncert sa ponesie v duchu árií zo známych opier ako sú Eugen Onegin, Barbier zo Sevily, Aleko či Faust a Margaréta.

  Súbor špičkových slovenských violončelistov Cellomania sa predstaví 1. októbra. Trojica violončelistov Jozef Podhoranský, Eugen Prochác a Ján Slávik uvedie svoj štýlovo pestrý program, ktorý zahŕňa diela autorov od baroka až po súčasnosť, úpravy i originálne kompozície pre jedno, dve alebo tri violončelá. Koncert českého hudobného zoskupenia Ensemble Lyrique bude v Synagóge 8. októbra a zaznejú na ňom diela A. Vivaldiho, G. Rosiiniho, B. Martinů, G. Ph. Telemanna, W. A. Mozarta, G. Faurého a ďalších. Hudobná jeseň v Nitre bude pokračovať samostatným festivalom gitarovej hudby Cithara aediculae, ktorého 27. ročník bude od 19. do 25. októbra v Synagóge.

 • uskalienka

  člen
  15. septembra 2009 o 20:09

  Pešiu zónu mesto predĺži až po Vŕšok

  NITRA 14. septembra (SITA) – Pešia zóna v Nitre sa predĺži od Kupeckej ulice až po Vŕšok. Bude aj na Mariánskej ulici, s ktorej úpravou začalo mesto minulý týždeň. Už dva roky je rozkopaná a uzavretá. Vtedy tu pri oprave ulice cestári odkryli pôvodnú dlažbu, ktorá bola pod asfaltovo-betónovým povrchom. V Nitre sa začali dláždiť ulice v roku 1776, dlažba z kopaného kameňa teda pochádza zrejme z druhej polovice 18. storočia. Zároveň tu našli aj historickú studňu z 18. storočia. “Časť pôvodnej dlažby by sa mala zachovať, to však nie je možné spraviť na celej ploche ulice, preto bola hlavným architektom mesta navrhnutá dlažba z mrákotinskej žuly, ktorá je použitá aj na pešej zóne,” informoval poslanec za Staré Mesto Ján Vančo.

  Na práce dohliada Krajský pamiatkový úrad v Nitre. Dlažba by mala byť hotová do 15. októbra. “Celkovo by mala byť Mariánska ulica dokončená do konca roka – pribudnú prvky drobnej architektúry ako lavičky, dobudujú sa múriky a preloží socha v parčíku. Koncepcia nadväzuje na historickú podobu ulice,” uviedol Vančo. Pre dopravu zostane uzavretá tak, ako to bolo aj v minulosti.

Page 1 of 5

Log in to reply.

Začiatok diskusie
0 of 0 odpovede/odpovedí June 2018
Súčasnosť