aktivita " diskusia " Pamiatky " Pamiatková zóna v Nitre

 • Pamiatková zóna v Nitre

   uskalienka aktualizované pred 10 rokov, 10 mesiacov 7 Členovia · 42 Príspevkov
 • vkotruszova

  člen
  26. júna 2008 o 9:30

  Ak smiem aj ja prispiet, tak Ludka Husovska resp. Norma Urbanova.

 • Anonymný

  člen
  26. júna 2008 o 7:07

  ďakujem, tento tip už mám. T.j. FA STU. Ale nikto iný ma nenapadá…

 • quidko

  člen
  25. júna 2008 o 13:35

  ale asi radšej gregorovú ak smiem hlasovať… ;-)

 • quidko

  člen
  25. júna 2008 o 12:57

  nuž jeden tip by som mala, len neviem, či sa to bude brať ako nezaujatý psotoj, lebo som s ňou konzultovala práve tie nešťastné zásady.
  Gregorová. Má prax, má aj pečiatku na túto činnosť…
  A možno aj Lalková? ak tam ešte je…
  Mádm dojem, že sa podieľala na vyhlásení pôvodnej zóny a na spracovaní zásad…

 • Anonymný

  člen
  25. júna 2008 o 12:37

  Ahoj,

  áno miešajú sa tu dve veci, resp. dve konania. Prvé konanie o zmene PZ Nitra prebehlo niekedy v júni 2005 a bolo prerušené. V septembri 2005 bol návrh prepracovaný na základe pripomienok a požiadaviek. Ja som pri tom nebol a nie je naozaj v našich možnostiach skúmať, či to bolo pod nejakým tlakom, alebo aké boli okolnosti… my máme k dispozícií zápisnicu v ktorej je súhlas všetkých zúčastnených strán, môžeme teda viesť nové konanie.

  K otázke kto by mal spraviť ten posudok… Štandardne využívame MÚOP, SAVku a ICOMOS. Neviem o tom, že by na SAVke bol nejaký pamiatkár-urbanista, takže uvažujeme o FA STU. Keď máš nejaký zmysluplný tip, tak kľudne napíš. V odvolaní bola napadnutá práve odborná stránka návrhu, takže by sa nemalo jednať o formálne posúdenie. To bude mať na starosti až rozkladová komisia ministra.

 • quidko

  člen
  25. júna 2008 o 9:06

  Presunula som odpoveď na príspevok Paliho Ižvolta sem, keďže sa týka tejto témy. Npariek tomu,d robné upozornenie na úvod:

  sú tu nové pravidlá pre neregistrovaných… ono sa oplatí zaregistrovať, je to zadara, trvá to chvíľku…

  Myslím, že pri zmienke o odvolaní nebolo potrebné uvádzať funkciu už bývalého pracovníka, ako pracovník ani bývalý, predsa nie je účastníkom konania, účastníkom konania, teda relevantnou osobou na odvolanie je vlastník nehnuteľnosti.
  na poznámku
  Ďalšia nepresnosť je určite v tvrdení, že MK nestíha. Teda niežeby nestíhalo. Vieme, že nestíha. Ale predmetné konanie bolo PRERUŠENÉ! :!:
  Ale prečo, to už sa informácie rozchádzajú. tebou odporúčaná Laura Ridgeová vo svojom maili tvrdila, že bol návrh vrátený na prerokovanie súčastníkmi konania (ktoré ale neprebehlo, jedine ak za tekéto budeme považovať poradu za zatvorenými dverami na MsÚ Nitra, za účasti hlavného architekta, PÚ a KPÚ). Na KPÚ dorazila informácia, že je potrebné návrh doplniť ako nedostatočný, a že to je dôvod prerušenia konania.
  Tak či tak, som vďačná uvedomelému vlastníkovi nehnuteľnosti (napriek všetkým osobným výhradám, ktoré voči nemu môžem mať) za pokus zachrániť pamiatkové hodnoty, ktoré sa istá lobby rozhodla odpísať. A to by mal bť každý pamiatkár, ak je ešte pamiatkárom. Myslím, že je lepšie, ak niekto zastaví nôž na krku dieťaťa prv ako ho podrežeme, než ho podrezať a potom niesť zodpovednosť…

  Ale mám aj otázku:
  Kto bude inou odbornou inštitúciou, ktorá návrh posúdi? a na základe akých kritérií? Dostaví sa aj na miesto riešenia? Alebo to bude len kontrola úradného postupu?

 • Anonymný

  člen
  17. júna 2008 o 6:44

  Ja si zas spomínam na “veselú príhodu”, keď na vtedajší Pamiatkový ústav (či ako sa práve volal) priniesol projekt na obnovu pamiatky vážený vysokoškolský profesor. Ošemetná situácia…

  Škoda, že tí, ktorí mali a majú chrániť VEREJNÝ ZÁUJEM, a to aj na úrovni územného obvodu a samosprávneho kraja, sa zmôžu len na citované konštatovanie. Vlastne tým len prispejú k podržaniu falošného ega a sebapresvedčenia niektorých pánov…

 • palo

  člen
  16. júna 2008 o 10:45

  ehm… a nehovor mi bývalá… :-)
  vieš rovnako dobre ako ja, že to je diagnóza. človek neprestane byť pamiatkárom, ak odíde z úradu… Skôr naopak. Možno, a v nitrianskom kraji nie som sama, kto to tak vidí a cíti, to odídenie z úradu je jediný spôsob ako ním zostať… :-)
  Zuzana, mám pocit, že to nie je len o nitrianskom kraji a ani len o tomto čase.

  Len tak medzi nami, len raz som si ako pracovníčka stavebného úradu dovolila povedať projektantovi, že mu túto stavbu v pam. zóne nepovolím, pretože nespĺňa v tom čase ešte platnú požiadavku stav. zákona o posúdení architektonického vzhľadu v prostredí (dnes ju už odnovelizovali, lebo čo si má čo úradník také dovoľovať!?!) a mal si vidieť, čo bolo… dokonca ma navštívili páni z komory architektov… Ešte že v nej nie som… Ale takto asi ani nikdy nebudem:-D
  Ja si zas spomínam na “veselú príhodu”, keď na vtedajší Pamiatkový ústav (či ako sa práve volal) priniesol projekt na obnovu pamiatky vážený vysokoškolský profesor. Ošemetná situácia…

 • quidko

  člen
  16. júna 2008 o 9:25

  Ahoj Pali!
  No práve, že som bola presvedčená, že mesto je účastníkom konania, ale v inej diskusii ktosi zahlásil, že nie je, a podobne reagovali aj ľudia z útvaru kultúry mesta, až som zostala zarazená, že o čom sa hovorí. A k odsúhlaseným hraniciam na KPÚ Nitra, ehm, asi vieš, kto a ako odsúhlasoval. Ak nie, skús si zavolať najnovšieho kandidáta PhD. na úrade, tiež Ti porozpráva…
  Stavebný úrad je dotknutý orgán št. správy v rozsahu svojej kompetencie stavebných povolení, územných rozhodnutí a pod. Žiaľ nemá kompetenciu sa ozvať, zmenu hraníc berie na vedomie a podľa toho prispôsobuje podmienky a požiadavky ku svojim konaniam. Len tak medzi nami, len raz som si ako pracovníčka stavebného úradu dovolila povedať projektantovi, že mu túto stavbu v pam. zóne nepovolím, pretože nespĺňa v tom čase ešte platnú požiadavku stav. zákona o posúdení architektonického vzhľadu v prostredí (dnes ju už odnovelizovali, lebo čo si má čo úradník také dovoľovať!?!) a mal si vidieť, čo bolo… dokonca ma navštívili páni z komory architektov… Ešte že v nej nie som… Ale takto asi ani nikdy nebudem:-D
  Inak, KPÚ je dotknutý orgán, nie? ak dal pripomienky, nemôžete to predsa len tak odložiť?!? Nejaké správne konanie a tak, si počul, nie? O takom? ehm? Minimálne treba zvolať rokovanie, že to predtým bolo schválene na KPÚ a teraz dávajú pripomienky a že prečo, a možno príde odpoveď že na základe nových zásad a aich analýz pôvodného pamiatkového územia…

  ehm… a nehovor mi bývalá… :-)
  vieš rovnako dobre ako ja, že to je diagnóza. človek neprestane byť pamiatkárom, ak odíde z úradu… Skôr naopak. Možno, a v nitrianskom kraji nie som sama, kto to tak vidí a cíti, to odídenie z úradu je jediný spôsob ako ním zostať… :-)

  P.S.: Nechceš sa zaregistrovať, človek by ti mohol občas poslať aj nejakú súkromnú poštu :-)

 • Anonymný

  člen
  13. júna 2008 o 13:44

  Ahoj Zuzka Vydarená!

  veľmi stručne. Účastníkom konania je mesto!!!! to by si ako bývalá pamiatkárka mohla vedieť..:). Stavebný úrad je zase dotknutý orgán. Predpísanie spracovania zásad, nie je príkaz účastníkovi konania, ale záväzok PÚ SR ako rezortnej organizácií MK SR. Inak súčasná varianta bola odobrená a schválená na rokovaní KPÚ NItra! Dnešné, nové pripomienky KPÚ sme po dohode s p. riaditeľkou odsunuli do polohy- ak sa niektorý z účastníkov konania odvolá a materiál sa bude prepracovávať- môžu sa uplatniť. Bližšie informácie ti poskytne Laura Ridegová, 02/59391/422.

  S pozdravom
  P.

 • quidko

  člen
  12. júna 2008 o 10:54

  A rada by som svoju informáciu doplnila, na základe informácií, ktoré som dnes získala.

  Mesto Nitra, ktoré sa hrdí svojou históriou a pamiatkami v rámci Územného plánu centrálenj mestskej zóny v grafickej časti odsúhlasilo zmenu hraníc PZ dokonca prv ako to stihlo ministerstvo. Uvažujem, či je v takom prípade vlastne tento územný plán platný, keďže stavebný zákon spomína niečo o tom, že ak je územný lán schválený v rozpore so zákonom, je v celom rozsahu neplatný.

  Krajský pamiatkový úrad v Nitre, napriek všetkému, hoci “vraj” nie je účastníkom konania, poslal v priebehu konania o zmene hraníc na ministerstvo kultúry svoju pripomienku, týkajúcu sa zachovaného územia Kalvárie. V rozhodnutí sa o tejto pripomienke neobjavila ani zmienka, zato sa objavilo vo výrokovej časti nariadenie, prikazujúce Krajskému pamiatkovému úradu, ktorý predsa “vraj” nie je účastníkom konania, spracovať Zásady na zmenenú pamiatkovú zónu.
  Je mi jasné, že uvedená povinnosť vyplýva KPÚ zo zákona, na druhej strane, rozhodnutie, riadiace sa samozrejme aj zákonom o správnom konaní, nemôže vo výrokovej časti nariaďovať povinnosti tretím osobám, okrem účastníkov konania. Preto sa zmienka o povinnosti, ak KPÚ nie je účastníkom konania, mala objaviť až v odôvodnení, ako odvolávka na príslušný zákon, pre informáciu o ďalšom zákonnom postupe, nie ako nariadenie.

 • quidko

  člen
  11. júna 2008 o 16:20

  Beriem hodenú rukavicu Pali. Keďže som kontakt na teba priamo na stránke ministerstva nenašla a v súkromnom adresári ju nemám, a myslím, že o tejto téme sa tu radi porozprávajú aj iní, rozhodla som sa skúsiť to.
  Preto kladiem otázku: Nepresnosti, hlúposti? Uznávam, niekde asi aj hej.
  V čase keď som spracúvala nové Zásady (a nebola som na to sama, ale určite nás nebolo dosť a určite nám chýbali aj skúsenosti aj čas aj…), sme boli informovaní, že je to práve pre ten účel, že je potrebné doplniť podanie na tému zmeny hraníc, a bude dobré, ak sa v návrhu zásad premietne skutočne hodnotné a nehodnotné územie. (Inak nám totiž nebolo jasné, prečo najprv zásady, keď potom sa zmenia hranice.) Keďže som videla mapku priloženú k rozhodnutiu, ktoré bolo vyvesené (inak neuveriteľne opatrne, našla som ho až na tretí krát po veľmi poctivom usmerňovaní kamarátky s odboru kultúry a druhej kamarátky s útvaru hlavného architekta mesta Nitry) viem, že návrh zásad, tak ako som ho opúšťala na KPÚ, rozhodne nemohol byť podkladom. Vyzeral totiž “dosť inak”.
  Je pravda, že mesto nie je účastníkom konania.
  Ale je pravda aj to, že jeho názor by mal byť relevantný v tejto veci. Vyvstáva však otázka, ktorý útvar, odbor, alebo úsek je v tomto prípade kompetentný? Architekti? Tí sa snažia pamiatkovú zónu v Nitre zlikvidovať v mene “pokroku a rozvoja mesta”, odkedy sa pamätám. Stavebný úrad je len prenesenou kompetenciou. Odbor kultúry? Ten pre istotu dokonca vysťahovali preč od centra diania a vysunuli ho do inej budovy, aby príliš nevedeli, čo sa kuje. Hlavne nech si vymýšľajú svoje fantázie, pomôže to k vytváraniu obrazu mesta, aké by chcelo ale nedokáže byť.
  A účastníci konania, vlastníci nehnuteľností v pamiatkovej zóne si skôr otvoria šampanské, ak zo zóny vypadnú, než keď v nej zostanú. Koniec koncov, tak ako je dnes koncipovaná, chápaná apodporovaná ochrana pamiatok a objektov v pamiatkových územiach, sa im ani niet prečo čudovať.
  Ak však berieme ochranu pamiatkových hodnôt ako verejný záujem, ktorý je ešte stále aspoň trochu – dúfam – nadradený tomu súkromnému, je zmena hraníc nitrianskej pamiatkovej zóny tak ako bola realizovaná vážnym prečinom proti tomuto verejnému záujmu, na ktorý sa dokonca aj mesto hrdo odvoláva bojujúc o titul Mesto kultúry 2013.

  Rozumej, som lokálpatriot, hrdý na svoj pôvod, na mesto v ktorom žijem, kde som sa narodila, vyrástla a zrejme aj zostanem, na mesto, kde sú pochovaní moji prarodičia a iní príbuzní, na mesto, do tkorého som svojím spôsobom vrastená. Práve preto ma tlačí, že sme ochotní zapredať dušu tohto mesta za tridsať strieborných medzinárodných korporácií, bánk, firiem, a iných kupliarov.

Pôvodný príspevok
0 of 0 príspevkov June 2018
Teraz