aktivita " diskusia " Reštaurovanie a konzervovanie " Náhrobný kameň z pieskovca

 • Náhrobný kameň z pieskovca

   dano66 aktualizované pred 1 mesiac 4 Členovia · 37 Príspevkov
 • dano66

  člen
  29. februára 2020 o 19:35

  [quote=docent]Škoda, že ste neposlali prepis epitafu.[/quote]

  Tu je link: http://zoch.szm.com/photogallery/photo15126/real.htm

 • docent

  člen
  29. februára 2020 o 14:30

  Vprvom rade gratulujem, predpokladám, Vášmu otcovi, za vynikajúcu fotografiu. Samotný náhrobný kameň je kompozične ojedinelý a podľa môjho skromného odhadu pochádza minimálne z prvej štvrtiny 19. storočia. Škoda, že ste neposlali prepis epitafu.
  S prácou treba ešte počkať. Vychádzajúc z fotografie skôr ako po Urbanovi (25. máj) by nebolo rozumné s prácou začínať. U nás na dolniakoch by to mohlo byť aj skôr.
  Čas, ktorý ešte máme, by som chcel využiť na priblíženie problematiky, ktorej sa budeme venovať. V duchu slov môjho najlepšieho priateľa, ktorý tvrdí, že čím šedivejšia je teória, tým zelenejší je strom praxe.
  Tu je teda krátky úvod do „pieskovcológie“, ako je v dnešných dobách zvykom.


  Pieskovec
  • spevnená usadená hornina, která je tvorená z podstatnej časti zrnami veľkosti 0,06 až 2 mm,
  • velmi časté sú kremenné pieskovce, u ktorých podstatnú časť zŕn tvorí kremeň,
  • rôzna farebnosť – šedý, žltý, červený, niekedy aj viacfarebný,
  • dobrá opracovateľnost a široká dostupnosť,
  • malá odolnosť proti poveternostnej erózii.

   

  Pieskovec sa skladá zo zŕn a tmelu. Materiál je teda viac-menej pórovitý, čo zásadne ovplyvňuje jeho fyzikálne vlastnosti. Tmel môže byť kalcitový, kremenný, limonitový a podobne. Od spôsobu tmelenia závisí množstvo a veľkosť pórov. Rozoznávame štyri druhy tmelenia:

  1. pórové – zrná su dokonale obalené tmelom, kameň s malou pórovitosťou, takmer kompaktný,

  2. výplňové – zrná sa navzájom dotýkajú, menšia pórovitosť, pomerne kompaktný materiál,

  3. dotykové – zrná sa navzájom dotýkajú a tmel je iba v miestach dotyku a ostatný priestor medzi zrnami je voľný, značná pórovitosť, malá pevnosť a veľká nasiakavosť,

  4. povlakové – dotýkajúce sa zrná obalené tenkou vrstvou tmelu, značná pórovitosť, veľmi malá pevnosť a veľká nasiakavosť.

  Póry v pieskovci vytvárajú kapilárne chodbičky, ktoré spolu môžu, ale nemusia komunikovať. Od pórovitosti závisí pohyb roztokov a plynov v kameni.
  V póroch kameňa sa tzv. voľná voda pohybuje účinkami gravitácie a kapilárnymi silami. Voľnú vodu možno z kameňa odstrániť sušením. Voda, ktorá po sušení v kameni ostane, je voda viazaná.
  Čím je v kameni menej pórov a čím sú menšie, tým je kameň odolnejší proti zvetrávaniu.
  Voda prúdiaca v kameni so sebou nesie nerozpustné, ako aj rozpustné soli a nečistoty. Nerozpustné soli a nečistoty zapchávajú póry kameňa a znižujú jeho priepustnosť. Rozpustné soli pri vyparovaní vody kryštalizujú a vplyvom okolitých podmienok môžu zväčšovať alebo zmenšovať objem a pôsobiť deštrukčne. Rozpustné soli môžu vykryštalizovať aj na povrchu kameňa ako tzv. výkvety.
  Podobne deštrukčne ako pôsobenie kryštalizujúcich solí sa prejavuje aj ľad. Pri zamŕzaní je objem ľadu o 9 % väčší než objem vody, z ktoreho vznikol.

   

  Obr. 02

  Prierez kremenným pieskovcom. Před preparáciou spevnený modro sfarbenou epoxidovou živicou, preto sú póry sfarbené modro. Foto: Michael C. Rygel

  foto foto
 • dano66

  člen
  28. februára 2020 o 8:57

  Náhrobný kameň sa nachádza na cintoríne. Ide o môjho praprapradeda. Vlastníka ten kameň nemá, pretože už viac ako 100 rokov sa oň  nikto nestará. Mám fotografiu jeho stavu z roku 1955, ktorú dávam do prílohy.

  Chcel by som postupovať asi tak ako píšete:

  1. Chcem stabilizovať účasný stav a zabrániť ďalšej degradácii pieskovca. Okrem zvetralého povrchu porasteného lišajníkmi sú tam hlboké trliny. Ako vidno z fotky  roku 1955, kedy mal náhrobok 100 rokov, jeho stav sa sa podstatne zhoršil až  v poslednom období, zrejme vplyvom kyslích dažďov. Väčšina nápisov sa dá ešte rozlúštiť, aj vďaka tomu, že mám fotky z roku 2002, keď bol kameň ešte v lepšom stave. V prvej etape chcem odstániť lišajníky, zaceliť praskliny, ktoré vidno aj na zaslanej fotke a zakonzervovať a stabilizovať nielen povrch, ale aj jadro kameňa. To pokladám za akútne, pretože stav kameňa sa rapídne zhoršil až v posledných rokoch a kvôli hlbokým prasklinám by nemusel vydržať ďalšiu zimu v celku.

  2. Po oprave spodnej časti by som pravdepodobne dal vytvoriť repliku hornej časti (kríž s Kristom), z ktorej sa zachoval len fragment ramena kríža. Z toho fragmentu a starej fotky by sa dali určiť rozmery kríža. Myslím, že by sa to dalo urobiť z umelého pieskovca. Táto etapa zatiaľ nie je aktuálna, prvoradá je záchrana toho, čo tam ešte je.

  Vopred ďakujem za kadú radu

  foto
 • docent

  člen
  27. februára 2020 o 13:26

  Ťažko radiť, keď o predmete jeden nič nevie. Za bernú mincu pokladám to, že je to náhrobný kameň a že je vyrobený s pieskovca.

  Potrebujem vedieť či ste vlastníkom, či sa náhrobný kameň nachádza na cintoríne alebo bol premiestnený a podrobnejšie údaje o stave, rozsah poškodení a starších zásahov – opráv, doplnkov.

  Prepis nápisov (epitaf).

  Práce sú vždy plánované z nejakého konkrétneho dôvodu a od práce sa očakáva určitý výsledok. Vyberte jednu z možností:

  1. Stabilizácia dochovaného stavu, pri ktorej sa vizuálny dojem nemení. Preventívne konzervačné zásahy, ktoré budú brániť ďalšej degradácii,

  2. Zlepšenie a zhodnotenie stavu. Vizuálny dojem sa zlepší. Budú doplnené poškodené časti, upravený povrch,

  3. Obnova nevratne poškodených častí – čiastočne alebo fragmentárne dochované prvky budú rekonštruované podľa poznania pôvodného stavu alebo analógií.

   

   

 • dano66

  člen
  26. februára 2020 o 9:24

  [quote=docent]

  Dano66, vzhľadom na to, že návštevníci sa často pýtajú, ale potom sa na reakciu nepozrú, máš možnosť do konca mesiaca potvrdiť, že si tento post čítal. Ak to nestihneš, budeš musieť čakať na ďalšieho akademika :oD

  [/quote]

  Potvrdzujem a čakám na rady odborníka. Ďakujem.

   

   

 • docent

  člen
  26. februára 2020 o 1:53

  Dano66, vzhľadom na to, že návštevníci sa často pýtajú, ale potom sa na reakciu nepozrú, máš možnosť do konca mesiaca potvrdiť, že si tento post čítal. Ak to nestihneš, budeš musieť čakať na ďalšieho akademika :oD

 • dano66

  člen
  24. februára 2020 o 8:50

  Dobrý deň,

  prosím o radu, ako zreštaurovať starý pieskovcový náhrobný kameň z roku 1850. Je znečne zvetralý a obrastený lišajníkmi. Chcel by som ho vyčistiť a zakonzervovať tak, aby degradácia pieskovca nepokračovala.

  Čím mám odstrániť lišajníky a povrchové znečistenie, čím treba vyplniť praskliny v kameni a ako zakonzervovať povrch kameňa pred ďalším zvetrávaním.

  Ďakujem za každú radu.

  Náhrobný kameň

  foto

Pôvodný príspevok
0 of 0 príspevkov June 2018
Teraz