aktivita " diskusia " Pamiatky " LEVICE – predané námestie.

Označené: 

 • LEVICE – predané námestie.

   asomtam aktualizované pred 7 rokov, 1 mesiac 7 Členovia · 26 Príspevkov
 • asomtam

  člen
  21. októbra 2014 o 1:21

  Do vypršania zmluvy ostáva mesiac. Z Družby Europa nebude

  List na ukončenie zmluvy je napísaný, chýba podpis

  Mesto má pripravený list na odstúpenie od zmluvy s investorom, ktorý chcel stavať Europu. Čaká na podpis a odoslanie.

  LEVICE. Poslanci tlačia na primátora, aby vzťah so spoločnosťou, ukončil.

  On argumentuje, že sa chce so spoločnosťou dohodnúť, a vyhnúť sa tak prípadnému súdnemu sporu.

  Konateľ spoločnosti hovorí, že nevidí dôvod akceptovať zmluvu o ukončení. Na projekt Europa Shopping Center Levice má právoplatné stavebné povolenie.

   

  http://www.pohronie.sk/caka-druzbu-rekonstrukcia/14505/

  aká Družbu rekonštrukcia?

  Projekt nákupno-zábavného centra EUROPA skončil

  Námestiu hrdinov zatiaľ dominuje chátrajúca budova bývalého Kultúrneho domu Družba.LEVICE (Štefan Ráchela) – Aj na programe júnového riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva (MsZ), ktoré sa konalo vo štvrtok 26. júna 2014 v obradnej sále Mestského úradu, bola správa o aktuálnom stave nákupno – zábavné centrum EUROPA.

  Okrem zhrnutia celej anabázy projektu od 19. marca 2009, keď bol schválený odpredaj DK Družba a prislúchajúceho pozemku, správa konštatuje od ostatného aprílového zasadnutia MsZ nasledovné fakty: Zástupca spoločnosti VAV invest, s.r.o. e-mailom z 27. mája požiadal primátora mesta o stretnutie a navrhol ukončiť zmluvu dohodou. Oznámil, že rokuje s levickou firmou o odpredaji časti pozemku aj s dočasným parkoviskom. Na ostatných pozemkoch navrhuje vybudovať prepojovaciu komunikáciu, čím by vznikli samostatné stavebné pozemky pre vybudovanie rodinných domov alebo radových rodinných domov. Zároveň požaduje uhradiť časť vyvolaných investícií vo výške 150 000 €. Na e-mail mesto Levice reagovalo listom z 9. júna: „ 28.mája 2014 nám bol doručený e-mail, z ktorého usudzujeme, že rokujete o odpredaji časti pozemku za DK Družba a teda zároveň navrhujete ukončenie zmluvy dohodou.

  Mesto Levice má taktiež snahu ukončiť Zmluvu o budúcich zmluvách, a preto tento Váš návrh víta.

  1. Po ukončení zmluvy by bolo možné odpredať pozemok s dočasným parkoviskom a postupnou zmenou ÚP zmeniť na garážový parkovací dom so zeleňou.

  2. Čo sa týka vybudovania rodinných domov alebo radových rodinných domov, dovoľujeme si upozorniť na platný územný plán, kde toto územie je funkčne určené pre plochy zmiešanej centrálnej zástavby, pričom platia územno-technické regulatívy, ako výšková hladina zástavby je 3+P, to znamená tri nadzemné podlažia plus podkrovie so 70-percentmnou zastavanosťou územia. Takéto územie slúži prevažne pre umiestnenie obchodných, hospodárskych, správnych a kultúrnych zariadení alebo ich kombinácií s obytnou funkciou. V ňom je prípustné umiestňovať obchodné, administratívne a správne budovy, zariadenia pre maloobchod, verejné stravovanie a ubytovanie, kultúrne a sociálne zariadenia, zábavné strediská, byty pohotovostné, služobné a byty majiteľov zariadení. Výnimočne sú prípustné byty vyššej kategórie alebo špecifického charakteru, menšie zdravotnícke a športové zariadenia. Predložením jednoduchej štúdie je možné s mestom rokovať o zmene ÚP v tejto lokalite.

  3.Vzhľadom na to, že i náš ušlý príjem bez vyvolaných investícií prevyšuje vami požadovanú sumu, mesto Levice navrhuje ukončenie zmluvy bez finančného vyrovnania. Termín rokovania ponechávame na vašom návrhu.“

  Primátor Štefan Mišák na úvod prerokúvania tohto bodu konštatoval, že projekt EUROPA ESC skončil, že konateľ VaV invest-u Peter Valach nemôže predať pozemky pred odstúpením od zmluvy, že mesto nemôže realizovať rekonštrukciu Družby bez parkovacích plôch. Valach údajne chce predať pozemky po 85,- €/m2, spolu 6 500 m2. Mesto však takú veľkú plochu nepotrebuje. Najlepšia by bola dohoda s Valachom na odstúpení od zmluvy bez finančného vyrovnania. Podľa Mišáka je reálna takáto dohoda, lebo aj Valach potrebuje peniaze na realizáciu rozpracovaných projektov.

  Poslanec Juraj Braun navrhol prijať uznesenie požadujúce bezodkladné zabezpečenie externých právnych služieb mesta v rokovaniach s VaV invest. „Peter Valach sa už 15 rokov súdi, mesto potrebuje kvalifikované právne zastúpenie, lebo právnici mesta nemajú skúsenosti v takýchto právnych sporoch,“ konštatoval.

  Návrh rozprúdil dlhú a vášnivú diskusiu. Ukázalo sa, že mesto je ako účastník sporu ťažkopádne. Narába s peniazmi daňových poplatníkov, všetko musí byť v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, na právne služby je potrebné vyhlásiť verejnú súťaž, obtiažne je stanoviť aj predmet súťaže, všetko môže byť trvať aj niekoľko mesiacov…

  Nakoniec sa v prestávke poslanci dohodli a vcelku hladko prijali doplnený pôvodný návrh Mestskej rady, ktorým správu vzali na vedomie, uložili MsÚ bezodkladne zabezpečiť externé právne zastúpenie v rokovaniach s VaV invest, s.r.o. Banská Bystrica, pričom cenu služieb obmedzili do výšky 20 000,- € bez DPH a odporučili primátorovi rokovať s VaV invest, s.r.o. o odkúpení pozemkov za Družbou.

 • asomtam

  člen
  30. mája 2012 o 17:53

  Čo je pod Družbou, preskúmajú archeológovia

  Kým mesto a investor nepodpíšu zmluvu a peniaze neprídu na účet mesta, búranie domu kultúry sa nezačne.

  LEVICE. Zmluva medzi mestom a investorom je pred podpisom. Odsúhlasiť ju musia poslanci. Až po prevode peňazí na účet mesta sa môže firma pustiť do asanačných prác Družby.

  Pred začatím výstavby nového nákupného centra Europa nastúpia do terénu archeológovia.

  Majú už povolenia
  Z okolia domu kultúry Družba už odstránili stromy. Po búracom povolení začiatkom roka získal investor koncom apríla aj stavebné povolenie. Prípravy na výstavbu Europa shopping center v Leviciach podľa Petra Valacha, konateľa spoločnosti VAV invest Banská Bystrica, pokračujú.

  „Vydané sú všetky potrebné stavebné povolenia a sú už aj právoplatné. Na prvý pohľad sa zdá, že by nám už nič nemalo brániť v začiatku stavebných prác,“ poznamenal pre MY Týždeň na Pohroní. „Ešte musíme spolu s mestom Levice splniť niektoré náležitosti vzájomnej zmluvnej dokumentácie a pred začiatkom buracích prác nadobudnúť bývalý dom kultúry Družba do majetku a súčasne vykonať predpísaný archeologický prieskum.“

  Najskôr zmluva, potom peniaze
  Najbližším krokom bude podpis zmluvy mesta s investorom o prevode majetku. „Budúci staviteľ tým odkúpi pozemok aj Družbu a za ne aj mestu zaplatí,“ priblížil Marián Sokol, prednosta Mestského úradu. Na účet mesta má prísť za Družbu 1,198 milióna eur a za predaj pozemku 470-tisíc eur.

  Ako povedal prednosta, očakávajú, že k podpisu dôjde do dvoch týždňov.

  V marci 2009 vyberali poslanci spomedzi dvoch uchádzačov, hlasy dali ponuke banskobystrickej spoločnosti VAV invest. Kúpno-predajnú zmluvu s ňou musí pred podpisom odsúhlasiť mestské zastupiteľstvo. Podľa prednostu zvolajú v krátkom čase mimoriadne zasadnutie.

  Termín búrania sa oddiaľuje na júl
  V súčasnosti firma finišuje s podobným centrom vo Zvolene.

  „Momentálne sú naše manažérske kapacity vyťažené pred otvorením Europa shopping center vo Zvolene. Zároveň prebieha výberové konanie na dodávateľa buracích prác,“ informoval P. Valach. Termín asanácie Družby sa posúva podľa neho z viacerých dôvodov. Ešte pred búraním je potrebné preložiť viacero inžinierskych a komunikačných sietí. Spraviť musia aj archeologický výskum, k čomu investora zaviazal Krajský pamiatkový úrad v Nitre, s čím v prípade budovy nerátali. Výberové konanie na vykonávateľa prieskumu už prebehlo. „Toto sú všetko dôvody, ktoré, žiaľ, objektívne posúvajú začiatok búracích prác najskôr na júl,“ predostrel nový termín konateľ spoločnosti.

  Bádatelia v centre mesta
  „Archeologický výskum sa týka zemných a výkopových prác pod úrovňou terénu, z toho dôvodu sa uskutoční po asanácii Družby až po úroveň terénu,“ objasnila Anna Valeková, riaditeľka Krajského pamiatkového úradu. Predmetom skúmania bude zistenie archeologického potenciálu stavbou dotknutého územia. „Rozsah a ďalší postup pri výskume sa spresní na základe výsledkov sondážneho výskumu. Dĺžku výskumu si určuje archeológ,“ reagovala na otázku, ako dlho výskum potrvá.

  Čítajte viac: http://levice.sme.sk/c/6386098/co-je-pod-druzbou-preskumaju-archeologovia.html#ixzz1wN8GBMuG

 • azia

  člen
  14. mája 2012 o 19:48

  Hmm…. preco nechcete v Leviciach vyrobnu euro-halu na peniaze??

  Takuto  “””peknu”””  stavbu mozte ziskat – vraj je to dnes modne:

  http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?t=480509&page=50

  http://www.europazv.sk/fotogaleria/vy

  ?????

 • mathaeus

  člen
  14. mája 2012 o 16:17

  Pridávam pár snímkov – priehľady z námestia na Družbu resp. za ňou situovaný učiteľský ústav a súčasné snímky na Družbu tesne pred pripravovanou demoláciou. Osobne by som bol radšej za prerobenie Družby a som zásadne proti tomu aby námestie, ktoré je už aj tak dosť zhovadené betónom, bolo ešte zhovadenejšie opachou menom Europa. Žiaľ nakoľko pred pár rokmi nebola úspešná snaha o vyhlásenie pam. zóny (veľmi dobre spracovala Ing. arch. Kotruszová) dnes, neexistujú žiadne “páky” na zastavenie týchto architektonických paškvilov v centre a ani v blízkosti vyhlásených NKP. Odporúčam toto video: http://www.youtube.com/watch?v=JP50cC9YYAQ na uvedomenie si merítka v akom má byť Europa realizovaná…

  M. Martinák

  foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto foto
 • mathaeus

  člen
  21. októbra 2010 o 14:39

  Celkovo na súčasné dianie v Leviciach nemám slov. Synagóga bude čoskoro v objatí samého betónu, kasárne čoskoro zdemolujú a námestie… :( Osobne sa mi tá vizualizácia nového námestia nepáči…
  Pár súčasných foto:

  Foto: M. Martinák 2010

 • asomtam

  člen
  21. októbra 2010 o 11:01

  Práve sa pozerám na Námestie hrdinov,archeológov nevidieť ,ale jamy tu Váhostav bez váhania urobil pekne velké a hlboké.verím že kdesi je nejaký oprávnený čumil,čo dohliada na výkopové práce,ale oni to?
  Neviete niekto ako to je?Archeologický výskum nebol potrebný?

 • palo

  člen
  30. septembra 2010 o 22:05


  Obnovu Námestia hrdinov začala samospráva v septembri. Firma, ktorá bude stavať centrum Europa, vybudovala parkovisko za Družbou. Následne zatvorili pôvodné parkovisko. Dlažba, ktorá ho pokrývala od roku 1896, je na haldách.

  „Asi 60 percent starých kameňov použijeme po vyčistení späť. Zvyšné pôjdu na krížnu cestu na Kalváriu. Sú v dobrom stave,” hovorí prednosta Marián Sokol o osude žulových kociek starých vyše sto rokov.

  O historickú dlažbu bol veľký záujem. „Keď sa ľudia dozvedeli, že sa bude námestie rekonštruovať, volali, že by kamene odkúpili. Asi ich plánovali použiť v záhradkách alebo ich chceli z nostalgie,” myslí si.

  Na novom námestí budú tri fontány, zeleň, lavičky. Pomník obnovia, za ním bude detské ihrisko, ktoré bude slúžiť aj pre zákazníkov obchodno-kultúrneho centra. Pod Europou bude aj 360 parkovacích miest na dvoch podzemných podlažiach. K nim pribudne ďalších 130 parkovacích miest pod dokončovaným hotelom Astrum.

  Zmení sa aj doprava, cesta pred úradom zanikne, prechádzať ňou bude pešia zóna. Práce by podľa prednostu mali byť hotové záverom budúceho roka. Následne sa začne rozoberať Družba. Europa ju má nahradiť v roku 2013.
  Čítajte viac v článku Jany Némethovej z 30. 9. 2010 na sme.sk.

 • asomtam

  člen
  14. septembra 2010 o 11:29

  Levice nie sú cieľom školských výletov. Nenarodil sa tu žiaden z národných dejateľov. A predsa sa toto malomesto dostalo do próz autora, ktorý sa tu narodil a žil až do absolvovania gymnázia a ku ktorému sa hlásia hneď dva národy – Lajosa Grendela.

  ..a ak na radnici sa stretáva elita Levíc,ani nikdy nebudú,iba ak sa tu stretnú vedci pri štúdii následkov užívanie vína z levického samorodáku v dávnej minulosti na vplyv myslenia v súčasnosti,a levický prípad sa zapíše zlatým písmom do knihy poznania ľudskej demencie volených ľudi do funkcie,tzv:FUCKING .(keď ing. sa zmení na King)

 • vlcik-tlcik

  člen
  12. septembra 2010 o 20:56

  Levice Lajosa Grendela

  Levice nie sú cieľom školských výletov. Nenarodil sa tu žiaden z národných dejateľov. A predsa sa toto malomesto dostalo do próz autora, ktorý sa tu narodil a žil až do absolvovania gymnázia a ku ktorému sa hlásia hneď dva národy – Lajosa Grendela.

  http://kultura.sme.sk/c/5543911/levice-lajosa-grendela.html

 • vkotruszova

  člen
  12. septembra 2010 o 20:03

  dufam, ze archeologicky vyskum ak vobec bude, tak bude v rezii slavnych majstrov, v LE uz odskusanych …

 • vkotruszova

  člen
  12. septembra 2010 o 20:00

  vsetku kvalitnu kamennu dlazbu vyhodime a dame tam krasnu zamkovu dlazbu … ach jaj, to snad nie :arrow: vznika dalsia jama … :-(((

 • mathaeus

  člen
  12. septembra 2010 o 18:59

  Foto z Nedele 12.9.2010:

  Foto: M. Martinák 2010

 • asomtam

  člen
  13. júla 2009 o 0:22

  Predmetný zákon si možete stiahnuť tu
  stiahnut zákon

  tak a je jasné prečo sa rokovalo mimoriadne ZÁKON PLATÍ OD 1.7.2009
  a je celkom zaujímavý

 • asomtam

  člen
  12. júla 2009 o 23:25

  “Kamarátske predaje majú skončiť

  Parlament totiž prijal novelu zákona o majetku obcí, ktorý zmenšuje priestor na korupciu. Od júla sa obmedzí možnosť predať pozemky alebo budovy samosprávy bez verejnej súťaže alebo dražby. Priamy predaj podľa znaleckej ceny sa má týkať iba majetku za menej ako 40-tisíc eur (1,2 milióna korún). Zámery predať sa tiež musia zverejňovať na úradnej tabuli, na internete a v regionálnej tlači. Takéto pravidlá predstavujú výrazný posun v transparentnosti pri nakladaní s majetkom samosprávy. Za najvýznamnejšie pozitíva považujeme povinnosť zisťovať trhovú cenu predávaného majetku a organizovanie transparentných súťaží a dražieb. To by malo obmedziť priame predaje za „kamarátske“ ceny. Je to jedno z najdôležitejších protikorupčných opatrení v tomto roku – jedinou chybou je, že taký zákon nebol schválený už dávno. Obce a mestá mohli mať z predaja majetku oveľa vyššie príjmy, ako keď sa majetok predával netransparentne a bez súťaží. Podľa pravidiel Európskej únie sa totiž predaj pod cenu dá chápať aj ako narušenie rovností šancí medzi podnikateľmi a teda, ak predá samospráva majetok pod cenu, akoby daného podnikateľa dotovala.”

 • asomtam

  člen
  1. júna 2009 o 15:25

  Prima noviny – Nové Pohronie
  zadarmo http://www.primanoviny.sk

  Predaju_namestie?

  okr. noviny Prima č.8 ročník 16.

  Na slovíčko s… RNDr. Ján Krtík, predseda finančnej komisie MsZ v Leviciach PREDÁVA MESTO NÁMESTIE HRDINOV? * Vážený pán predseda, tentoraz – pod tlakom okolností – odbočím od nášho vopred dohodnutého “cestovného poriadku”. Aktuálne sa prezentuje a hovorí, že na Námestí hrdinov budeme mať obchodný a zábavný park, teda že mesto predá toto námestie. Čo je na tom pravdy? – Problematika hlavného levického námestia rezonuje v zastupiteľstve i vo verejnosti už dlho. Viackrát sa touto témou zaoberali zastupiteľstvo, mestská rada i komisie. Námestie si vyžaduje rekonštrukciu, ktorej základný zámer spočíva v tom, že by tu mala vzniknúť oddychová zóna. Tu nadviažem na náš ostatný rozhovor, kde som povedal, že z parkoviska by mal byť park. Základnou myšlienkou je, aby sa historické centrum mesta stalo zónou, kde budú ľudia relaxovať, stretávať sa, oddychovať. Priamo k otázke. Nie je pravdou, žeby mesto predávalo svoje námestie a v tejto chvíli nikto nerozhodol, ani nerozhoduje o tom, že tam bude stáť nákupné, či zábavné centrum. Sme úplne na samom začiatku. Pred niekoľkými dňami primátor mesta vymenoval komisiu pre riešenie problematiky rekonštrukcie Námestia hrdinov, ako svoj poradný orgán. V tejto komisii sú poslanci MsZ a vedúci pracovníci Mestského úradu v Leviciach. Jej úlohou je zvoliť filozofiu a stratégiu novej tváre levického námestia a KD Družba. Sme na samom začiatku a môžem deklarovať, že nie je zámerom ani jedného člena komisie námestie predávať. * Je pre mňa ale podivné, že už na samom začiatku sa prezentujú firmy s hotovými projektovými zámermi. Veď tie sa nerodia ani za deň, ani za korunu… – Predpokladáme, že záujemcov, ktorí prídu s víziou rekonštrukcie bude viac. V každom prípade chcem zdôrazniť, že až potom, čo spomínaná komisia zvolí koncepciu, pristúpime k vyhláseniu súťaže a následne budú projekty posudzované nielen v orgánoch mesta, ale príležitosť vyjadriť sa dostanú aj Levičania. Veď námestie je ich a pre nich. Prezentáciu, ktorú by som nazval nultou verziou len jednej firmy by som nepreceňoval, lebo všetko je zatiaľ len v počiatočnom štádiu zrodu. * Ja sa vrátim k predošlej otázke. Prezentácia firiem sa konala. Stalo sa tak niekoho osobnou iniciatívou, či iniciatívou oficiálneho orgánu? Prečo boli tieto prezentácie prístupné len úzkemu okruhu poslancov a nie verejnosti? – Prezentáciu inicioval primátor mesta, ale určite nebola určená len úzkemu okruhu poslancov. Bolo tam široké fórum ľudí, ktorých primátor pozval do práce v komisii. Iniciatíva primátora mesta spočívala v tom, že síce niektorých členov do komisie navrhol vo vlastnej kompetencii, ale vyzval k práci v nej aj všetkých poslancov, čo mali záujem. Myslím si, že sa jedná o správny spôsob odštartovania diskusie. Komisia by mala podľa mňa pozostávať z dvoch skupín. Tí, čo by tam byť mali a tí, čo tam byť chcú. Podstatné je zhodnúť sa na filozofii. Z nej vyplynie, aký objekt bude na mieste Družby stáť, ako vysporiadame pozemok na námestí, pod námestím. Potom možno viesť diskusie ďalej. * Nadviažuc na vaše slová o pozemkoch: filozofia otcov nášho mesta v minulých storočiach spočívala v tom, že mesto získavalo pozemky a ich prostredníctvom bolo schopné riadiť výstavbu, architektúru a rozvoj mesta. Považujete za správne, ak sa v ostatnom desaťročí práve tieto, či takéto, pozemky predávajú. Nebolo by správnejšie dávať ich do dlhodobého nájmu a udržať si tak kontrolu nad jeho rozvojom? – Súhlasím s tým, že vlastníctvo pozemkov ovplyvňuje výstavbu. V tejto súvislosti zdôrazňujem, že osobne nie som zástancom toho, aby sa, nedaj bože, predávalo levické námestie. * Aká je vaša osobná predstava o námestí? Čo by tam aj z pohľadu laika malo a čo by nemalo byť? – Levice by mali mať centrum blízke centrám podobných miest na západe. Malo by to byť miesto, kde sa ľudia stretávajú, kde si oddýchnu a dajú kávu, kde sa v bezpečí cítia mamičky s kočíkmi. O stavbách konkrétnu predstavu nemám. Viem však, že KD Družba dnešným požiadavkám nevyhovuje. Myslím si i to, že kultúrny stánok by mal byť na námestí zachovaný tak, aby to nebol betónový kolos, ale stavba citlivo zasadená do súčasného charakteru centra mesta.
  Za rozhovor poďakoval P.Braun
  Zmena 23.04.2005

Pôvodný príspevok
0 of 0 príspevkov June 2018
Teraz