vozovka

časť cesty, po ktorej premávajú vozidlá; označenie pre spevnený povrch jazdných pásov komunikácií cestného typu.