mosárium

(ang. moss – mach) nádoba slúžiaca na pestovanie machu, resp. machov. Patrí do kategórie vivárií. Rozornávame tri druhy mosária – machové terárium, machové akvárium a…

ripárium

(lat. riparian – pobrežný) spravidla sklená nádrž, ktorá má aspoň jednu priehľadnú stranu, typ rastlinného akvária, ktorý sa podobá na paludárium. Je určené na pestovanie…

terárium

(lat. terra – zem) spravidla sklená nádrž, ktorá má aspoň jednu priehľadnú stranu na chov a pozorovanie drobných suchozemských živočíchov, najmä suchozemských plazov a jašteríc.…

vivárium

(lat. miesto života) zvyčajne uzavretý priestor na chov zvierat alebo pestovanie rastlín za účelom štúdia alebo výskumu. Často kontrolovaná simulácia časti ekosystému. Vivárium môže byť…

insektárium

1. hmyzia zoologická záhrada, múzeum alebo výstava živého hmyzu. Insektáriá môžu byť samostatné zariadenia – Montreal, New Orleans atď. alebo tvoria súčasť zoologickej záhrady –…