klasová väzba

(opus spicatum), spôsob murovania, pri ktorom sú vrstvy lomového kameňa, tehál alebo iného materiálu ukladané v riadku šikmo, pričom sa smer ukladania v jednotlivých riadkoch…