Vápno

Vápno je stavebný materiál, ktorý sa používa pri príprave malty. K dispozícii je ako tzv. nehasené vápno alebo hasené vápno.

Freska

technika nástennej maľby, realizovaná do mokrej hornej čerstvej vrstvy vápennej omietky, do intonaka.