tvarovka

kusový stavebný materiál rozličného tvaru formovaný v tvárniciach