Strecha

druh konštrukcie uzatvárajúcej hornú časť stavby. Skladá sa z krovu a z plášťa vytvoreného krytinou. Strechu môže dopĺňať štít. Pod…

Trstina

Druh krytiny, používanej pri ľudových stavbách. Zväzovala sa do snopkov a priväzovala sa k latovaniu krovu.

Materiál stavebný

vytvára stavebné konštrukcie. Patrí sem kameň - lomový kameň, kvádre, riečne okruhliaky (- murivo), platňa ( dlažba), bridlica ( krytina); …