terárium

(lat. terra – zem) spravidla sklená nádrž, ktorá má aspoň jednu priehľadnú stranu na chov a pozorovanie drobných suchozemských živočíchov, najmä suchozemských plazov a jašteríc.…