štrk

nespevnený  sediment, produkt zvetrávania hornín s veľkosťami…