ruina

prvé štádium prirodzeného zániku objektu keď sú ešte niektoré prvky funkčné, napr. časť strechy objektu, schodisko atď.