Synagóga v Nitre

Synagóga je vzácnou architektonickou pamiatkou mesta, zapísanou v Ústrednom zozname národných kultúrnych pamiatok SR.