Záchod

súčasť obytnej al. občianskej stavby, priestor s hygienickým zariadením; 1. súčasť usadlosti al. hospodárskeho dvora, býva postavený na hn…

Prevet

súčasť hradného paláca, typ stredovekého záchodu, zabudovaného v arkieri a vybaveného kamennou al. drevenou sedacou doskou s otvorom na feká…

Dobrá Niva hrad

Hradný areál rozložený na vrchole homoľovitého návršia pozostáva z neveľkého jadra, okolo ktorého sú koncentricky usporiadané zv…