prach

nespevnený sediment s veľkosťou zrna medzi  0,006 – 0,05 mm.