Malý seminár v Nitre

Palácová stavba v historizujúcom slohu, postavená v rokoch 1876 – 1884 zásluhou biskupa A. Roškoványiho podľa projektu K. Mayera.