Prietrž tzv. Husitské hradby

Fortifikácia má tvar lichobežníka a v nárožiach sú vstavané kruhové bašty. Tie výrazne vystupujú pred líce hradieb a tvoria tak aktív…

Pobedim kostol sv. Michala archanjela

Kostolsv.Michala Archanjela bol postavený v rokoch 1674 – 1678 novomestským prepoštom Jakubom Haškom . Základy kostola sú staršie, pravdep…