Námetok

súčasť krovu, krátky trám, prikladaný ku krokvám od miesta ich napojenia na väzný trám kvôli zmierneniu strmosti strechy nad korunnou r…