Hrádok v Medziankach

Fortifikačný systém medzianskeho hrádku tvorí pravidelná lichobežníková kamenná architektúra (36 x 13-14 m).

Dolná Strehová kaštieľ

Rokokovo - klasicistická budova kaštieľa má pôdorys písmena U. Z hlavného priečelia vystupuje rizalit a nárožia budovy sú doplnené dvoj…

Bytča Sobášny palác

Jedná sa o obdĺžnikovú jednoposchodovú stavbu, ktorá prekvapuje vnútornou dispozíciou. Vstupná hala je zaklenutá krížovými klenbami. H…

Strečno hrad

Zakonzervovaná zrúcanina hradu je výraznou dominatou Považia. Od r. 1961 národná kultúrna pamiatka - …

Budatín hrad

Budatínsky zámok obklopuje anglický park z 19. storočia.

Miklušova väznica, Košice

Externé linky:

http://sk.wikipedia.org/wiki/Miklu%C5%A1ova_v%C3%A4znica

http://www.kosice.sk/clanok.asp?file=history_rememb…

Hlohovec Empírové divadlo

Empírové divadlo v Hlohovci svojím významom presahuje rámec regiónu. Jedná sa totiž o najstaršiu budovu divadla na Slovensku.

Starý kláštor, Piešťany

Jednalo sa o unikátnu sakrálnu stavbu, ktorá mala v závere dve na seba šikmo priliehajúce presbytéria. Pôdorys kostola tak pripomína písm…

Sobotište Nyáryovský kaštieľ

V objekte kaštieľa sa nachádza Družstevné múzeum Samuela Jurkoviča s expozíciou dejín slovenského družstevníctva. Zásluhou…

Ľubovniansky hrad

Čiastočne rekonštruovaný hrad je dominantou Ľubovnianskej kotliny. Výrazne sa uplatňuje ako krajinotvorný prvok.

Kostolec hradisko (Ducové)

Archeologická pamiatka Kostolec je vysunutá expozícia Balneologického múzea v Piešťanoch a predstavuje náznakovo zrekonštruovan…

Komárno pevnostný systém

Najvýznamnejší protiturecký fortifikačný systém zo 16. storočia, doplnený v 19. storočí o hviezdicové opevnenie celého mesta.

Borša kaštieľ

Dnešná podoba kaštieľa pochádza zo štyridsiatych rokov 20. storočia, kedy tu vzniklo múzeum, ktorého expozícia je zameraná na dejiny obj…