Dolná Strehová kaštieľ

Rokokovo - klasicistická budova kaštieľa má pôdorys písmena U. Z hlavného priečelia vystupuje rizalit a nárožia budovy sú doplnené dvoj…