kurtina

1. (fr. courtine), úsek hradieb medzi dvoma obrannými prvkami vystupujúcimi z hradbového múru (veža, bašta) alebo val spájajúci dva susedné bastióny.   2. záves obklopujúci…

Komárno pevnostný systém

Najvýznamnejší protiturecký fortifikačný systém zo 16. storočia, doplnený v 19. storočí o hviezdicové opevnenie celého mesta.