Krištof

Atribúty: malý Ježiško (Kristus ako dieťa), kmeň stromu, zeleňajúca palica, voda, často sa zobrazuje ako obor s pa…