Hrad Strečno

Zrúcanina stredovekého strážneho hradu - od r. 1961 národná kultúrna pamiatka - nad obcou Strečno na ľavom brehu Váhu. Hrad vznikol na pr…

Habari Afrika

Pri príležitosti 10. výročia koledníckej akcie Dobrá novina bola dňa 1. decembra v priestoroch Bratislavského hradu otvorená fotografická v…