Promenáda

súčasť kúpeľného parku. Druh širšej cesty, slúžiacej na prechádzky pacientov. Súčasťou promenády býva kolonáda, picie pavilóny, hudo…

Stavba kúpeľná

súčasť kúpeľov, druh stavby, slúžiacej na umiestnenie a prevádzku + kúpeľných zariadení, resp. na odpočinok pacientov. Sú to kúpeľný …

Kolonáda

súčasť parku a pod. Tvorí ju dlhý chodník, oddelený od voľného priestoru stĺporadím, nesúcim plochý strop, slúžiaci na ochranu pred po…

Kolonáda kúpeľná

druh kúpeľnej stavby, druh kolonády slúžiacej na pitie liečivej vody z picích stojanoch a na prechádzky pacientov. Niekedy býva kolonáda nap…

Komunikácia

1. druh stavby, slúžiacej pozemnej, podzemnej a vodnej doprave, určenej pre dopravné prostriedky, chodcov, zvieratá a pod. Druhmi komunikácií s…