zámka

zámka -y -mok ž.

[1] zariadenie alebo mechanizmus na uzamkýnanie niečoho