hygienické zariadenie

priestor obydlia slúžiaci na vykonávanie osobnej hygieny; priestory určené na umývanie a obliekanie sa objavujú v 17. storočí, samostatn…