P1120095

Ruina juvozápadnej bašty pôvodného hradu