Abakus

horná časť hlavice, druh dosky sprostredkúvajúcej prechod medzi vertikálnym nosníkom a bremenom, napr. kladím, pätkou oblúka a pod. .