syntetické farbivá

sú pripravované z derivátov benzénu, naftalénu, pyridínu, toluénu, xylénu a iných látok, ktoré sú obsiahnuté v kamenouhoľnom dechte.

prírodné farbivá

organické látky - produkty rastlinného alebo živočíšneho pôvodu, ktoré ľudstvo používa po tisícky rokov.