Oravský hrad

Oravský hrad je dnes architektonickým súborom stavieb, ktoré vykazujú prvky typické pre rôzne obdobia, počínajúc románskym slohom, gotik…