Bernard z Clairvaux

Bernard z Clairvaux žil v 12. storočí a bol významným reformátorom a druhým zakladateľom cisterciánskeho rádu.