krypta

(fr. cryptes) podzemná, krytá chodba


1) podzemná zaklenutá chodba,