Kúrenisko

súčasť obytnej stavby, +dielne, hospodárskej stavby ( udiareň, sušiareň a pod. , +ľudovej výrobne, príp. archeologický nález. Slúži na v…